Obavještenja: Upis

Konkurs za upis vanrednih učenika u prvi razred

Objavljeno 26.10.2020. u kategoriji Upis

Dokumenti se mogu priložiti na konkurs od 27.10.2020. do 10.11.2020. godine kod sekretara Škole od 8.00 do 12.00 časova.

Da bi se učenik prijavio na Konkurs potrebno je da priloži sledeće:

 1. Svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 2. (ako ih ima) Diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja odnosno dodijeljenim priznanjima

 

Upis u 1. razred i podjela na odjeljenja

Objavljeno 2.7.2020. u kategoriji Upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis u 1. razred treba da se upišu u 1. razred u ponedjeljak 6.7.2020 godine od 8 do 12 časova.

Upis će se vršiti u sledećim prostorijama po odjeljenjima:

 • Brodomašinski tehničar
  • odjeljenje 1a: učionica 106
  • odjeljenje 1b: učionica 108
 • Nautički tehničar
  • odjeljenje Ia: učionica 101
  • odjeljenje Ib: učionica 104
 • Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta
  • odjeljenje I1: učionica 115

Pri upisu učenik je dužan da priloži originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole, diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima) i diplomu Luča (ako ih ima).

Učenici su podjeljeni u odjeljenja prema tome kako su bili rangirani na rang listi i politika Škole je da ne dozvoljava naknadna premještanja iz odjeljenja u odjeljenje.

Za spiskove učenika po odjeljenjima pritisnite na više.

(više…)

KONAČNA rang lista učenika koji su stekli USLOV za upis u 1. razred

Objavljeno 2.7.2020. u kategoriji Upis

Konačne rang liste, za ovaj konkurs, za upis u 1. razred Srednje pomorske škole za obrazovne programe:

PAŽNJA! Kandidati čija imena se nalaze na ovim listama, stekli su pravo upisa u prvi razred Srednje pomorske škole. Upis je obavezan i vršiće se u ponedjeljak, 06.07.2020. godine, od 08 do 12 časova kod odjeljenskog starješine. U sledećem obavještenju objavićemo kako su učenici podjeljeni na odjeljenja, ko su odjeljenske starješine, gdje će se tačnije vršiti upis i koja dokumenta treba učenik da donese.

Trenutno stanje (u 13.47) rang liste za upis u prvi razred [ČETVRTAK]

Objavljeno 2.7.2020. u kategoriji Upis

Trenutno stanje (u 13.47) rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2020/21. godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2020/2021.“, učenici sa manje od 48 osvojenih bodova nemaju uslov za upis u srednju stručnu školu IV nivoa (četvorogodišnje škole) bez obzira na njihovu poziciju na rang listi. Ovakvi učenici se kod nas mogu upisati u prvi razred Automehaničara pošto je u pitanju trogodišnji program.

 

Poslednji dan konkursa

Objavljeno 2.7.2020. u kategoriji Upis

Obavještavamo kandidate za upis u prvi razred da će mo trenutne rang liste objaviti u 13 i u 14 časova. Podsjećamo kandidate da će se konkurs završiti u 15 časova.

Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu

Objavljeno 16.6.2020. u kategoriji Upis

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika
4) Automehaničar (nivo III) 1 odjeljenje 28 učenika

Minimalni broj bodova (određen Rjesenjem) za upis u prvi razred ČETVOROGIDIŠNJE (nivo IV) srednje stručne škole za školsku 2020/21. godinu je 48 bodova.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Prilikom upisa od učenika će se tražiti da rangira izborne predmete po tome koji želi najviše da pohađa tokom naredne školske godine. Više informacija o izbornim predmetima/modulima možete naći ovdje.

Prijava na Konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24 časa) i 2. jula 2020. godine (do 15 časova).

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Više o novom elektronskom prijavi na konkurs možete saznati iz saopštenja Ministra.

Detalje konkursa Ministarstva prosvjete Crne Gore možete pogledati na sljedećem linku

Upis – dopunske informacije

Objavljeno 16.6.2020. u kategoriji Upis

Učenici koji su osnovnu školu završili u Crnoj Gori, a nemaju mogućnosti da elektronski izvrše prijavu ili imaju probleme prilikom prijave, mogu doći u Školu kako bi dobili pomoć. Ovi učenici mogu doći svakog upisnog dana od 11 do 15 časova. Tom prilikom obavezni su donijeti svjedočanstva VII, VIII i IX razreda.

Strani državljani mogu konkurisati za upis na način što će Školi dostaviti, najkasnije do četvrtka, 02.07.2020.godine, do 15 časova, sljedeća dokumenta: popunjenu, štampanu prijavu na konkurs; izvod iz matične knjige rođenih; originalna svjedočanstva tri posljednja razreda osnovne škole; zahtjev za nostrifikaciju; dokaz o uspjehu na eksternoj provjeri znanja u  osnovnoj školi  i dokaze o postignutim rezultatima na državnim takmičenjima ukoliko ih učenik posjeduje.

Prijavu na konkurs, prema izboru zanimanja možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za nostrifikaciju možete preuzeti ovdje.

Konkurs za upis vanrednih učenika u 1. razred

Objavljeno 20.9.2019. u kategoriji Upis

Prijava na konkurs za upis vanrednih učenika u 1. razred naše škole za školsku 2019-20. godinu primaće se od 20. do 27. septembra 2019. godine. Prijave možete podnijeti kod sekretara škole.

Zajedno sa prijavom treba predati i svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole.

U našoj školi prema planu upisa možemo maksimalno upisati sledeći broj učenika vanredno na programe:

 • Nautički tehničar – 5 učenika
 • Brodomašinski tehničar – 5 učenika
 • Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta – 5 učenika.
 • Automehaničar – 5 učenika 

Detaljnije o konkursu možete naći na sledećem linku.

Upis vanrednih učenika 2, 3. i 4. razreda biće objavljen naknadno.

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred za školsku 2019/2020. godinu

Objavljeno 20.8.2019. u kategoriji Upis

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred za školsku 2019/2020. godinu održaće se 26. i 27. avgusta 2019. godine u vremenu od 8 do 12 časova. Za upis je potrebno donijeti svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu, a za učenike 3. i 4. razreda špedicije potrebna je i takođe potvrda o profesionalnoj praksi.

Prilikom upisa učenik treba do popuni prijavu o upisu kod odjeljenskog starješine.

Naknadni konkurs za upis u 1. razred u školskoj 2019/2020. godini

Objavljeno 14.8.2019. u kategoriji Upis

Povodom Naknadnog konkursa koji je objavilo Ministarstvo prosvjete a odnosi se na upis učenika u 1. razred srednje škole za školsku 2019/2020. godinu obavještavamo Vas da će se prijava na Konkurs podnositi Školi od 14. do 16. avgusta u terminu od 8 do 12 časova. 

Broj kandidata koji se mogu upisati po naknadnom konkursu je:

 • za obrazovni program Brodomašinski tehničar – 5 učenika
 • za obrazovni program Automehaničar – 20 učenika.

Sve detalje o Naknadnom konkursu možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvjete.