Stručni ispit – vanredni dopunski termini

Uslijed pandemije COVID-19 i otežanih uslova za realizaciju stručnih ispita, Ispitni centar je odlučio da dozvoli dopunske termine za polaganje opšteobrazovnog dijela stručnog ispita. Ovim ispitima mogu pristupiti svi redovni i vanredni maturanti koji su uredno prijavljeni za ispit, a nisu pristupili ispitima koji su organizovani 24.aprila, zatim 08 i 19.maja 2021.godine.

Novi termini su:

  • Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost – 14.06.2021.godine;
  • Engleski jezik – 15.06.2021.godine;
  • Matematika – 16.06.2021.godine.

Svi ispiti biće održani u Školi i pod istim uslovima kao u prethodnim terminima.

Ispiti počinju u 11.00 časova.

Učenici su dužni da dođu u hol škole najkasnije u 10.30 časova.

Obavezno ponijeti ličnu kartu i hemijsku-olovku, a za ispit iz Matematike i geometrijski pribor.

Ispiti će biti organizovani u skladu sa epidemiološkim mjerama.