Izborni moduli

Učenik tokom svakog razreda na modularizovanom/reformisanom obrazovnom programu ima pravo da pored obaveznih modula (modul je naziv za reformisane predmete sa ishodima) pohađa i jedan izborni modul po njegovom izboru ako postoji dovoljna zainteresovanost za taj modul. Različiti moduli su dostupni na različitim razredima i obrazovnim programima. Šta se radi na tim modulima u većini slučajeva definisano je samim obrazovnim programom.

Obrazovni programi:

 

Izborni moduli za BRODOMAŠINSKOG TEHNIČARA

Obrazovnim programom brodomašinski tehničar predviđeni su sledeći izborni moduli. Na zahtjev škole dužni ste da izaberete jedan od modula. U obrazovnom programu možete naći više informacija o većini ovih modula/predmeta. Izuzetak su opšteobrazovni predmeti kao što je Istorija o kojima više možete naći na sajtu Zavoda.

Prvi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport I
 3. Osnove saobraćaja
 4. Pomorska geografija

Drugi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport II
 3. Marine i jahte
 4. Modelarstvo i maketarstvo u pomorstvu
 5. Istorija
 6. Savremeno odrastanje

Treći razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport III
 3. Inžinjerska grafika
 4. Preduzetništvo
 5. Izabrana poglavlja iz matematike III
 6. Socijalne mreže i globalizacija

Četvrti razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport IV
 3. Alternativni pogoni
 4. Socijalna psihologija pomoraca
 5. Izabrana poglavlja iz matematike IV
 

 

Izborni moduli za NAUTIČKOG TEHNIČARA:

Obrazovnim programom nautički tehničar predviđeni su sledeći izborni moduli. Na zahtjev škole dužni ste da izaberete jedan od modula. U obrazovnom programu možete naći više informacija o većini ovih modula/predmeta. Izuzetak su opšteobrazovni predmeti kao što je Istorija o kojima više možete naći na sajtu Zavoda.

Prvi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Istorija
 3. Sport I
 4. Osnove saobraćaja

Drugi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport II
 3. Zaštita morske okoline
 4. Marine i jahte
 5. Modelarstvo i maketarstvo u pomorstvu
 6. Savremeno odrastanje

Treći razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport III
 3. Osnovna sigurnost na tankerima
 4. Preduzetništvo
 5. Izabrana poglavlja iz matematike III
 6. Socijalne mreže i globalizacija

Četvrti razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Sport IV
 3. Opasni tereti
 4. Socijalna psihologija pomoraca
 5. Izabrana poglavlja iz matematike IV
 

Izborni predmeti za TEHNIČARA ŠPEDICIJE, CARINE I ORGANIZACIJE TRANSPORTA:

Obrazovnim programom Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta predviđeni su sledeći izborni moduli. Na zahtjev škole dužni ste da izaberete jedan od modula. U obrazovnom programu možete naći više informacija o većini ovih modula/predmeta. Izuzetak su opšteobrazovni predmeti kao što je Istorija o kojima više možete naći na sajtu Zavoda.

Prvi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Fizika
 3. Hemija
 4. Marine i jahte

Drugi razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Savremeno odrastanje
 3. Privredno pravo
 4. Ekonomika trgovine

Treći razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Socijalne mreže i globalizacija
 3. Izabrana poglavlja iz matematike III
 4. Lučka koordinacija
 5. Osnove marketinga
 6. Poslovna etika
 7. Organizacija privrednih društava

Četvrti razred:

 1. Drugi strani jezik
 2. Baze podataka
 3. Izabrana poglavlja iz matematike IV
 4. Preduzeće za vježbu iz oblasti logistike
 5. Pravo Evropske unije
 6. Osnove statistike
 7. Poslovna kultura