Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2017/2018.godine

 

1. razred
Ia Botica Darko
Ib Gotesgreber Željko
1a Pejović Zoran
1b Franović Milan
I1 Perović Nataša
2. razred
IIa Lesjak Jelena
IIb Gobović Jelena
2a Lalošević Jasmina
2b Radović Bogdan
II1 Stojanović Nataša
3. razred
IIIa Lakčević Mira
IIIb Avramović Sanja
3a Barbić Vesna
3b Vukašinović Aljoša
III1 Rajman Slavica
4. razred
IVa Pržica Mare
IVb Kekić Snežana
4a Jokić Gojko
4b Franić Dragana
IV1 Trivić Miloš
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar:
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2017/2018. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
1b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Mršulja Maja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Istorija Zambata Tatijana Zambata Tatijana
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom Brčić Marjan Brčić Marjan
Tehnologija materijala Brčić Marjan Brčić Marjan
Osnove teorije broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Tehnička mehanika Perčin Ivan Perčin Ivan
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja Pavlović Friderika
Radionička praksa Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Praktična nastava Griner Nenad /
Đurović Vasilije
Griner Nenad /
Đurović Vasilije

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Lalošević Jasmina)
Predmetni nastavnici
2b (Radović Bogdan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Osnove teorije broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Pomorsko pravo Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Mašinski elementi Brčić Marjan Brčić Marjan
Tehnička mehanika Petrović Ratko Petrović Ratko
Termodinamika Petrović Ratko Perčin Ivan
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Engleski jezik za pomorce Lalošević Jasmina Lalošević Jasmina
Radionička praksa Miranović Risto /
Griner Nenad
Griner Nenad /
Miranović Risto
Praktična nastava Griner Nenad /
Miranović Risto
Miranović Risto /
Griner Nenad

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Barbić Vesna)
Predmetni nastavnici
3b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Lakčević Mira
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Medicina za pomorce Maslovski Boris Maslovski Boris
Hidraulika i pneumatika Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Radnjić Živka
Lalošević Jasmina /
Avramović Sanja
Brodski sistemi Mršulja Maja /
Jokić Gojko
Jokić Gojko
Praktična nastava Griner Nenad /
Đurović Vasilije
Đurović Vasilije /
Miranović Risto

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Jokić Gojko)
Predmetni nastavnici
4b (Franić Dragana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Franić Dragana
Matematika Stanković Dragana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Automatizacija brodskog sistema Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Sigurnost na moru Kordić Ivica Kordić Ivica
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Pavlović Friderika /
Mršulja Maja
Brodski sistemi Mišević Ivica Mišević Ivica
Praktična nastava Miranović Risto /
Đurović Vasilije
Miranović Risto /
Đurović Vasilije
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2017/2018. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Botica Darko)
Predmetni nastavnici
Ib (Gotesgreber Željko)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Pavlović Friderika Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Stojanović Nataša /
Đurović Blažo
Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Istorija Zambata Tatijana Zambata Tatijana
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Brodske mašine i uređaji Brčić Marjan Brčić Marjan
Osnove tehničke mehanike Brčić Marjan Perčin Ivan
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika Avramović Sanja
Mornarske vještine Gotesgreber Željko /
Botica Darko
Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Praktična nastava Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Gotesgreber Željko /
Botica Darko

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
IIb (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Signalizacija i komunikacija u pomorstvu Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Pomorska meteorologija i okeanografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorska geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Terestrička navigacija Crvelin Mario Crvelin Mario
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika Radnjić Živka
Mornarske vještine Gotesgreber Željko /
Botica Darko
Gotesgreber Željko /
Botica Darko
Praktična nastava Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Gotesgreber Željko

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
IIIb (Avramović Sanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Barbić Vesna
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Sigurnost na moru Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Medicina za pomorce Maslovski Boris Maslovski Boris
Pomorsko pravo Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Terestrička navigacija Crvelin Mario Crvelin Mario
Stabilnost broda Petrović Ilija Petrović Ilija
Astronomska navigacija Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika /
Mršulja Maja
Avramović Sanja /
Radnjić Živka
Manipulacija brodskim teretom Radović Bogdan Radović Bogdan
Praktična nastava Mršulja Jovan /
Kordić Ivica
Kordić Ivica /
Mršulja Jovan

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Pržica Mare)
Predmetni nastavnici
IVb (Kekić Snežana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Barbić Vesna
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Radnjić Živka Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Pomorsko pravo Petrović Ilija Petrović Ilija
Manevrisanje brodom i MPISM Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Krcanje i slaganje tereta Petrović Ilija Petrović Ilija
Elektronska navigacija Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Astronomska navigacija Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Engleski jezik za pomorce Radnjić Živka /
Lalošević Jasmina
Radnjić Živka /
Avramović Sanja
Manipulacija brodskim teretom Petrović Ilija Stijepović Radojica
Praktična nastava Kordić Ivica /
Stijepović Radojica
Stijepović Radojica /
Kordić Ivica
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR, za šk. 2017/2018. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Istorija Zambata Tatijana
Geografija Gobović Jelena
Hemija Sošić- Bošković Žana
Međunarodni transport Trivić Miloš
Fizika Lesjak Jelena
Saobraćajno pravo Trivić Miloš
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Perović Nataša
Poslovna informatika Stojanović Nataša /
Đurović Blažo
Praktična nastava Rajman Slavica /
Perović Nataša

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Psihologija Petrović-Njegoš Biljana
Biologija Jovanović Aleksandra
Rukovanje i prevoz tereta Rajman Slavica
Saobraćajna geografija Gobović Jelena
Ekonomika saobraćaja Nikolić Tanja
Fizika Lesjak Jelena
Skladišta i skladišno poslovanje Rajman Slavica
Mehanizacija luka i terminala Radović Bogdan
Poslovne komunikacije Nikolić Tanja
Poslovna informatika Stojanović Nataša
Praktična nastava Trivić Miloš /
Perović Nataša

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija
Špedicija Rajman Slavica
Logistika Trivić Miloš
Transportno osiguranje Trivić Miloš
Osnovi ekonomike preduzeća Nikolić Tanja
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Poslovni engleski jezik Pavlović Friderika /
Avramović Sanja
Računovodstvo Nikolić Tanja
Praktična nastava Rajman Slavica /
Perović Nataša

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Trivić Miloš)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Agencijsko poslovanje Trivić Miloš
Organizacija prevoza tereta Rajman Slavica
Lučka koordinacija Trivić Miloš
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Međunarodno poslovanje Nikolić Tanja
Poslovni engleski jezik Radnjić Živka /
Mršulja Maja
Praktična nastava Trivić Miloš /
Perović Nataša