Zaposleni

Uprava:

Direktor

Ratko Petrović, magistar mašinstva

Pedagog

Biljana Petrović-Njegoš, dipl. pedagog

Sekretar

Marijana Sundečić, dipl. pravnik

ICT koordinator

Blažo Đurović, magistar elektrotehnike

Bibliotekar

Dragana Franić, prof. srpskog jezika i književnosti

Menadžer sistema kvaliteta

Baldo Saulačić, magistar pomorskog menadžmenta

 

Spisak nastavnika za šk. 2021/2022. god.

Ime i prezime Predmet
Mira Lakčević Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Dragana Franić
Đurđina Tadić
Branislav Kovačević
Ljiljana Čolan
Sanja Avramović Engleski jezik
Friderika Pavlović
Živka Radnjić
Maja Mršulja
Jasmina Lalošević
Marija Milošević Sociologija
Jelena Gobović Geografija
Miroslav Kilibarda Istorija
Aleksandra Jovanović Ekologija i zaštita životne sredine
dr. Vesna Blagojević Medicina za pomorce
M.Sc. Katija Nikolić Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta
Tanja Nikolić
Slavica Rajman
Nataša Perović
Biljana Pejčinović
Dragana Stanković Matematika
Snežana Kekić
Aljoša Vukašinović
Nataša Stojanović Informatika
Miloš Strugar
M.Sc. Blažo Đurović Informatika i Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika
Jelena Lesjak Fizika
Stefan Balić Brodomašinska grupa predmeta
Nenad Griner
Gojko Jokić
Risto Miranović
Ivica Mišević
Žarko Radović
Vitomir Vujović
Milan Matković
Bogdan Radović Nautička grupa predmeta
Jovan Mršulja
Ilija Petrović
Ivica Kordić
Radojica Stijepović
Darko Botica
Goran Idrizović
Željko Gotesgreber
Milan Franović Fizičko vaspitanje
Zoran Pejović
Snježana Sučević Sport
Veljko Botica
Miloš Radoman
Danko Radenović

 

Vannastavo osoblje:

  • Zoran Pajović, kućni majstor
  • Anđelija Pajović, radnica na održavanju higijene
  • Nada Perović, radnica na održavanju higijene
  • Slobodanka Petrović, radnica na održavanju higijene – kafe kuvarica
  • Milica Peraš, radnica na održavanju higijene
  • Vukosava Nikolić, đačka kantina – priprema hrane
  • Dušanka Mišković, radnica na održavanju higijene

 

Grupna slika zaposlenih 23. maj 2014. godine:

Zaposleni-JUN-2014