Obavještenja

Posjeta Nautičkom muzeju i obilazak podmornice P-821 “Heroj”

Objavljeno 27.12.2021. u kategorijama Dešavanja, Nastava i Redovna nastava

Kustos Nautičkog muzeja, Dražen Jovanović, pokazao je učenicima trećeg razreda postavku eksponata u Nautičkom muzeju, Muzej je smješten u bivšoj pilani brodogradilišta “Arsenal”.

Postavku čine zbirke fotografija, tekstova, te velikog broja eksponata koji vjerno prikazuju tehnološka dostignuća kao i sami istorijat nekadašnjeg vojnog brodogradilišta “Arsenal”.

Nakon toga, učenici su bili u prilici da uđu u veliku podmornicu P-821 „Heroj“ i obiđu sva njena postrojenja, obilazak su pratila detaljna objašnjenja o brodograđevnim, tehničkim, manevarskim te vojno-taktičkim svojstvima podmornice.

Posjeta Muzeju i obilazak podmornice dio su druge faze planiranih aktivnosti vezanih za obavljanje dijela praktične nastave u marini Porto Montenegro.

Profesoru Goranu Idrizoviću zahvaljujemo na fotografijama i pratećim informacijama. (više…)

Stručni ispit – januarski rok 2022.godine

Objavljeno 20.12.2021. u kategoriji Maturanti

Stručni ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti biće održan u utorak, 18.januara 2022.godine.

Stručni ispit iz Engleskog jezika biće održan u srijedu, 19.januara 2022.godine.

Ispiti će početi u 11.00 časova, a učenici su dužni da dođu u hol škole u 10.30 časova.

Obavezno je donijeti ličnu kartu i hemijsku-olovku.

Pravo izlaska na navedene ispite u ovom ispitnom roku, imaju svi maturanti koji su završili četvrti razred.

Praktična nastava u marini Porto Montenegro

Objavljeno 17.12.2021. u kategorijama Dešavanja, Nastava i Redovna nastava

Uspostavljanjem saradnje između v.d. direktora Srednje pomorske škole, Ratka Petrovića, i menadžmenta Adriatic Marinas d.o.o, učenicima 3. i 4. razreda omogućeno je obavljanje dijela praktične nastave u marini Porto Montenegro.

Saradnja dviju institucija ima tri faze i trajaće do kraja nastavne godine, cilj saradnje jeste – omogućiti učenicima što kvalitetnije obrazovanje i pripremiti ih, kroz konkretne primjere, na zadatke koji će ih čekati kao buduće pomorce.

U prvoj fazi saradnje između Srednje pomorske škole i nautičke marine Porto Montenegro, učenici su prošli kroz upoznavanje sa konceptom nautičkog turizma, rukovanjem jahtama i megajahtama te dispozicijom vezova, opslužnih stanica, opreme za protivpožarnu zaštitu i opremu za spasavanje života na moru.

U drugoj fazi, obezbjeđena je posjeta Pomorskom muzeju i podmornicama izloženim u dvorištu Muzeja.

U trećoj fazi, učenici će posjetiti jahte i megajahte, pri čemu će nautički odsjek imati pristup komandnom mostu, a brodomašinski odsjek mašinskom postrojenju.

U toku obuke, učenici će imati priliku da savladaju manevrisanje malim plovilima, plovila obezbjeđuje  marina Porto Montenegro. (više…)

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU OBRAZOVANJE I OBUKA POMORACA

Objavljeno 11.12.2021. u kategoriji Dešavanja

Okrugli sto na temu „Obrazovanje i obuka pomoraca“, održan je 10. decmbra u hotelu “Cattaro”, u organizaciji Ministarstva kapitalnih investicija. Događaju su prisusvovali predstavnici Ministarstva, obrazovnih institucija iz oblasti pomorstva, centara za obuku pomoraca, udruženja, kompanija i agencija, koji su imali priliku da iznesu i čuju stavove u vezi sa ovom temom.

Moderatorka je bila prof dr. Tatijana Dlabač, koja je podsjetila da je ovaj skup nastavak okruglog stola koji je održan u okviru Prve međunarodne konferencija iz oblasti pomorstva, koju je organizovao Pomorski fakultet Kotor – Univerzitet Crne Gore, 27. novembra ove godine.

,,Na tom okruglom stolu napravili smo prvi inicijalni korak da se okupe svi relevantni subjekti, kako bi zajedno pokušali da ukažemo na ključne probleme, počev od sistema obrazovanja budućih pomoraca, pa do posljednjih ovlašćenja koje pomorci dobijaju od Lučke kapetanije. Radni tim sa sastao prvi put jutros, a tom prilikom svi članovi su se upoznali sa mnogim neusaglašenostima, koje smo uvidjeli u praksi”- kazala je Dlabač.

