Informativni čas

 

Rd. br. Ime i prezime nastavnika Dan Čas
1. Sanja Avramović

ponedeljak/

četvrtak

4. čas: 10.30-11.15

5. čas: 11.20-12.05

2. Darko Botica ponedeljak            10.00-18.00
3. Vesna Barbić

utorak/

četvrtak

3. čas: 9.25-10.10

4. čas: 10.30-11.45

4. Marjan Brčić utorak

6. čas: 12.20-12.55

9. čas: 14.40-15.25

5. Blažo Đurović srijeda 4. čas: 10.30-11.15
6. Vasilije Đurović srijeda            13.30-14.00
7. Dragana Franić srijeda

4. čas: 10.30-11.15

5. čas: 11.20-12.05

8. Milan Franović

utorak/

četvrtak

5. čas: 11.20-12.05

4. čas: 10.30-11.15

9. Jelena Gobović

utorak/

petak

3. čas: 9.25-10.10

5. čas: 11.20-12.05

10. Željko Gotesgreber

četvrtak/

petak

5. čas: 11.20-12.05

           14.30-15.00

11. Nenad Griner četvrtak 3. čas: 9.25-10.10
12. Janović Mihaela

četvrtak/

petak

5. čas: 11.20-12.05

3. čas: 9.25-10.10

13. Gojko Jokić

utorak/

petak

2. čas: 8.30-9.20

2. čas: 8.30-9.20

14. Snežana Kekić ponedeljak

4. čas: 10.30-11.15

6. čas: 12.20-12.55

15. Ivica Kordić

ponedeljak/

utorak

5. čas: 11.20-12.05

4. čas: 10.30-11.15

16. Mira Lakčević

utorak/

petak

3. čas: 9.25-10.10

3. čas: 9.25-10.10

17. Jelena Lesjak četvrtak 3. čas: 9.25-10.10
18. Risto Miranović

ponedeljak/

utorak

           10.00-10.30

           10.00-10.30

19. Ivica Mišević

ponedeljak/

petak

4. čas: 10.30-11.15

4. čas: 10.30-11.15

20. Jovan Mršulja ponedeljak 3. čas: 9.25-10.10 
21. Maja Mršulja

utorak/

srijeda

4. čas: 10.30-11.15

4. čas: 10.30-11.15

22. Marija Milošević

utorak/

srijeda

5. čas: 11.20-12.05

6. čas: 12.20-12.55

23. Katja Nikolić

ponedeljak/

utorak

2. čas: 8.30-9.20

5. čas: 11.20-12.05

24. Tanja Nikolić

ponedeljak/

četvrtak

3. čas: 9.25-10.10

2. čas: 8.30-9.20

25. Friderika Pavlović četvrtak/petak

4. čas: 10.30-11.15

5. čas: 11.20-12.05

26. Zoran Pejović ponedeljak 5. čas: 11.20-12.05
27. Ivan Perčin

ponedeljak/

srijeda

4. čas: 10.30-11.15

4. čas: 10.30-11.15

28. Nataša Perović utorak/četvrtak

3. čas: 9.25-10.10

6. čas: 12.20-12.55

29. Biljana Petrović – Njegoš 

ponedeljak/

četvrtak

3. čas: 9.25-10.10

2. čas: 8.30-9.20

30. Ratko Petrović ponedeljak 2. čas: 8.30-9.20
31. Mare Pržica petak 

1. čas: 7.45-8.30

4. čas: 10.30-11.15

32. Živka Radnjić

srijeda/

četvrtak

3. čas: 9.25-10.10

3. čas: 9.25-10.10 

33. Bogdan Radović

ponedeljak/

četvrtak

5. čas: 11.20-12.05

4. čas: 10.30-11.15

34. Slavica Rajman 

ponedeljak/

srijeda

2. čas: 8.30-9.20

2. čas: 8.30-9.20 

35. Žana Sošić-Bošković  utorak 2. čas: 8.30-9.20
36. Dragana Stanković  ponedeljak  3. čas: 9.25-10.10 
37. Radojica Stijepović  petak 4. čas: 10.30-11.15 
38. Nataša Stojanović 

četvrtak/

petak

5. čas: 11.20-12.05

3. čas: 9.25-10.10 

39. Snježana Sučević  četvrtak  5. čas: 11.20-12.05 
40. Aljoša Vukašinović 

utorak/

petak

2. čas: 8.30-9.20

4. čas: 10.30-11.15 

41. Milodrag Jelisavac četvrtak  3. čas: 9.25-10.10 
42. Mario Crvelin petak 3. čas: 9.25-10.10  
43. Tatjana Zambata petak 5. čas: 11.20-12.05 
44. Bilgena Hubanić 

ponedeljak/

srijeda

2. čas: 8.30-9.20

2. čas: 8.30-9.20 

45. Vladimir Dedović  četvrtak            10.00-10.30