Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2022/2023.godine

 

1. razred
Ia Mršulja Maja
Ib Stojanović Nataša
1a Lesjak Jelena
1b Kekić Snežana
I1 Gobović Jelena
2. razred
IIa Gotesgreber Željko
IIb Sučević Snježana
2a Pejović Zoran
2b Franović Milan
II1 Perović Nataša
3. razred
IIIa Franić Dragana
IIIb Lalošević Jasmina
3a Lakčević Mira
3b Radnjić Živka
III1 Nikolić Tanja
4. razred
IVa Avramović Sanja
IVb Mršulja Jovan
4a Mišević Ivica
4b Vukašinović Aljoša
IV1 Rajman Slavica
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar:
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2022/2023. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Mršulja Maja)
Predmetni nastavnici
Ib (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Mršulja Maja Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Botica Veljko
Informatika Stojanović Nataša /
Strugar Miloš
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Radović Žarko Radović Žarko
Sport I Radoman Miloš /
Botica Veljko
Sučević Snježana /
Botica Veljko

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Gotesgreber Željko)
Predmetni nastavnici
IIb (Sučević Snježana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Pavlović Friderika Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Botica Veljko Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša /
Strugar Miloš
Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Pomorstvo II Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija II Mršulja Jovan /
Idrizović Goran /
Peranović Nikola
Nikolić Katija /
Idrizović Goran /
Peranović Nikola
Elektrotehnika u navigaciji Lesjak Jelena Đurović Blažo
Luke i terminali Radović Bogdan Radović Bogdan
Medicina za pomorce Todorović Nenad Todorović Nenad
Sport II Pejović Zoran /
Radoman Miloš
Sučević Snježana

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Franić Dragana)
Predmetni nastavnici
IIIb (Lalošević Jasmina)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Lalošević Jasmina 
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Sociologija Živković Mladen Živković Mladen
Pomorstvo III Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Navigacija III Kordić Ivica /
Idrizović Goran
Kordić Ivica /
Idrizović Goran
Pomorsko pravo I Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Sigurnost i bezbjednost na moru Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik u nautici I Avramović Sanja Mršulja Maja
Sport III Sučević Snježana Sučević Snježana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Avramović Sanja)
Predmetni nastavnici
IVb (Mršulja Jovan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Pomorstvo IV Peranović Nikola Peranović Nikola
Navigacija IV Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
Pomorsko pravo II Kordić Ivica Kordić Ivica
Manevrisanje brodom Mršulja Jovan /
Idrizović Goran /
Peranović Nikola
Mršulja Jovan /
Idrizović Goran /
Peranović Nikola
Engleski jezik u nautici II Avramović Sanja Pavlović Friderika
Sport IV Radoman Miloš /
Botica Veljko
Radenović Danko /
Radoman Miloš
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2022/2023. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
1b (Kekić Snežana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Kovačević Branislav
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Radnjić Živka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Strugar Miloš Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Tehnička mehanika I Matković Milan Matković Milan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Griner Nenad /
Balić Stefan /
Radović Žarko
Đurović Blažo /
Griner Nenad /
Balić Stefan /
Radović Žarko
Osnove mašinstva Griner Nenad /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir
Griner Nenad /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Radoman Miloš /
Botica Veljko
Sučević Snježana /
Radoman Miloš

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
2b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Đurović Blažo /
Strugar Miloš
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehnička mehanika II Vujović Vitomir Vujović Vitomir
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II Đurović Blažo Đurović Blažo
Mašinski elementi Griner Nenad /
Radović Žarko
Griner Nenad /
Radović Žarko
Tehnologija i obrada materijala Griner Nenad /
Vujović Vitomir
Griner Nenad /
Vujović Vitomir
Termodinamika Matković Milan Matković Milan
Sport II Radoman Miloš /
Botica Veljko
Botica Veljko

Treći razred

 

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
3b (Radnjić Živka)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Vukašinović Aljoša Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Sociologija Živković Mladen Živković Mladen
Motori SUS I Balić Stefan /
Mišević Ivica /
Miranović Risto
Balić Stefan /
Mišević Ivica /
Miranović Risto
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Brodske električne mašine i uređaji I Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne turbine Griner Nenad /
Radović Žarko
Griner Nenad /
Balić Stefan /
Radović Žarko
Engleski jezik u brodomašinstvu I Lalošević Jasmina Radnjić Živka
Sport III Franović Milan /
Radoman Miloš
Radenović Danko /
Radoman Miloš

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Mišević Ivica)
Predmetni nastavnici
4b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Čolan Ljiljana Tadić Đurđina
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Motori SUS II Mišević Ivica /
Miranović Risto
Mišević Ivica /
Miranović Risto
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Brodske električne mašine i uređaji II Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru Botica Darko /
Nikolić Katija /
Gotesgreber Željko /
Todorović Nenad
Botica Darko /
Nikolić Katija /
Gotesgreber Željko /
Todorović Nenad
Pomorsko pravo i brodska administracija Mišević Ivica Mišević Ivica
Engleski jezik u brodomašinstvu II Lalošević Jasmina Mršulja Maja
Sport IV Radoman Miloš /
Botica Veljko
Sučević Snježana /
Radenović Danko
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, za šk. 2022/2023. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša
Geografija Gobović Jelena
Ekologija i zaštita životne sredine Jovanović Aleksandra
Osnove prava Smolović Božana
Osnove saobraćaja i transporta Perović Nataša
Poslovna administracija i komunikacija Nikolić Tanja
Poznavanje robe Sošić-Bošković Žana
Marine i jahte Pejčinović Biljana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša
Istorija Kilibarda Miroslav
Skladištenje robe Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Mehanizacija na terminalima Rajman Slavica /
Pejčinović Biljana
Ekonomija saobraćaja Nikolić Tanja
Ekonomsko-saobraćajna geografija Gobović Jelena
Poslovi pravnog prometa Smolović Božana
Savremeno odrastanje Begović Lidija

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Nikolić Tanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Tadić Đurđina
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Sociologija Živković Mladen
Osnove špedicije Rajman Slavica /
Perović Nataša
Osnove carinskog sistema Rajman Slavica /
Perović Nataša
Finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje Nikolić Tanja /
Pejčinović Biljana
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Upravni postupak Smolović Božana
Lučka koordinacija Pejčinović Biljana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Špeditersko i agencijsko poslovanje Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Carinski postupak Rajman Slavica /
Nikolić Tanja
Logistika Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Organizacija transporta tereta Rajman Slavica /
Pejčinović Biljana
Engleski jezik u špediciji, carini i organizaciji transporta Pavlović Friderika
Poslovna kultura Živković Mladen