Prisutnima se zatim obratila i generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Tanja Janović,

Nakon uvodnih izlaganja Mirko Brzić je predstavio rad i probleme sa kojima se susreće u obrazovanju budućih pomoraca Srednja stručna škola Bar, a zatim su govorili v.d.direktora Srednje pomorske škole Kotor Ratko Petrović i Oto Iker predstavnik Pomorskog fakulteta Bar i centra za obuku pomoraca koji posluje u okviru te obrazovne ustanove. Uslijedila je diskusija predstavnika agencija za ukrcaj pomoraca, koji su tom prilikom ukazali na nedostatke u obrazovnom sistemu. 

MINISTARSTVO DA HITNO REVIDIRA PROGRAM SREDNJE POMORSKE

Objavljeno 11.12.2021. u kategorijama Dešavanja, Obuka pomoraca i Redovna nastava

Vršilac dužnosti direktora Srednje pomorske škole Kotor, Ratko Petrović, sugerisao je Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta da pod hitno obavi reviziju programa ove ustanove sa dugom tradicijom obrazovanja pomorskog kadra.

Na nedavno završenoj Prvoj međunarodnoj konferenciji iz oblasti pomorstva, u organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, pod nazivom “1st Kotor International Maritime Conference”, Petrović je ukazao na apsurdnu situaciju da se u školi realizuje 130 časova struke i 106 časova fizičkog, da se ne izučavaju gasne turbine, da su parne samo dio jednog drugog predmeta, kao i opšteprimijenjena u savremenom svijetu hidraulika, koja se u samo par modula izučava kao dio mehanike.

Petrović u školi radi 23 godine i svjedok je uvođenja planova i programa koji su se periodično dešavali “u skladu sa promjenama ministara”.

“Mislim da je posljednja reforma, koja je uvedena u školi, možda i najgora do sada”, kazao je Petrović.

U ovom procesu nije učestvovao. (više…)

Prijava ispita za januarski vanredni rok

Objavljeno 10.12.2021. u kategoriji Vanredna nastava

Vanredni učenici koji namjeravaju da polažu ispite u januarskom roku, mogu ispite da prijave od ponedjeljka 13. decembra do petka 17. decembra u periodu od 9 do 12 časova kod sekretara škole.

16 dana aktivizma

Objavljeno 8.12.2021. u kategorijama Dešavanja i Učenički radovi

Učenici su napravili prezentacije u povodu obilježavanja 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježavanje pomenutog datuma dio je regionalnog projekta ETOS Balkan „Svjetski ETOS u mojoj školi“ i međunarodne kampanje 16 dana aktivizma (od 25. XI do 10. XII), projekat je iniciran od strane TPO fondacije i Fondacije.isi.

Učenici su, pored prezentacija, priredili i izložbu svojih radova, ti radovi su izloženi po oglasnim mjestima u Školi svih 16 dana. 

Cilj izložbe radova i prezentacija jeste podizanje svijesti o značaju ovog problema kao i predstavljanje naše Škole kao mjesta u kojem se njeguju temeljne vrijednosti  i poštuje univerzalno zlatno pravilo.

Prezentacije koje su radili učenici možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, D.V.Zene koje su mijenjale svijet, prezentacija, P.G.Prezentacija – Nasilje nad ženama, O. Đ.

Upis vanrednih učenika za školsku 2021/22 godinu

Objavljeno 25.10.2021. u kategoriji Vanredna nastava

Upis vanrednih učenika 1, 2, 3. i 4. razreda u vanrednu školsku godinu 2021/22 održaće se od 26. oktobra 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine u vremenu od 8-12 časova kod Sekretara škole.

Raspored popravnih ispita 1, 2. i 3. razreda [PROMJENE 2]

Objavljeno 17.8.2021. u kategorijama Nastava i Popravni

Zbog nepredviđenih dešavanja vezanih za trenutnu situaciju raspored usmenih ispita je ponovo promjenjen.

Popravni ispiti učenika 1, 2. i 3. razreda u avgustovkom ispitnom roku održaće se po sledećim rasporedima:

Podsjećamo učenike da se ne može izaći na usmeni dio ispita ako se preskoči pismeni/praktični dio ispita. Takođe na modularizovanim/reformisanim predmetima praktični dio i/ili vježbe se ispituje na pismenom dijelu.

Raspored vanrednih ispita 1, 2. i 3. razreda [PROMJENE]

Objavljeno 17.8.2021. u kategoriji Vanredna nastava

Zbog nepredviđenih dešavanja vezanih za trenutnu situaciju raspored usmenih ispita je promjenjen.

Vanredni učenici 1, 2. i 3. razreda polagaće ispite u avgustovskom ispitnom roku po sledećim rasporedima: