Smjerovi

Osnovna djelatnost Srednje pomorske škole je obrazovanje i obuka učenika i polaznika obarazovanja odraslih u oblastima brodomašinstva, nautike i špedicije – agencija i carina.

U tom smislu u Školi postoje četiri smjera: Nautički, Brodomašinski, Špeditersko – agencijski i carinski smjer i Automehaničarski smjer. Kroz proces obrazovanja, odnosno redovne nastave, kao i kroz proces posebnih obuka, u školi se vrši obrazovanje i stiče obuka za sledeća zvanja u pomorstvu:
Obuka za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti:

 • oficir plovidbene straže na brodovima od 500BT ili većim, Sl. list CG br. 47/2015, STCW Reg A-II/1
 • oficir plovidbene straže u mašinskim odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750kW ili jačim, Sl. list CG br. 47/2015, STCW Reg. A-III/1

Predmeti/moduli na smjerovima/obrazovnim programima

Za nove modularizovane obrazovne programe iz 2018. godine

Stručni moduli
nautičkog smjera:
Stručni moduli
brodomašinskog smjera:
 •  Pomorstvo I
 • Navigacija I
 • Pomorske komunikacije
 • Brodski pogon
 • Pomorstvo II
 • Navigacija II
 • Elektrotehnika u navigaciji
 • Luke i terminali
 • Medicina za pomorce
 • Pomorstvo III
 • Navigacija III
 • Pomorsko pravo I
 • Sigurnost i bezbjednost na moru
 • Engleski jezik u nautici I
 • Pomorstvo IV
 • Navigacija IV
 • Pomorsko pravo II
 • Manevrisanje brodom
 • Engleski jezik u nautici II
 • Tehnička mehanika I
 • Brodska elekrotehnika, elektronika i automatika I
 • Osnove mašinstva
 • Teorija broda
 • Tehnička mehanika II
 • Brodska elekrotehnika, elektronika i automatika II
 • Mašinski elementi
 • Tehnologija i obrada materijala
 • Termodinamika
 • Motori SUS I
 • Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I
 • Brodske električne mašine i uređaji I
 • Brodski kotlovi i parne turbine
 • Engleski jezik u brodomašinstvu I
 • Motori SUS II
 • Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II
 • Brodske električne mašine i uređaji II
 • Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru
 • Pomorsko pravo i brodska administracija
 • Engleski jezik u brodomašinstvu II

 

Za obrazovne programe iz 2009. godine

Stručni predmeti
nautičkog smjera:
Stručni predmeti
brodomašinskog smjera:
 • Brodske mašine i uređaji
 • Osnove tehničke mehanike
 • Teorija broda
 • Signalizacija i komunikacija u pomorstvu
 • Pomorska meteorologija i okeanografija
 • Pomorska geografija
 • Terestrička navigacija
 • Socijalna psihologija pomoraca
 • Sigurnost na moru
 • Medicina za pomorce
 • Astronomska navigacija
 • Pomorsko pravo
 • Manevrisanje brodom i MPISM
 • Krcanje i slaganje tereta
 • Elektronska navigacija
 • Mornarske vještine
 • Manipulacija brodskim teretom
 • Engleski jezik za pomorce
 • Strani jezik II- Italijanski jezik
 • Praktična nastava
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Tehnologija materijala
 • Osnove teorije broda
 • Tehnička mehanika
 • Pomorsko pravo
 • Termodinamika
 • Mašinski elementi
 • Socijalna psihologija pomoraca
 • Medicina za pomorce
 • Hidraulika i pneumatika
 • Brodska elektrotehnika i elektronika
 • Brodske pomoćne mašine i uređaji
 • Brodski kotlovi i parne mašine
 • Brodski motori
 • Automatizacija brodskog sistema
 • Sigurnost na moru
 • Brodski sistemi
 • Engleski jezik za pomorce
 • Strani jezik II- Italijanski jezik
 • Praktična nastava
 • Radionička praksa
Stručni predmeti špeditersko-agencijsko carinskog smjera:
 • Međunarodni transport
 • Saobraćajno pravo
 • Komercijalno i carinsko poznavanje robe
 • Rukovanje i prevoz tereta
 • Saobraćajna geografija
 • Ekonomika saobraćaja
 • Skladišta i skladišno poslovanje
 • Mehanizacija luka i terminala
 • Poslovne komunikacije
 • Špedicija
 • Logistika
 • Transportno osiguranje
 • Osnovi ekonomike preduzeća
 • Carine i carinsko poslovanje
 • Agencijsko poslovanje
 • Organizacija prevoza tereta
 • Lučka koordinacija
 • Preduzetništvo
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo
 • Međunarodno poslovanje
 • Poslovni engleski jezik
 • Strani jezik II- Italijanski jezik
Stručni predmeti smjera Automehaničar:
 • Materijali
 • Opšte mašinstvo
 • Osnove elektrotehnike i autoelektrike
 • Hidraulika i pneumatika
 • Motori i motorna vozila
 • Preduzetništvo
 • Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja