Obavještenja: Upis

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred

Objavljeno 10.8.2023. u kategoriji Upis

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred održaće se u ponedjeljak 28. avgusta 2023. godine od 8 do 11 sati kod odjeljenskog starješine. Učenici treba da prilože svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu.

Proširenje upisa u I razred

Objavljeno 2.8.2023. u kategoriji Upis

Na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvjete, a u skladu sa rang listama za upis u prvi razred, Srednja pomorska škola proširuje upisne liste za sva tri obrazovna programa.

Svi učenici čija imena se nalaze na spisku dužni su da 14.08.2023. godine (ponedjeljak), u terminu od 8 do 10 časova dostave svjedočanstva VII, VIII i IX razreda čime će potvrditi svoj konačan upis u Školu.

Rang lista učenika koji su ispod crte

Objavljeno 30.6.2023. u kategoriji Upis

Sledeći učenici su se našli ispod crte na kraju konkursa i nisu stekli uslov za upis u 1. razred.

KONAČNA rang lista učenika koji su stekli USLOV za upis u 1. razred

Objavljeno 29.6.2023. u kategoriji Upis

Konačne rang liste, za ovaj konkurs, za upis u 1. razred Srednje pomorske škole za obrazovne programe:

PAŽNJA! Kandidati čija imena se nalaze na ovim listama, stekli su pravo upisa u prvi razred Srednje pomorske škole. Upis je obavezan i vršiće se u ponedjeljak, 03.07.2023. godine, od 08 do 12 časova u prostorijama Škole.

Pri upisu učenik je dužan da priloži originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole, diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima) i diplomu Luča (ako je ima).

Učenici su podjeljeni u odjeljenja prema tome kako su bili rangirani na rang listi i politika Škole je da ne dozvoljava naknadna premještanja iz odjeljenja u odjeljenje.

Za spiskove učenika po odjeljenjima pritisnite na više.

(više…)

Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu

Objavljeno 20.6.2023. u kategoriji Upis

Prema Konkursu za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2023/2024.godinu, prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Uputstvo za prijavu na konkurs, kandidati mogu vidjeti na sljedećem linku.

Tokom prijave, kandidati mogu dobiti podršku za elektonsku prijavu, u Školi:

26, 27. i 28.juna 2023.godine od 9 do 11 časova.

Dana, 29. juna 2023.godine, od 12 do 15 časova, kada se Konkurs i zatvara.

Tokom prijave na Konkurs, trenutne rang liste objavljivaće se na sajtu Škole do 16 časova.

Posljednjeg dana, 29.juna, konačne rang liste biće objavljene do 17 časova. Na konačnim rang listama biće objavljeni i termini za potvrdu upisa kandidata koji steknu uslov.

Način bodovanja može se vidjeti na našem sajtu u odjeljku Upis. Minimum bodova za upis je prema odluci Ministarstva prosvjete je 48 bodova.

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika

Tekst konkursa Ministarstva prosvjete možete naći ovdje.

Upis u 1. razred i podjela na odjeljenja (šk. 2022/23)

Objavljeno 1.7.2022. u kategoriji Upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis u 1. razred treba da se upišu u 1. razred u utorak 05.07.2022 godine od 8 do 12 časova.

Pri upisu učenik je dužan da priloži originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole, diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima) i diplomu Luča (ako je ima).

Učenici su podjeljeni u odjeljenja prema tome kako su bili rangirani na rang listi i politika Škole je da ne dozvoljava naknadna premještanja iz odjeljenja u odjeljenje.

Za spiskove učenika po odjeljenjima pritisnite na više.

(više…)

Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2022/2023. godinu

Objavljeno 21.6.2022. u kategoriji Upis

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika
 

Minimalni broj bodova za upis u prvi razred ČETVOROGIDIŠNJE (nivo IV) srednje stručne škole za školsku 2022/23. godinu određen je Rješenjem o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2022-2023. godinu i za naše programe je 48 bodova.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Prilikom upisa od učenika će se tražiti da rangira izborne predmete po tome koji želi najviše da pohađa tokom naredne školske godine. Više informacija o izbornim predmetima/modulima možete naći ovdje.

Prijava na Konkurs podnosi se 27, 28. i 29. juna 2022. godine (od 0 do 24 časa) i 30. juna 2022. godine (do 15 časova).

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Detalje konkursa Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore možete pogledati na sljedećem linku

Ukoliko kandidat za upis ne uspijeva elektronskim putem da se prijavi na konkurs ili ukoliko nije iz Crne Gore pa nema mogućnost elektronskog upisa, može dobiti pomoć u prostorijama Škole 27, 28. i 29. juna od 09 do 12 časova i 30. juna od 13 do 15 časova. Prilikom prijave kandidatu će biti dato da popuni prijavu na konkurs.

Upis u 1. razred i podjela na odjeljenja

Objavljeno 1.7.2021. u kategoriji Upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis u 1. razred treba da se upišu u 1. razred u utorak 6.7.2020 godine od 8 do 12 časova.

Pri upisu učenik je dužan da priloži originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole, diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima) i diplomu Luča (ako ih ima).

Učenici su podjeljeni u odjeljenja prema tome kako su bili rangirani na rang listi i politika Škole je da ne dozvoljava naknadna premještanja iz odjeljenja u odjeljenje.

Za spiskove učenika po odjeljenjima pritisnite na više.

(više…)

Detaljnije informacije o proceduri lične prijave na konkurs za upis

Objavljeno 28.6.2021. u kategoriji Upis

Ukoliko kandidat za upis ne uspijeva elektronskim putem da se prijavi na konkurs ili ukoliko nije iz Crne Gore pa nema mogućnost elektronskog upisa, može dobiti pomoć u prostorijama Škole 28, 29. i 30.juna od 09 do 12 časova i 01.07.2021. od 13 do 15 časova. Prilikom prijave kandidatu će biti dato da popuni prijavu na konkurs. Ukoliko kandidat želi, može sam da odštampa i popuni prijavu za upis prije dolaska: Prijava za Brodomašinskog tehničaraPrijava za Nautičkog tehničara i Prijava za Tehničara špedicije, carine i organizacije transporta.

Kandidat koji dolazi lično da se prijavi na konkurs (tj. ne prijavljuje se elektronski) treba sa sobom da donese sledeća dokumenta:

  • izvod iz Matične knjige rođenih
  • svjedočanstva od 3 poslednja završena razreda osnovne škole
  • potvrdu o rezultatima eksterne provjere znanja u osnovnoj školi (matura) (ukoliko se taj podatak ne nalazi u svjedočanstvu)
  • ukoliko kandidat posjeduje Luču ili ekvivalentnu nagradu kao i potvrde o rezultatima sa državnih takmičenja

Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2021/2022. godinu

Objavljeno 17.6.2021. u kategoriji Upis

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika

Minimalni broj bodova za upis u prvi razred ČETVOROGIDIŠNJE (nivo IV) srednje stručne škole za školsku 2021/22. godinu određen je Rješenjem o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2021/22. godinu i za naše programe je 48 bodova.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Prilikom upisa od učenika će se tražiti da rangira izborne predmete po tome koji želi najviše da pohađa tokom naredne školske godine. Više informacija o izbornim predmetima/modulima možete naći ovdje.

Prijava na Konkurs podnosi se 28, 29. i 30. juna 2021. godine (od 0 do 24 časa) i 1. jula 2021. godine (do 15 časova).

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Detalje konkursa Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore možete pogledati na sljedećem linku

Ukoliko kandidat za upis ne uspijeva elektronskim putem da se prijavi na konkurs ili ukoliko nije iz Crne Gore pa nema mogućnost elektronskog upisa, može dobiti pomoć u prostorijama Škole 28, 29. i 30.juna od 09 do 12 časova i 01.07.2021. od 13 do 15 časova. Prilikom prijave kandidatu će biti dato da popuni prijavu na konkurs.