Obavještenja: Javne nabavke

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti (štampanje i koričenje skripti; materijal za higijenu)

Objavljeno 25.5.2018. u kategoriji Javne nabavke

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti za nabavku štampanja i koričenja skripti možete vidjeti ovdje.

Ugovor za nabavku male vrijednosti štampanje i koričenje skripti možete pogledati ovdje.

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti za nabavku materijala za higijenu možete vidjeti ovdje.

Ugovor za nabavku male vrijednosti materijal za higijenu možete pogledati ovdje.

Novi zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (sredstva za higijenu)

Objavljeno 16.5.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

U pdf-dokumentu nalazi se novi zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (sredstva za higijenu) NOVI ZAHTJEV

Odluka o obustavi postupka za ponude za nabavke male vrijednosti (materijal za higijenu)

Objavljeno 16.5.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

Budući da nije bilo prijavljenih ponuđača za nabavke male vrijednosti (materijal za higijenu), donijeta je odluka o obustavi postupka. Odluka se nalazi u pdf dokumentu ODLUKA o obustavi postupka

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (materijal za higijenu) nalazi se u pdf dokumentu ZAHTJEV –

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (štampanje i koričenje skripti)

Objavljeno 14.5.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (štampanje i koričenje skripti za potrebe škole na godišnjem nivou) nalazi se u pdf dokumentu ZAHTJEV –

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

Objavljeno 24.4.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti (kancelarijski materijal) nalazi se u pdf dokumentu obavještenje (1)

U pdf-u dokumentu možete naći u ugovor. ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti

Objavljeno 17.4.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

U pdf dokumentu nalazi se zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti za kancelarijski materijal ZAHTJEV (kancelarijski materijal)

Izmjene i dopune pravilnika o nabavkama male vrijednosti

Objavljeno 16.4.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

U pdf dokumentu nalazi se novi pravilnik o nabavkama male vrijednosti Škola male vrijednosti novi

Izmjene i dopune pravilnika o hitnim nabavkama

Objavljeno 16.4.2018. u kategorijama Dešavanja i Javne nabavke

U pdf dokumentu nalazi se novi izmijenjeni pravilnik Škola hitne nabavke novi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

Objavljeno 26.3.2018. u kategoriji Javne nabavke

U pdf dokumentu se nalazi Ugovor o nabavci male vrijednosti. Ugovor 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Objavljeno 23.3.2018. u kategoriji Javne nabavke

U pdf dokumentu nalazi se obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti.OBAVJEŠTENJE