Predavanje o kapetanu Iliji Damjanoviću

U saradnji sa profesoricom Sanjom Avramović, JU Muzej Tivat organizovala je predavanje o žovotnom putu kapetana Ilije Damjanovića.

Učenicima se obratila direktorica Muzeja Danijela Đukić, nakon njenog obraćanja o životnom putu i dostignućima kapetana Damjanovića, govorio je Siniša Luković, novinar i poznavalac maritimne baštine Boke Kotorske.

Unuke kapetana Damjanovića prisustvovale su predavanju.

Predavanje je održano u školskom amfiteatru, u srijedu, 18. oktobra, tokom 6. časa učenicima sljedećih odjeljenja: Ia, IIb, IIIb (smjer Nautički tehničar) i I1 i III1(smjer Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta).

Ovom prilikom, Školska biblioteka dobila je na poklon dvije publikacije – Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore i Žene i ribarstvo.

Dijelimo sa vama i dio ilustracija kojima je oplemenjena publikacija Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore (ilust. Bokeljske mornarice, Crnogorsko oro, Tre sorelle, Dobrotske čipke…), autorka ilustracija je Isidora Avramović.

Profesorici Sanji Avramović zahvaljujemo na informacijama i pratećim fotografijama.

Ilustracije Isidore Avramovic (1)

Picture 1 of 9