Detaljnije informacije o proceduri lične prijave na konkurs za upis

Ukoliko kandidat za upis ne uspijeva elektronskim putem da se prijavi na konkurs ili ukoliko nije iz Crne Gore pa nema mogućnost elektronskog upisa, može dobiti pomoć u prostorijama Škole 28, 29. i 30.juna od 09 do 12 časova i 01.07.2021. od 13 do 15 časova. Prilikom prijave kandidatu će biti dato da popuni prijavu na konkurs. Ukoliko kandidat želi, može sam da odštampa i popuni prijavu za upis prije dolaska: Prijava za Brodomašinskog tehničaraPrijava za Nautičkog tehničara i Prijava za Tehničara špedicije, carine i organizacije transporta.

Kandidat koji dolazi lično da se prijavi na konkurs (tj. ne prijavljuje se elektronski) treba sa sobom da donese sledeća dokumenta:

  • izvod iz Matične knjige rođenih
  • svjedočanstva od 3 poslednja završena razreda osnovne škole
  • potvrdu o rezultatima eksterne provjere znanja u osnovnoj školi (matura) (ukoliko se taj podatak ne nalazi u svjedočanstvu)
  • ukoliko kandidat posjeduje Luču ili ekvivalentnu nagradu kao i potvrde o rezultatima sa državnih takmičenja