Praktična nastava

Učenici odjeljenja III1 (obraz. Program Tehničar/ka za špediciju, carinu i organizaciju transporta) posjetili su Upravu prihoda i carina i špeditersko preduzeće Boka – šped u Račici.

 

Gospodin Grgo Petrović objasnio je učenicima, na konkretnim primjerima, način fukcionisanja informacionog programa iz oblasti špedicije, upoznao ih je sa osnovnim špediterskim poslovima, sa upotrebom dokumenata kao što su ATA karnet, TIR karnet i JCI.

Učenici su se upoznali sa značajem poznavanja sastava proizvoda kako bi isti mogli proći odgovarajuću kontrolu: veterinarsku, fito-sanitarnu ili kontrolu bezbjednosti hrane, čime roba dobija adekvatni tarifni broj.

Objašnjena je i procedura obračuna carinskog duga, ako su u organizaciju transporta uključene INCOTERMS klauzule.

Gospođa Gordana Gradinac učenicima je pokazala CIS program i objasnila način fukcionisanja istog. Objašnjena im je procedura uvoza, izvoza i transporta robe, kao i postupci izvoza/uvoza kao aktivnog i pasivnog oplemenjivanja robe na primjerima iz prakse. Imali su priliku da vide šifrarnik.

Objašnjena im je važnost svrstavanja robe u odgovarajuću carinsku tarifu.

Pokazani su im uzorci koji pomažu kod određivanja adekvatne tarife.

Učenici su imali priliku da vide plombu na prevoznom sredstvu i da se upoznaju sa svrhom iste.

 

Ispred Škole, zahvaljujemo gđi Gradinac i gdinu Petroviću na izdvojenom vremenu i na saradnji.

Praksa - UC i Boka - sped, april, 2024 (1)

Picture 1 of 7