Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2023/2024.godine

 

1. razred
Ia Avramović Sanja
Ib Pejović Zoran
1a Radoman Miloš
1b Vukašinović Aljoša
I1 Pejčinović Biljana
2. razred
IIa Mršulja Maja
IIb Stojanović Nataša
2a Lesjak Jelena
2b Vujović Vitomir
II1 Gobović Jelena
3. razred
IIIa Mršulja Jovan
IIIb Sučević Snježana
3a Mišević Ivica
3b Franović Milan
III1 Perović Nataša
4. razred
IVa Franić Dragana
IVb Lalošević Jasmina
4a Lakčević Mira
4b Radnjić Živka
IV1 Rajman Slavica
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta:
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2023/2024. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Avramović Sanja)
Predmetni nastavnici
Ib (Pejović Zoran)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikčević Jelena Franić Dragana
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša /
Strugar Miloš
Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Radović Bogdan /
Saulačić Baldo /
Uljarević Vasilije
Radović Bogdan /
Saulačić Baldo /
Uljarević Vasilije
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Radović Žarko Radović Žarko
Sport I Radoman Miloš /
Čović Milica
Botica Veljko /
Čović Milica

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Mršulja Maja)
Predmetni nastavnici
IIb (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikčević Jelena Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Mršulja Maja Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Radoman Miloš
Informatika Stojanović Nataša /
Strugar Miloš
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Pomorstvo II Radović Bogdan /
Saulačić Baldo /
Uljarević Vasilije
Radović Bogdan /
Saulačić Baldo /
Uljarević Vasilije
Navigacija II Brković Zoran /
Erić Mladen /
Uljarević Vasilije
Brković Zoran /
Erić Mladen
Elektrotehnika u navigaciji Lesjak Jelena Đurović Blažo
Luke i terminali Radović Bogdan Radović Bogdan
Medicina za pomorce Todorović Nenad Todorović Nenad
Sport II Botica Veljko /
Čović Milica
Sučević Snježana /
Čović Milica

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Mršulja Jovan)
Predmetni nastavnici
IIIb (Sučević Snježana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Nikitović Ivana
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Pavlović Friderika Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Radoman Miloš Franović Milan
Sociologija Živković Mladen Živković Mladen
Pomorstvo III Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Navigacija III Nenezić Marko /
Uljarević Vasilije
Nenezić Marko /
Uljarević Vasilije
Pomorsko pravo I Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Sigurnost i bezbjednost na moru Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik u nautici I Pavlović Friderika Avramović Sanja
Sport III Radoman Miloš /
Čović Milica
Sučević Snježana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Franić Dragana)
Predmetni nastavnici
IVb (Lalošević Jasmina)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana Lakčević Mira
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Pomorstvo IV Erić Mladen Erić Mladen
Navigacija IV Stijepović Radojica /
Erić Mladen
Stijepović Radojica /
Erić Mladen
Pomorsko pravo II Dudić Saulačić Marija Dudić Saulačić Marija
Manevrisanje brodom Mršulja Jovan /
Erić Mladen
Mršulja Jovan /
Erić Mladen
Engleski jezik u nautici II Avramović Sanja Mršulja Maja
Sport IV Sučević Snježana /
Botica Veljko
Sučević Snježana /
Botica Veljko
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2023/2024. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Radoman Miloš)
Predmetni nastavnici
1b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikčević Jelena Nikitović Ivana
Matematika Stanković Dragana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Radoman Miloš Pejović Zoran
Informatika Đurović Blažo /
Strugar Miloš
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Tehnička mehanika I Matković Milan Matković Milan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Radović Žarko /
Griner Nenad /
Balić Stefan 
Đurović Blažo/
Radović Žarko /
Griner Nenad /
Balić Stefan 
Osnove mašinstva Vujović Vitomir /
Griner Nenad /
Miranović Risto /
Vujović Vitomir /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Franović Milan /
Čović Milica
Sučević Snježana /
Čović Milica

