Maturanti

Stručni ispit – reformisani modularizovani programi

Stručni ispit sastoji se iz opšteobrazovnog i stručnog dijela.

Opšteobrazovni dio ispita čine:

  • Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Matematika ili Engleski jezik, po izboru učenika.

Stručni dio ispita čini:

  • Stručna teorija (test) – ako se polaže eksterna matura
    ili
  • Stručni rad – ako se polaže interna matura

Razlika između ekstrne i interne mature je što se eksterna matura polaže na osnovu materijala koji pošalje Ispitni centar i omogućava prohodnost na fakultet. Ispite za internu maturu sačinjavaju nastavnici škole i na osnovu nje se izdaje diploma koju fakulteti ne priznaju.

Stručni ispit (prije reforme)

Stručni ispit sastoji se iz opšteobrazovnog i stručnog dijela.

Opšteobrazovni dio ispita čine:

  • Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Matematika ili Engleski jezik, po izboru učenika.

Stručni dio ispita čine:

  • Stručno-teorijski predmet,
  • Stručni rad.

Stručni rad

Metodologija izrade strucnog rada 2015

Stručno-teorijski predmet

Pitanja za stručno-teorijske predmete možete pogledati ovdje:

Nautički tehničar

Brodomašinski tehničar

Špeditersko-agencijski i carinski tehničar