Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2020/2021.godine

 

1. razred
Ia Lesjak Jelena
Ib Gobović Jelena
1a Lakčević Mira
1b Radnjić Živka
I1 Stojanović Nataša
2. razred
IIa Botica Darko
IIb Gotesgreber Željko
2a Petrović Ratko
2b Vukašinović Aljoša
II1 Rajman Slavica
2m Perčin Ivan
3. razred
III1 Nikolić Tanja
IIIa Kekić Snežana
IIIb Franić Dragana
3a Pržica Mare
3b Mršulja Maja
4. razred
IVa Nikolić Katija
IVb Mršulja Jovan
4a Pejović Zoran
4b Franović Milan
IV1 Perović Nataša
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar:
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2020/2021. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
Ib (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Informatika Strugar Miloš Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Vujović Vitomir Vujović Vitomir
Sport I Radoman Miloš Sučević Snježana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Botica Darko)
Predmetni nastavnici
IIb (Gotesgreber Željko)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Barbić Vesna
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Strugar Miloš Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Pomorstvo II Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija II Crvelin Mario /
Mršulja Jovan
Crvelin Mario /
Mršulja Jovan
Elektrotehnika u navigaciji Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Luke i terminali Radović Bogdan Radović Bogdan
Medicina za pomorce Maslovski Boris Maslovski Boris
Sport II Radoman Miloš Radoman Miloš

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Kekić Snežana)
Predmetni nastavnici
IIIb (Franić Dragana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Franić Dragana
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Pomorstvo III Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Navigacija III Crvelin Mario /
Jelisavac Milodrag /
Kordić Ivica
Crvelin Mario /
Jelisavac Milodrag /
Kordić Ivica
Pomorsko pravo I Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Sigurnost i bezbjednost na moru Jelisavac Milodrag /
Nikolić Katija
Jelisavac Milodrag /
Nikolić Katija
Engleski jezik u nautici I Avramović Sanja Mršulja Maja
Sport III Sučević Snježana Sučević Snježana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Nikolić Katija)
Predmetni nastavnici
IVb (Mršulja Jovan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Mršulja Maja Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Pomorsko pravo Kordić Ivica Kordić Ivica
Manevrisanje brodom i MPISM Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Krcanje i slaganje tereta Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Elektronska navigacija Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Astronomska navigacija Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Sjekloća Jovanka
Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Manipulacija brodskim teretom Kordić Ivica Kordić Ivica
Praktična nastava Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2020/2021. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
1b (Radnjić Živka)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Sjekloća Jovanka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Informatika Strugar Miloš Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gopčević Slađana Gopčević Slađana
Tehnička mehanika I Perčin Ivan Perčin Ivan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Perčin Ivan /
Griner Nenad /
Balić Stefan
Đurović Blažo /
Perčin Ivan /
Griner Nenad /
Balić Stefan
Osnove mašinstva Vujović Vitomir /
Griner Nenad /
Balić Stefan
Vujović Vitomir /
Griner Nenad /
Balić Stefan
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Radenović Danko Radenović Danko

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Petrović Ratko)
Predmetni nastavnici
2b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Barbić Vesna
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehnička mehanika II Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II Đurović Blažo Đurović Blažo
Mašinski elementi Vujović Vitomir /
Miranović Risto /
Griner Nenad
Vujović Vitomir /
Miranović Risto /
Griner Nenad
Tehnologija i obrada materijala Vujović Vitomir /
Miranović Risto /
Griner Nenad
Vujović Vitomir /
Miranović Risto /
Griner Nenad
Termodinamika Petrović Ratko Petrović Ratko
Sport II Radoman Miloš Radoman Miloš

Treći razred

 

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Pržica Mare)
Predmetni nastavnici
3b (Mršulja Maja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Motori SUS I Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Jokić Gojko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Brodske električne mašine i uređaji I Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne turbine Petrović Ratko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Petrović Ratko /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Engleski jezik u brodomašinstvu I Mršulja Maja Radnjić Živka
Sport III Sučević Snježana Sučević Snježana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
4b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Pavlović Friderika Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Automatizacija brodskog sistema Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Sigurnost na moru Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Brodski sistemi Mišević Ivica Mišević Ivica
Praktična nastava Miranović Risto /
Balić Stefan
Miranović Risto /
Balić Stefan
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR, za šk. 2020/2021. god.


Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Nikolić Tanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija
Špedicija Perović Nataša
Logistika Rajman Slavica
Transportno osiguranje Pejčinović Biljana
Osnovi ekonomike preduzeća Nikolić Tanja
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Poslovni engleski jezik Pavlović Friderika /
Sjekloća Jovanka
Računovodstvo Nikolić Tanja
Praktična nastava Nikolić Katija /
Perović Nataša

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Agencijsko poslovanje Perović Nataša
Organizacija prevoza tereta Rajman Slavica
Lučka koordinacija Rajman Slavica
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Međunarodno poslovanje Nikolić Tanja
Poslovni engleski jezik Avramović Sanja /
Sjekloća Jovanka
Praktična nastava Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, za šk. 2020/2021. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša
Geografija Gobović Jelena
Ekologija i zaštita životne sredine Jovanović Aleksandra
Osnove prava Perović Nataša
Osnove saobraćaja i transporta Pejčinović Biljana
Poslovna administracija i komunikacija Nikolić Tanja
Poznavanje robe Perović Nataša
Marine i jahte Rajman Slavica

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša /
Strugar Miloš
Istorija Backović Koviljka
Skladištenje robe Rajman Slavica
Mehanizacija na terminalima Rajman Slavica /
Radović Bogdan
Ekonomija saobraćaja Nikolić Tanja
Ekonomsko-saobraćajna geografija Gobović Jelena
Poslovi pravnog prometa Nikolić Katija /
Perović Nataša
Savremeno odrastanje Milošević Marija


 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa AUTOMEHANIČAR, za šk. 2020/2021. god.

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2m (Perčin Ivan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Sociologija Milošević Marija
Biologija sa ekologijom Jovanović Aleksandra
Opšte mašinstvo Vujović Vitomir
Osnove elektrotehnike i autoelektrike Đurović Blažo
Hidraulika i pneumatika Perčin Ivan
Motori i motorna vozila Mišević Ivica
Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Griner Nenad