Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2019/2020.godine

 

1. razred
Ia Botica Darko
Ib Gotesgreber Željko
1a Lakčević Mira
1b Vukašinović Aljoša
I1 Trivić Miloš
1m Perčin Ivan
2. razred
II1 Nikolić Tanja
IIa Kekić Snežana
IIb Franić Dragana
2a Pržica Mare
2b Mršulja Maja
3. razred
IIIa Nikolić Katija
IIIb Mršulja Jovan
3a Pejović Zoran
3b Franović Milan
III1 Perović Nataša
4. razred
IVa Lesjak Jelena
IVb Gobović Jelena
4a Jokić Gojko
4b Radović Bogdan
IV1 Stojanović Nataša
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar: Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta Automehaničar
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2019/2020. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Botica Darko)
Predmetni nastavnici
Ib (Gotesgreber Željko)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Barbić Vesna
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Informatika Strugar Miloš Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Brčić Marjan /
Miranović Risto
Brčić Marjan /
Miranović Risto
Sport I Nikezić Miloš Nikezić Miloš

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Kekić Snežana)
Predmetni nastavnici
IIb (Franić Dragana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Franić Dragana
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Pomorstvo II Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija II Crvelin Mario /
Mršulja Jovan
Crvelin Mario /
Mršulja Jovan
Elektrotehnika u navigaciji Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Luke i terminali Radović Bogdan Radović Bogdan
Medicina za pomorce Bastać Aleksa Bastać Aleksa
Sport II Nikezić Miloš Sučević Snježana

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Nikolić Katija)
Predmetni nastavnici
IIIb (Mršulja Jovan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Radnjić Živka Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Sigurnost na moru Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Medicina za pomorce Bastać Aleksa Bastać Aleksa
Pomorsko pravo Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Terestrička navigacija Crvelin Mario Crvelin Mario
Stabilnost broda Kordić Ivica Kordić Ivica
Astronomska navigacija Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Sjekloća Jovanka
Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Manipulacija brodskim teretom Radović Bogdan Jelisavac Milodrag
Praktična nastava Jelisavac Milodrag /
Kordić Ivica
Jelisavac Milodrag /
Kordić Ivica

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
IVb (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Pržica Mare
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Pomorsko pravo Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Manevrisanje brodom i MPISM Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Krcanje i slaganje tereta Kordić Ivica Kordić Ivica
Elektronska navigacija Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Astronomska navigacija Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Mršulja Maja /
Pavlović Friderika
Manipulacija brodskim teretom Stijepović Radojica Kordić Ivica
Praktična nastava Jelisavac Milodrag /
Stijepović Radojica
Jelisavac Milodrag /
Stijepović Radojica
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2019/2020. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
1b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Barbić Vesna
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Đurović Blažo /
Strugar Miloš
Strugar Miloš
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Tehnička mehanika I Perčin Ivan Perčin Ivan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Đurović Vasilije
Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Đurović Vasilije
Osnove mašinstva Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Nikezić Miloš Nikezić Miloš /
Sučević Snježana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Pržica Mare)
Predmetni nastavnici
2b (Mršulja Maja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Tehnička mehanika II Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Mašinski elementi Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Tehnologija i obrada materijala Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Brčić Marjan /
Griner Nenad /
Miranović Risto
Termodinamika Petrović Ratko Perčin Ivan
Sport II Sučević Snježana Sučević Snježana

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
3b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Pavlović Friderika Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Medicina za pomorce Bastać Aleksa Bastać Aleksa
Hidraulika i pneumatika Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Pavlović Friderika /
Radnjić Živka
Brodski sistemi Jokić Gojko Jokić Gojko
Praktična nastava Đurović Vasilije /
Miranović Risto
Đurović Vasilije /
Griner Nenad

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Jokić Gojko)
Predmetni nastavnici
4b (Radović Bogdan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Sjekloća Jovanka Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Automatizacija brodskog sistema Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Sigurnost na moru Kordić Ivica Kordić Ivica
Engleski jezik za pomorce Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Mršulja Maja /
Radnjić Živka
Brodski sistemi Mišević Ivica Mišević Ivica
Praktična nastava Đurović Vasilije /
Miranović Risto
Đurović Vasilije /
Miranović Risto
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, za šk. 2019/2020. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Trivić Miloš)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Informatika Strugar Miloš
Geografija Gobović Jelena
Ekologija i zaštita životne sredine Adrović Fikreta
Osnove prava Nikolić Katija
Osnove saobraćaja i transporta Trivić Miloš
Poslovna administracija i komunikacija Nikolić Tanja
Poznavanje robe Perović Nataša
Marine i jahte Trivić Miloš

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR, za šk. 2019/2020. god.

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Nikolić Tanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Psihologija Petrović-Njegoš Biljana
Biologija Adrović Fikreta
Rukovanje i prevoz tereta Rajman Slavica
Saobraćajna geografija Gobović Jelena
Ekonomika saobraćaja Trivić Miloš
Fizika Lesjak Jelena
Skladišta i skladišno poslovanje Rajman Slavica
Mehanizacija luka i terminala Trivić Miloš
Poslovne komunikacije Nikolić Tanja
Poslovna informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Praktična nastava Trivić Miloš /
Perović Nataša

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Sociologija Milošević Marija
Špedicija Nikolić Katija
Logistika Trivić Miloš
Transportno osiguranje Perović Nataša
Osnovi ekonomike preduzeća Nikolić Tanja
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Poslovni engleski jezik Avramović Sanja /
Sjekloća Jovanka
Računovodstvo Nikolić Tanja
Praktična nastava Nikolić Katija /
Perović Nataša

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Agencijsko poslovanje Perović Nataša
Organizacija prevoza tereta Nikolić Katija
Lučka koordinacija Trivić Miloš
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Međunarodno poslovanje Nikolić Tanja
Poslovni engleski jezik Avramović Sanja /
Pavlović Friderika
Praktična nastava Trivić Miloš /
Perović Nataša
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa AUTOMEHANIČAR, za šk. 2019/2020. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1m (Perčin Ivan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Sjekloća Jovanka
Informatika Strugar Miloš
Fizičko vaspitanje Nikezić Miloš
Istorija Zambata Tatijana
Geografija Gobović Jelena
Fizika Lesjak Jelena
Hemija Sošić- Bošković Žana
Materijali Perčin Ivan
Opšte mašinstvo Perčin Ivan
Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Griner Nenad /
Miranović Risto