Sistem kvaliteta

Politika kvaliteta

VERITASSrednja pomorska škola u svom radu primjenjuje standard ISO 9001. Sertifikat je dobila od jedne od najpoznatijih svjetskih sertifikacionih kuća, BUREAU VERITAS. Školi je prvi sertifikat izdat 2001 godine a nakon toga uspješno je prošla resertifikacije, 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015 godine. Pored primjene ovog standarda škola se u obrazovanju svojih učenika u potpunosti pridržava i propisa iz STCW konvencije o sticanju zvanja u pomorstvu. Primjenom ovih standarda škola je omogućila svojim učenicima da po završetku školovanja mogu nesmetano pronaći posao na svjetskom pomorskom tržištu rada. Ovo tržište je sve zahtjevnije u pogledu kvaliteta obuke pomoraca, stoga škola kroz upravljanje sistemom kvaliteta vrši stalno unapređenje procesa obuke i u ulaže napore da primjenjuje savremena dostignuća u pomorstvu. Dokumenti sistema kvaliteta koji se trenutno primjenjuju u školi se kroz praksu stalno revidiraju i usavršavaju kako bi se postigla optimalna organizacija rada koja će rezultirati što kvalitetnijim „proizvodom“.

Politika kvaliteta Srednje pomorske škole u Kotoru je sastavni dio ukupne poslovne politike Škole, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja Škole.

Politika kvaliteta Srednje pomorske škole zasniva se na sledećem:

  • Uvažavamo korisnike naših usluga, razumijemo njihove potrebe i usklađujemo ih sa potrebama i očekivanjima zaposlenih, pomorske privrede i društva, uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.
  • Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju Škole i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrijednosti za usmjeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju naše vizije.
  • Uključujemo naše zaposlene u razvoj Škole, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbjeđujemo okruženje u kojem su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
  • Prihvatamo procesni pristup u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve Škole.
  • Obezbjeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga, procesa i našeg sistema menadžmenta.
  • Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih mjerenja karakteristika usluga, procesa i sistema.
  • Brinemo o stalnom unapređenju naših usluga kako u pogledu formalnog i neformalnog obrazovanja budućih pomoraca tako i u pogledu obuka pomoraca za sticanje ovlašćenja i najviših zvanja u pomorstvu.
  • Sarađujemo sa svim relevantnim institucijama iz oblasti pomorstva i školovanja i obuke pomoraca u cilju unapređenja uslova za obrazovanjem i obukom pomoraca.

U Kotoru 29.12.2016. godine

 

Sertifikati:

sertifikat skole 2001 sertifikat skole 2004 sertifikat skole 2007 sertifikat skole 2009sertifikat skole 2012 Sertifikat 2015