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
2b (Vujović Vitomir)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikčević Jelena Nikčević Jelena
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Radnjić Živka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Strugar Miloš Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehnička mehanika II Griner Nenad /
Vujović Vitomir
Vujović Vitomir
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II Đurović Blažo /
Griner Nenad
Đurović Blažo /
Griner Nenad
Mašinski elementi Griner Nenad /
Radović Žarko
Griner Nenad /
Radović Žarko
Tehnologija i obrada materijala Griner Nenad /
Vujović Vitomir
Griner Nenad /
Vujović Vitomir
Termodinamika Matković Milan Matković Milan
Sport II Botica Veljko Sučević Snježana /
Botica Veljko

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Mišević Ivica)
Predmetni nastavnici
3b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Nikitović Ivana
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Sociologija Živković Mladen Živković Mladen
Motori SUS I Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I Miranović Risto /
Balić Stefan /
Todorović Zoran
Miranović Risto /
Balić Stefan /
Todorović Zoran
Brodske električne mašine i uređaji I Todorović Zoran Todorović Zoran
Brodski kotlovi i parne turbine Griner Nenad /
Balić Stefan /
Radović Žarko
Griner Nenad /
Balić Stefan /
Radović Žarko
Engleski jezik u brodomašinstvu I Pavlović Friderika Mršulja Maja
Sport III Radoman Miloš /
Botica Veljko
Radoman Miloš /
Botica Veljko

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
4b (Radnjić Živka)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Nikitović Ivana
Matematika Vukašinović Aljoša Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Motori SUS II Mišević Ivica /
Miranović Risto
Mišević Ivica /
Miranović Risto
Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II Mišević Ivica /
Miranović Risto /
Balić Stefan
Miranović Risto /
Balić Stefan /
Todorović Zoran
Brodske električne mašine i uređaji II Miranović Risto /
Balić Stefan /
Todorović Zoran
Miranović Risto /
Balić Stefan /
Todorović Zoran
Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru Nikolić Katija /
Todorović Nenad /
Uljarević Vasilije
Nikolić Katija /
Todorović Nenad /
Uljarević Vasilije
Pomorsko pravo i brodska administracija Mišević Ivica Mišević Ivica
Engleski jezik u brodomašinstvu II Lalošević Jasmina Radnjić Živka
Sport IV Sučević Snježana /
Radoman Miloš
Sučević Snježana /
Radoman Miloš
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, za šk. 2023/2024. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Pejčinović Biljana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikčević Jelena
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša
Geografija Gobović Jelena
Ekologija i zaštita životne sredine Adrović Fikreta
Osnove prava Smolović Božana
Osnove saobraćaja i transporta Perović Nataša
Poslovna administracija i komunikacija Popović Aleksandra
Poznavanje robe Bosnić Elvira
Marine i jahte Pejčinović Biljana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša
Istorija Kilibarda Miroslav
Skladištenje robe Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Mehanizacija na terminalima Rajman Slavica /
Pejčinović Biljana
Ekonomija saobraćaja Popović Aleksandra
Ekonomsko-saobraćajna geografija Gobović Jelena
Poslovi pravnog prometa Smolović Božana
Savremeno odrastanje Živković Mladen

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Sociologija Živković Mladen
Osnove špedicije Rajman Slavica /
Perović Nataša
Osnove carinskog sistema Rajman Slavica /
Perović Nataša
Finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje Pejčinović Biljana /
Kekić Jovana
Preduzetništvo Popović Aleksandra
Upravni postupak Smolović Božana
Lučka koordinacija Pejčinović Biljana

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Nikitović Ivana
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Špeditersko i agencijsko poslovanje Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Carinski postupak Rajman Slavica /
Popović Aleksandra
Logistika Perović Nataša /
Pejčinović Biljana
Organizacija transporta tereta Rajman Slavica /
Pejčinović Biljana
Engleski jezik u špediciji, carini i organizaciji transporta Lalošević Jasmina
Preduzeće za vježbu iz oblasti logistike Pejčinović Biljana