ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU OBRAZOVANJE I OBUKA POMORACA

Okrugli sto na temu „Obrazovanje i obuka pomoraca“, održan je 10. decmbra u hotelu “Cattaro”, u organizaciji Ministarstva kapitalnih investicija. Događaju su prisusvovali predstavnici Ministarstva, obrazovnih institucija iz oblasti pomorstva, centara za obuku pomoraca, udruženja, kompanija i agencija, koji su imali priliku da iznesu i čuju stavove u vezi sa ovom temom.

Moderatorka je bila prof dr. Tatijana Dlabač, koja je podsjetila da je ovaj skup nastavak okruglog stola koji je održan u okviru Prve međunarodne konferencija iz oblasti pomorstva, koju je organizovao Pomorski fakultet Kotor – Univerzitet Crne Gore, 27. novembra ove godine.

,,Na tom okruglom stolu napravili smo prvi inicijalni korak da se okupe svi relevantni subjekti, kako bi zajedno pokušali da ukažemo na ključne probleme, počev od sistema obrazovanja budućih pomoraca, pa do posljednjih ovlašćenja koje pomorci dobijaju od Lučke kapetanije. Radni tim sa sastao prvi put jutros, a tom prilikom svi članovi su se upoznali sa mnogim neusaglašenostima, koje smo uvidjeli u praksi”- kazala je Dlabač.

Prisutnima se zatim obratila i generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Tanja Janović,

Nakon uvodnih izlaganja Mirko Brzić je predstavio rad i probleme sa kojima se susreće u obrazovanju budućih pomoraca Srednja stručna škola Bar, a zatim su govorili v.d.direktora Srednje pomorske škole Kotor Ratko Petrović i Oto Iker predstavnik Pomorskog fakulteta Bar i centra za obuku pomoraca koji posluje u okviru te obrazovne ustanove. Uslijedila je diskusija predstavnika agencija za ukrcaj pomoraca, koji su tom prilikom ukazali na nedostatke u obrazovnom sistemu.