Nastavni planovi

Pregled novih nastavnih planova:

 

Nautički tehničar

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: nautički tehničar

Stepen stručne spreme: IV

Predmet/Modul I razred II razred III razred IV razred Ukupno
Σ T V P Σ T V P Σ T V P Σ T V P
A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 108       108        108        99        423
2. Matematika 108        108        108        99        423 
3. Engleski jezik 108        108        108        99        423 
4. Fizičko vaspitanje 72        72        72        66        282 
5. Informatika 72        72                        144 
6. Fizika 72       72                        144 
7. Geografija 72                               72 
8. Sociologija                  72               72 
UKUPNO A: 612       540       468       363       1983
B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI:
1. Pomorstvo I 180 60 12 108                         180 
2. Navigacija I 144 126 18 0                         144 
3. Pomorske komunikacije 72 72                             72 
4. Brodski pogon 72 54 18                           72 
5. Pomorstvo II         144 72 18 54                 144 
6. Navigacija II         180 72 36 72                 180 
7. Elektrotehnika u navigaciji         72 36 18 18                 72 
8. Luke i terminali         72 60 12                   72 
9. Medicina za pomorce         72 40 32                   72 
10. Pomorstvo III                 144 90 36 18         144 
11. Navigacija III                 180 72 36 72         180 
12. Pomorsko pravo I                 72 72             72 
13. Sigurnost i bezbjednost na moru                 144 72   72         144 
14. Engleski jezik u nautici I                 72 36 36           72 
15. Pomorstvo IV                         99 66 33   99 
16. Navigacija IV                         165 52 14 99 165 
17. Pomorsko pravo II                         132 100 32   132 
18. Manevrisanje brodom                          165 132   33 165 
19. Engleski jezik u nautici II                          66 33 33   66 
UKUPNO A: 468 312 48 108 540 280 116 114 612 342 108 162 627 383 112 132 2247
C – IZBORNI MODULI
1. Drugi strani jezik 72 72     72 72     72 72     66 66     282
2.  Sport I 72 18   54                         72
3. Osnove saobraćaja  72 72                             72
4. Istorija  72 72                             72
5. Sport II          72 18   54                 72
6. Zaštita morske okoline          72 72                     72
7. Marine i jahte          72 72                     72
8. Modelarstvo i maketarstvo u pomorstvu          72 18   54                 72
9. Savremeno odrastanje          72 54 18                   72
10. Sport III                  72 18   54         72
11. Osnovna sigurnost na tankerima                  72 72             72
12. Preduzetništvo                  72 36 36           72
13. Socijalne mreže i globalizacija                  72 50 22           72
14. Izabrana poglavlja iz matematike III                  72 72             72
15. Sport IV                          66 18   48 66
16. Opasni tereti                          66 66     66
17. Socijalna psihologija pomoraca                          66 42 24   66
18. Izabrana poglavlja iz matematike IV                          66 66     66
UKUPNO C: 72       72       72       66       282
D – STRUČNI ISPIT
D. STRUČNI ISPIT                                  
E – SLOBODNE AKTIVNOSTI
E. SLOBODNE AKTIVNOSTI min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa  
F – PROFESIONALNA PRAKSA
F. PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana
UKUPNO A+B+C+D+E: 1152     108 1152     144 1152     162 1056     132 4512

(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)

 

Brodomašinski tehničar

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: brodomašinski tehničar

Stepen stručne spreme: IV

Predmet/Modul I razred II razred III razred IV razred Ukupno
Σ T V P Σ T V P Σ T V P Σ T V P
A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 108       108        108        99        423
2. Matematika 108        108        108        99        423 
3. Engleski jezik 108        108        108        99        423 
4. Fizičko vaspitanje 72        72        72        66        282 
5. Informatika 72        72                        144 
6. Fizika 72       72                        144 
7. Geografija 72                               72 
8. Sociologija                  72               72 
UKUPNO A: 612       540       468       363       1983
B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI:
1. Tehnička mehanika I 72 36 36                           72
2. Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I 108 36 36 36                         108
3. Osnove mašinstva 180 54 54 72                         180
4. Teorija broda 108 90 18                           108
5. Tehnička mehanika II         108 72 36                   108
6. Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II         108 72 18 18                 108
7. Mašinski elementi         108 45 9 54                 108
8. Tehnologija i obrada materijala         108 36   72                 108
9. Termodinamika         108 72 36                   108
10. Motori SUS I                 108 54 18 36         108
11. Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I                 180 80 28 72         180
12. Brodske električne mašine i uređaji I                 108 96 12           108
13. Brodski kotlovi i parne turbine                 144 54 18 72         144
14. Engleski jezik u brodomašinstvu I                 72 36 36           72
15. Motori SUS II                         99 54 12 33 99
16. Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II                         132 50 16 66 132
17. Brodske električne mašine i uređaji II                         99 50 16 33 99
18. Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru                         132 81 18 33 132
19. Pomorsko pravo i brodska administracija                         99 87 12   99
20. Engleski jezik u brodomašinstvu II                         66 33 33   66
UKUPNO A: 468 216 144 108 540 297 99 144 612 320 112 180 627 355 107 165 2247
C – IZBORNI MODULI
1. Drugi strani jezik 72 72     72 72     72 72     66 66     282
2. Sport I 72 18   54                          
3. Osnove saobraćaja 72 72                              
4. Pomorska geografija 72 72                              
5. Sport II         72 18   54                  
6. Marine i jahte         72 72                      
7. Modelarstvo i maketarstvo u pomostvu         72 18   54                  
8. Istorija         72 72                      
9. Savremeno odrastanje         72 54 18                    
10. Sport III                 72 18   54          
11. Inženjerska grafika                 72 18 54            
12. Preduzetništvo                 72 36 36            
13. Izabrana poglavlja iz matematike III                 72 72              
14. Socijalne mreže i globalizacija                 72 50 22            
15. Sport IV                         66 18   48  
16. Alternativni pogon                          66 66      
17. Socijalna psihologija pomoraca                         66 42 24    
18. Izabrana poglavlja iz matematike IV                         66 66      
UKUPNO C: 72       72       72       66       282
D – STRUČNI ISPIT
D. STRUČNI ISPIT                                  
E – SLOBODNE AKTIVNOSTI
E. SLOBODNE AKTIVNOSTI min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa  
F – PROFESIONALNA PRAKSA
F. PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana
UKUPNO A+B+C+D+E: 1152     108 1152     144 1152     180 1056     165 4512

