Obavještenja: Dešavanja

Prekvalifikacija

Objavljeno 17.1.2023. u kategorijama Dešavanja i Prekvalifikacija

Obavještavamo zainteresovane kandidate da organizujemo prekvalifikaciju te da upis traje do 1. februara.

Detaljnije informacije možete dobiti putem sljedećih kontakata:

Tel: 067 226 426

Email: pomorskakotor@t-com.me

(više…)

Obavještenje – Konsultacije za polaganje klase

Objavljeno 23.12.2022. u kategorijama Dešavanja, Obuka pomoraca i Prekvalifikacija

Obavještavamo zainteresovane kandidate da su organizovane konsultacije za polaganje klase I i III oficira palube.

Upis je u toku i traje do 15. februara.

Detaljnije informacije možete dobiti putem sljedećih kontakata:

Tel: 067 226 426

Email: pomorskakotor@t-com.me

(više…)

Seminar pod nazivom – Kreativno rješavanje konflikata u učionici

Objavljeno 12.12.2022. u kategoriji Dešavanja

Prethodni vikend bio je radni za nastavnike naše Škole. 

Nastavnici su prisustvovali dvodnevnom seminaru pod nazivom – Kreativno rješavanje konflikata u učionici. Vrijedno su radili i učili kako da pomognu učenicima u rješavanju konfliktnih situacija.

 

(više…)

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Objavljeno 12.12.2022. u kategoriji Dešavanja

U cilju obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Turistička organizacija opštine Kotor u saradnji sa NVU Juventas i Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja prava manjina organizovala je u četvrtak, 8. 12,  edukativne interaktivne radionice sa učenicima drugog i trećeg  razreda.
Radionice su vodile Snežana Stevović Janković i Slađana Mijanović. (više…)

Posjeta Upravi za zaštitu kulturnih dobara

Objavljeno 8.12.2022. u kategoriji Dešavanja

Učenici odjeljenja III1, dana 06.12.2022. godine, posjetili su Upravu za zaštitu kulturnih dobara koja se nalazi u Starom gradu u Kotoru.

Načelnica Uprave za zaštitu kulturnih dobara mr Jovana Laloševic Vidović, istoričarka umjetnosti, Jelena Vidović, dipl. etnološkinja i Maja Radulović, spec. sci. arh, upoznale su učenike sa poslovima koje obavlja ova Uprava, odnosno kako teče upravni postupak, počev od podnošenja zahtjeva stranke pa do izdavanja rješenja Uprave. Učenicima je predstavljen i način  saradnje ove institucije sa Sekretarijatom za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, kao i sa zakonima koji se primjenjuju u ovoj oblasti.

Učenike je pratila profesorica Božana Smolović. (više…)

Manifestacija Afirmišemo mlade književne stvaraoce do 18 godina

Objavljeno 6.12.2022. u kategoriji Dešavanja

Učenici naše škole, Dražen Janković (odjeljenje 3.a) i Lana Ćorović (odjeljenje II1), učestvovali su 2. 12. 2022. na 24. Književnoj večeri u Centru za kulturu u Kotoru.

Književnu večer organizovala je Internacionalna kulturna asocijacija IKA

Za doprinos manifestaciji Afirmišimo mlade književne stvaraoce do 18 godina, školi, učenicima i mentoru uručene su zahvalnice.

Mentor učenicima je bila profesorica Mira Lakčević. (više…)

Učešće Srednje pomorske škole na projektu – Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare

Objavljeno 5.12.2022. u kategoriji Dešavanja

Učenice odjeljenja IV 1, smjer Tehničar/ka za špediciju, carinu i organizaciju transporta, učestvovale su 02.12.2022. na Info danu međunarodnog projekta Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare – ISACC.

Domaćin Info dana, organizovanog u Konferencijskoj sali hotela Cattaro u Kotoru bio je Pomorski fakultet.

Projekat ISACC ima za cilj definisanje pilot metodologija, modela, procesa i struktura koje mogu da pojednostave i harmonizuju proces carinske kontrole i inspekcijskog nadzora kroz uvođenje inovativnih rješenja (ISACC It platforme i jedinstvenog carinskog otiska Custom Footprint) na nivou programskih zemalja: Italije, Albanije i Crne Gore.

Pridruženi partneri bili su predavači i članovi Uprave prihoda i carina Crne Gore, zajedno sa predstvnicima Univerziteta Crne Gore.

Projekat Inovativni sistemi za unaprijeđenje carinske kontrole protiv prevare  finansira se od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.

