Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2021/2022.godine

 

1. razred
Ia Gotesgreber Željko
Ib Sučević Snježana
1a Pejović Zoran
1b Franović Milan
I1 Perović Nataša
2. razred
IIa Lesjak Jelena
IIb Gobović Jelena
2a Lakčević Mira
2b Radnjić Živka
II1 Stojanović Nataša
3. razred
IIIa Avramović Sanja
IIIb Mršulja Jovan
3a Mišević Ivica
3b Vukašinović Aljoša
III1 Rajman Slavica
3m Lalošević Jasmina
4. razred
IV1 Nikolić Tanja
IVa Kekić Snežana
IVb Franić Dragana
4a Jokić Gojko
4b Mršulja Maja
 

Odjeljenska vijeća

 

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar: Automehaničar
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2021/2022. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Gotesgreber Željko)
Predmetni nastavnici
Ib (Sučević Snježana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Pavlović Friderika Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Vujović Vitomir Radović Žarko
Sport I Botica Veljko Sučević Snježana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
IIb (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika /
Sjekloća Jovanka
Pavlović Friderika /
Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Informatika Strugar Miloš Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Pomorstvo II Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija II Mršulja Jovan /
Idrizović Goran
Mršulja Jovan /
Idrizović Goran
Elektrotehnika u navigaciji Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Luke i terminali Radović Bogdan Radović Bogdan
Medicina za pomorce Blagojević Vesna Blagojević Vesna
Sport II Sučević Snježana Sučević Snježana

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Avramović Sanja)
Predmetni nastavnici
IIIb (Mršulja Jovan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Pomorstvo III Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Navigacija III Kordić Ivica /
Idrizović Goran
Kordić Ivica /
Idrizović Goran
Pomorsko pravo I Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Sigurnost i bezbjednost na moru Nikolić Katija /
Petrović Ilija
Nikolić Katija /
Petrović Ilija
Engleski jezik u nautici I Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Sport III Sučević Snježana Radenović Danko

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Kekić Snežana)
Predmetni nastavnici
IVb (Franić Dragana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Franić Dragana
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Pomorstvo IV Petrović Ilija Petrović Ilija
Navigacija IV Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
Pomorsko pravo II Kordić Ivica Kordić Ivica
Manevrisanje brodom Mršulja Jovan /
Stijepović Radojica /
Petrović Ilija
Mršulja Jovan /
Stijepović Radojica /
Petrović Ilija
Engleski jezik u nautici II Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Mršulja Maja /
Pavlović Friderika
Sport IV Radoman Miloš /
Botica Veljko
Radoman Miloš /
Botica Veljko
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2021/2022. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
1b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Đurović Blažo /
Strugar Miloš
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Tehnička mehanika I Matković Milan Matković Milan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir /
Balić Stefan
Đurović Blažo /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir /
Balić Stefan
Osnove mašinstva Miranović Risto /
Vujović Vitomir /
Balić Stefan
Miranović Risto /
Vujović Vitomir /
Balić Stefan
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Radoman Miloš Botica Veljko

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
2b (Radnjić Živka)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Tadić Đurđina
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Informatika Strugar Miloš Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehnička mehanika II Vujović Vitomir Vujović Vitomir
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II Đurović Blažo /
Miranović Risto
Đurović Blažo /
Miranović Risto
Mašinski elementi Miranović Risto /
Radović Žarko
Miranović Risto /
Radović Žarko
Tehnologija i obrada materijala Miranović Risto /
Vujović Vitomir
Griner Nenad /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir
Termodinamika Matković Milan Matković Milan
Sport II Radoman Miloš Sučević Snježana

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Mišević Ivica)
Predmetni nastavnici
3b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Čolan Ljiljana Tadić Đurđina
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Motori SUS I Mišević Ivica /
Balić Stefan
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I Jokić Gojko /
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Brodske električne mašine i uređaji I Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne turbine Miranović Risto /
Radović Žarko
Miranović Risto /
Radović Žarko
Engleski jezik u brodomašinstvu I Avramović Sanja /
Lalošević Jasmina
Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Sport III Radoman Miloš /
Botica Veljko
Radoman Miloš /
Botica Veljko

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Jokić Gojko)
Predmetni nastavnici
4b (Mršulja Maja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav Kovačević Branislav
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Motori SUS II Mišević Ivica /
Balić Stefan
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II Jokić Gojko /
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Mišević Ivica /
Balić Stefan
Brodske električne mašine i uređaji II Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru Nikolić Katija /
Saulačić Baldo /
Blagojević Vesna
Nikolić Katija /
Saulačić Baldo /
Blagojević Vesna
Pomorsko pravo i brodska administracija Kordić Ivica Nikolić Katija /
Saulačić Baldo
Engleski jezik u brodomašinstvu II Avramović Sanja /
Radnjić Živka
Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Sport IV Radoman Miloš /
Botica Veljko
Radoman Miloš /
Botica Veljko
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, za šk. 2021/2022. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša
Geografija Gobović Jelena
Ekologija i zaštita životne sredine Jovanović Aleksandra
Osnove prava Perović Nataša
Osnove saobraćaja i transporta Pejčinović Biljana
Poslovna administracija i komunikacija Nikolić Tanja
Poznavanje robe Perović Nataša
Marine i jahte Rajman Slavica

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Tadić Đurđina
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša
Istorija Kilibarda Miroslav
Skladištenje robe Rajman Slavica
Mehanizacija na terminalima Rajman Slavica /
Radović Bogdan
Ekonomija saobraćaja Nikolić Tanja
Ekonomsko-saobraćajna geografija Gobović Jelena
Poslovi pravnog prometa Nikolić Katija /
Perović Nataša
Savremeno odrastanje Milošević Marija

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Kovačević Branislav
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Sociologija Milošević Marija
Osnove špedicije Rajman Slavica /
Perović Nataša
Osnove carinskog sistema Rajman Slavica /
Perović Nataša
Finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje Nikolić Tanja
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Upravni postupak Nikolić Katija /
Pejčinović Biljana
Osnove marketinga Perović Nataša
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR, za šk. 2021/2022. god.

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Nikolić Tanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Agencijsko poslovanje Perović Nataša
Organizacija prevoza tereta Rajman Slavica
Lučka koordinacija Pejčinović Biljana
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Međunarodno poslovanje Nikolić Katija /
Pejčinović Biljana
Poslovni engleski jezik Lalošević Jasmina /
Pavlović Friderika
Praktična nastava Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa AUTOMEHANIČAR, za šk. 2021/2022. god.

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3m (Lalošević Jasmina)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Tadić Đurđina
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Radenović Danko
Osnove elektrotehnike i autoelektrike Radović Žarko
Motori i motorna vozila Radović Žarko
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Griner Nenad