Ispravka javnog poziva o davanju u zakup fiskulturne sale i teretane

Originalni poziv možete naći ovdje.

JU Gimnazija Kotor i JU Srednja pomorska škola Kotor, objavljuju:

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA  BR. 01/23 o davanju u zakup fiskulturne sale i teretane putem prikupljanja ponuda objavljenog 10.08.2023.godine u dnevnim novinama »Dan«

Kliknite na više za izmjene.

I

Tačka 5. Javnog poziva mijenja se i glasi:

 Obavezu ponuđača da:

  1. a) – uplate garantni depozit na iznos od 000,00 eura na sledeći način:
  • Uplata garantnog depozita u iznosu od 500,00 eura vrši se na žiro na žiro račun JU Gimnazija Kotor broj 510-8435-52 kod Crnogorske komercijalne banke.
  •  Uplata garantnog depozita u iznosu od 500,00 eura vrši se na žiro na žiro račun JU Srednje pomorske škole broj 510-8125-12 kod Crnogorske komercijalne banke.

 

II

Tačka 9 stav 2 Javnog poziva mijenja se i glasi:

 ,,Prilikom otkupa tenderske dokumentacije ponuđač je dužan da uplati 25.00€ (po segmentu-prostoru), za troškove preuzimanja dokumentacije po javnom pozivu br. 01/23  na žiro račun JU Gimnazija Kotor broj 510-8435-52 kod Crnogorske komercijalne banke, i 25.00 € (po segmentu-prostoru), za troškove preuzimanja dokumentacije po javnom pozivu br. 01/23  na žiro račun JU Srednje pomorske škole broj 510-8125-12 kod Crnogorske komercijalne banke .

 

III

Sve ostale odredbe Javnog poziva broj 01/23 o davanju u zakup fiskulturne sale i teretane putem prikupljanja ponuda objavljenog 09.08.2023.godine ostaju nepromjenjene.