Učenice je pratila profesorica Slavica Rajman. (više…)

Posjeta Pomorskom muzeju i opštinskom Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Objavljeno 1.12.2022. u kategoriji Dešavanja

Učenici odjeljenja Ib i II1 naše Škole posjetili su juče JU Pomorski muzej – Kotor. Prilikom obilaska Muzeja, dokumentaristkinja  gđa Dijana Đurašković  upoznala je učenike/ce sa bogatom istorijom Boke Kotorske, istorijom pomorskog školstva te sa kulturno- istorijskim nasleđem ovog podneblja.

Nakon obilaska Pomorskog muzeja, odjeljenje II1 je posjetilo Opštinu , tj. njen Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti.

Gđe Tijana Petrović i Milica Tomović upoznale su učenike/ce  sa opsegom  nadležnosti Sekretarijata, aktivnostima realizovanim u prethodnom periodu, pravnim poslovima koje obavlja Sekretarijat, a  gđa Snežana Stevović Janković ispred Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost informisala je učenike o brojnim aktivnostima koje Kancelarija mladima nudi kroz volonterizam i aktivizam.

Učenike i učenice pratili su profesori: Nataša Stojanović, Darko Botica i Božana Smolović. (više…)

Obilježavanje dana rođenja crnogorskog vladara i pjesnika Petra II Petrovića Njegoša

Objavljeno 16.11.2022. u kategorijama Dešavanja i Nastava

U cilju obilježavanja državnog praznika, predmetna nastavnica Živka Radnjić organizovala je pripreme za recitovanje odabranih stihova Gorskog vijenca na engleskom jeziku. U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici dva odjeljenja naše škole (3.b brodomašinskog smjera i Ib nautičkog smjera).

Pripreme su podrazumijevale podjelu uloga i djelova teksta, uvježbavanje izgovora kao i načina izvođenja odabranih fragmenata.

Tronedjeljne pripreme i rad na savladavanju teksta, nimalo jednostavnog i nesavremenog jezika, ipak nisu predstavljale poteškoće petorici učenika koji su rado prihvatili uloge i izazov da javno nastupaju pred ostalim učenicima i odjeljenjima.

Uloge su bile podijeljene na sljedeći način:

Riječi igumana Stefana recitovao je Nikola Labović, 3b.

Vladiku Danila predstavljao je Srđan Mršić, 3b.

Riječi Vuka Mandušića recitovao je Milan Popović, Ib.

Uloga Vuka Mićunovića bila je povjerena Vasiliju Jankoviću, 3b.

Kolo tj. riječi crnogorskog naroda recitovao je Matija Pavićević, Ib.

Recitovanje je izvedeno u dva navrata: u petak, 11. novembra u odjeljenjima Ib, II1 i 3.b i u ponedjeljak, 14. novembra 2022. god. u odjeljenjima 1.a i 1.b brodomašinskog smjera.

Recitovanju odabranih stihova iz Gorskog vijenca u petak, 11. novembra, prisustvovala je Dragana Franić, prof. crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, dok je juče (14. novembra) gošća na času bila Biljana Petrović-Njegoš, školska pedagoškinja i potomak dinastije Petrović Njegoš.

U svim odjeljenjima u kojima su pomenuti učenici govorili stihove iz Gorskog vijenca na engleskom jeziku, reakcije učenika – gledalaca i slušalaca bile su pune divljenja kako prema ljepoti i lakoći izgovora, tako i prema vladanju jezičkom vještinom koju su učenici pokazali dok su svojim nastupom predstavili ljepotu jezika i duha crnogorskog naroda na stranom, engleskom jeziku.

Zadatak je bio prilično zahtjevan, ali je učenički odgovor na isti bio za svaku pohvalu!

Veliko bravo za Nikolu, Srđana, Milana, Vasilija i Matiju. Momci, bilo vas je zadovoljstvo slušati! Ponosni smo na vas! (više…)

Posjeta Pomorskom muzeju i Istorijskom arhivu

Objavljeno 15.11.2022. u kategoriji Dešavanja

Danas su učenici odjeljenja I1 (smjer Tehničar/ka za špediciju, carinu i organizaciju transporta) posjetili Pomorski muzej i Istorijski arhiv.

Kustos Muzeja, gđa Radojka Abramović, upoznala je učenike/ce sa slavnom pomorskom istorijom Boke Kotorske, a ujedno im je skrenula pažnju i na značaj Pomorskog muzeja kao čuvara pomorske i kulturne baštine Kotora i Boke Kotorske.

Učenici/ce su, nakon obilaska Muzeja, posjetili i Istorijski arhiv Kotora.

Sa Arhivom i njegovim radom upoznao ih je gospodin Joško Katelan koji im je, između ostalog, rekao da Arhiv čuva vrijednu građu koja je nastajala na širem području Boke Kotorske od 1326. god. do 1944. godine.

Sa učenicima su išli profesorice Tanja Nikolić i Nataša Stojanović. (više…)