(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)

 

Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta

Područje rada:saobraćaj

Zanimanje:špeditersko-agencijski i carinski tehničar /

Stepen stručne spreme:IV

Predmet/Modul I razred II razred III razred IV razred Ukupno
Σ T V P Σ T V P Σ T V P Σ T V P
A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 108       108        108        99        423
2. Matematika 108        108        108        99        423 
3. Engleski jezik 108        108        108        99        423 
4. Fizičko vaspitanje 72        72        72        66        282 
5. Informatika 72        72                        144 
6. Fizika 72       72                        144 
7. Geografija 72                               72 
8. Sociologija                  72               72 
UKUPNO A: 612       540       468       363       1983
B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI:
1. Osnove prava 72 72                             72
2. Osnove saobraćaja i transporta 144 144                             144
3. Poslovna administracija i komunikacija 180 108   72                         180
4. Poznavanje robe 72 72                             72
5. Skladištenje robe         72 36   36                 72
6. Mehanizacija na terminalima         108 54   54                 108
7. Ekonomija saobraćaja         144 136 8                   144
8. Ekonomsko-saobraćajna geografija         108 90 18                   108
9. Poslovi pravnog prometa         108 54   54                 108
10. Osnove špedicije                 144 72   72         144
11. Osnove carinskog sistema                 144 72   72         144
12. Finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje                 144 126   18         144
13. Preduzetništvo                 72 36 36           72
14. Upravni postupak                 108 72   36         108
15. Špeditersko i agencijsko poslovanje                         132 66   66 132
16. Carinski postupak                         132 66   66 132
17. Logistika                         132 66   66 132
18. Organizacija transporta tereta                         165 99   66 165
19. Engleski jezik u špediciji, carini i organizaciji transporta                         66 33 33   66
UKUPNO A: 468 396   72 540 370 26 144 612 378 36 198 627 330 33 264 2247
C – IZBORNI MODULI
1. Drugi strani jezik 72 72     72 72     72 72     66 66     282
2. Fizika 72                               72
3. Hemija 72                               72
4. Marine i jahte 72 72                             72
5. Savremeno odrastanje         72 54 18                   72
6. Privredno pravo         72 72                     72
7. Ekonomika trgovine         72 72                     72
8. Socijalne mreže i globalizacija                 72 50 22           72
9. Izabrana poglavlja iz matematike III7                 72               72
10. Lučka koordinacija                 72 54 18           72
11. Osnove marketinga                 72 56 16           72
12. Poslovna etika                 72 72             72
13. Organizacija privrednih društava                 72 72             72
14. Baze podataka                         66 6   60 66
15. Izabrana poglavlja iz matematike IV                         66       66
16. Preduzeće za vježbu iz oblasti logistike                         66 16   50 66
17. Pravo Evropske unije                         66 66     66
18. Osnove statistike                         66 50   16 66
19. Poslovna kultura                         66 52 14   66
UKUPNO C: 72       72       72       66       282
D – STRUČNI ISPIT
D. STRUČNI ISPIT                                  
E – SLOBODNE AKTIVNOSTI
E. SLOBODNE AKTIVNOSTI min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa min. 36 časa  
F – PROFESIONALNA PRAKSA
F. PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana
UKUPNO A+B+C+D+E: 1152     72 1152     144 1152     198 1056     264 4512

(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)

 

Pregled starih nastavnih planova:

 

Nautički odsjek

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: nautički tehničar /

Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Sociologija     2 72         72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Brodske mašine i uređaji 2 72             72
2. Osnove tehničke mehanike 2 72             72
3. Teorija broda 2 72 2 72         144
4. Signalizacija i komunikacija u pomorstvu     2 72         72
5. Pomorska meterologija i okeanografija     3 108         108
6. Pomorska geografija     1 36         36
7. Teretristička navigacija     3 108 2 72     180
8. Socijalna psihologija pomoraca         2 72     72
9. Sigurnost na moru         2 72     72
10. Stabilnost broda         3 108     108
11. Medicina za pomorce         1 36     36
12. Astronomska navigacija         2 72 2 66 138
13. Pomorsko pravo         2 72 2 66 138
14. Manevrisanje brodom i MPISM             3 99 99
15. Krcanje i slaganje tereta             3 99 99
16. Elektronska navigacija             3 99 99
UKUPNO B: 6 216 11 396 14 504 13 429 1545
C – Praktična nastava: 4 144 3 108 3 108 4 132 492
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Mornarske vještine 1 36 1 36         72
2. Manipulacija brodskim teretom         2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 31 1116 32 1152 32 1056 4440
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana

 

Brodomašinski tehničar

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: brodomašinski tehničar /

Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Sociologija     2 72         72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72             72
2. Tehnologija materijala 2 72             72
3. Osnove teorije broda 2 72 1 36         108
4. Tehnička mehanika 2 72 2 72         144
5. Pomorsko pravo     1 36         36
6. Termodinamika     3 108         108
7. Mašinski elementi     3 108         108
8. Socijalna psihologija pomoraca         2 72     72
9. Medicina za pomorce         1 36     36
10. Hidraulika i pneumatika         2 72     72
11. Brodska elektrotehnika i elektronika         2 72 2 66 138
12. Brodske pomoćne mašine i uređaji         2 72 2 66 138
13. Brodski kotlovi i mašine         2 72 2 66 138
14. Brodski motori         2 72 3 99 171
15. Automatizacija brodskog sistema             2 66 66
16. Sigurnost na moru             6 66 66
UKUPNO B: 8 288 10 360 13 486 13 429 1545
C – Praktična nastava: 3 108 4 144 4 144 4 132 528
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Radionička praksa 1 36 1 36         72
2. Brodski sistemi         2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 32 1152 31 1116 32 1152 32 1056 4476
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 15 dana   35 dana

 

Špeditersko-agencijski i carinski tehničar

Područje rada:saobraćaj

Zanimanje:špeditersko-agencijski i carinski tehničar /

Stepen stručne spreme:IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Psihologija     2 72         72
4. Sociologija         2 72     72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
2. Hemija 2 72             72
3. Biologija     2 72         72
UKUPNO A: 20 720 16 576 12 432 10 330 2058
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Međunarodni transport 2 72             72
2. Saobraćajno pravo 2 72             72
3. Komercijalno i carinsko poznavanje robe 2 72             72
4. Rukovanje i prevoz tereta     2 72         72
5. Saobraćajna geografija     1 36         36
6. Ekonomika saobraćaja     2 72         72
7. Skladišta i skladišno poslovanje     2 72         72
8. Mehanizacija luka i terminala     2 72         72
9. Poslovne komunikacije     2 72         72
10. Špedicija         3 108     108
11. Logistika         2 72     72
12. Transportno osiguranje         2 72     72
13. Osnovi ekonomike preduzeća         2 72     72
14. Carine i carinsko poslovanje         2 72 3 99 171
15. Agencijsko poslovanje             3 99 99
16. Organizacija prevoza tereta             3 99 99
17. Lučka koordinacija             2 66 66
18. Preduzetništvo             2 66 66
UKUPNO B: 6 216 11 396 11 396 13 429 1404
C – Praktična nastava: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Poslovna informatika 2 72 2 72         144
2. Računovodstvo         2 72     72
3. Međunarodno poslovanje             2 66 66
4. Poslovni engleski jezik         2 72 2 66 138
5. Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 32 1152 32 1152 32 1056 4443
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana
 

Automehaničar

Područje rada:saobraćaj

Zanimanje:Automehaničar

Stepen stručne spreme:III

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 2 72 2 66 246
2. Matematika 3 108 2 72 2 66 246
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 66 210
4. Informatika 2 72         72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 66 210
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 1 36         36
2. Geografija 1 36         36
3. Sociologija     2 72     72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 1 36         36
2. Hemija 1 36         36
3. Biologija sa ekologijom     2 72     72
UKUPNO A: 16 576 12 432 8 264 1272
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Materijali 2 72         72
2. Opšte mašinstvo 3 108 3 108     216
3. Osnove elektrotehnike i autoelektrike     1 36 2 66 102
4. Hidraulika i pneumatika     2 72     72
5. Motori i motorna vozila     2 72 2 66 138
6. Preduzetništvo         1 33 33
UKUPNO B: 5 180 8 288 5 165 633
C – Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja 10 360 11 396 18 594 1350
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 33 105
E – Profesionalna praksa 15 dana 20 dana   35 dana
F – Broj časova 32 1152 32 1152 32 1056 3360
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 105
Ukupno (A+B+C+D) = 3360