Edukativne radionice na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

Petar Ulićević i Marko Dragićević iz NVO Link u saradnji sa Slađanom Mijanović i Snežanom Stevović Janković, predstavnicama Kanelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Kotor, održali su 15. maja dvije edukativne radionice u našoj školi, na radionicama učenici su se upoznali sa važnošću prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, lična iskustva su bila u fokusu.

Radionica je za cilj imala da Petar i Marko odgovaraju na pitanja učenika o njihovoj borbi sa zavisnošću, sa kojim izazovima su se suočavali i kako je sve to uticalo na kvalitet njihovog života. Istakli su da je upravo adolescencija bila taj kritični momenat u njihovom odrastanju, moment kada su rješenja za problem tražili na mjestima i u supstancama koje ga nisu mogle stvarno ponuditi. Zaključeno je, iz ličnih iskustava, da treba tražiti drugi način rješavanja problema a nikako dozvoliti da droga preuzme upravljanje nad našim životom.

Profesorici Nataši Stojanović zahvaljujemo na informacijama i pratećim fotografijama.

Edukativne radionice na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, maj, 2023 (1)

Picture 1 of 5