Odjeljenska vijeća

Odjeljenjske starješinešk. 2018/2019.godine

 

1. razred
I1 Nikolić Tanja
Ia Kekić Snežana
Ib Franić Dragana
1a Pržica Mare
1b Mršulja Maja
2. razred
IIa Botica Darko
IIb Gotesgreber Željko
2a Pejović Zoran
2b Franović Milan
II1 Perović Nataša
3. razred
IIIa Lesjak Jelena
IIIb Gobović Jelena
3a Jokić Gojko
3b Radović Bogdan
III1 Stojanović Nataša
4. razred
IVa Lakčević Mira
IVb Avramović Sanja
4a Barbić Vesna
4b Vukašinović Aljoša
IV1 Rajman Slavica
 

Odjeljenska vijeća

Nautički smjer: Brodomašinski smjer:: Špeditersko – agencijsko carinski tehničar:
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa NAUTIČKI TEHNIČAR, za šk. 2018/2019. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
Ia (Kekić Snežana)
Predmetni nastavnici
Ib (Franić Dragana)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Franić Dragana
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorstvo I Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Radović Bogdan /
Gotesgreber Željko
Navigacija I Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorske komunikacije Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Brodski pogon Brčić Marjan Brčić Marjan
Sport I Sučević Snježana Sučević Snježana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIa (Botica Darko)
Predmetni nastavnici
IIb (Gotesgreber Željko)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Kekić Snežana
Engleski jezik Radnjić Živka Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Signalizacija i komunikacija u pomorstvu Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Pomorska meteorologija i okeanografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Pomorska geografija Gobović Jelena Gobović Jelena
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Terestrička navigacija Crvelin Mario Crvelin Mario
Engleski jezik za pomorce Radnjić Živka Avramović Sanja
Mornarske vještine Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Praktična nastava Botica Darko /
Gotesgreber Željko
Botica Darko /
Gotesgreber Željko

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IIIa (Lesjak Jelena)
Predmetni nastavnici
IIIb (Gobović Jelena)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Pržica Mare
Matematika Vukašinović Aljoša Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Pavlović Friderika Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Pejović Zoran
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Sigurnost na moru Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Medicina za pomorce Maslovski Boris Maslovski Boris
Pomorsko pravo Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Terestrička navigacija Crvelin Mario Crvelin Mario
Stabilnost broda Kordić Ivica Kordić Ivica
Astronomska navigacija Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Radnjić Živka
Mršulja Maja /
Pavlović Friderika
Manipulacija brodskim teretom Radović Bogdan Radović Bogdan
Praktična nastava Botica Darko /
Mršulja Jovan
Mršulja Jovan /
Gotesgreber Željko

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IVa (Lakčević Mira)
Predmetni nastavnici
IVb (Avramović Sanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Barbić Vesna
Matematika Stanković Dragana Stanković Dragana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Pomorsko pravo Kordić Ivica Kordić Ivica
Manevrisanje brodom i MPISM Mršulja Jovan Mršulja Jovan
Krcanje i slaganje tereta Kordić Ivica Kordić Ivica
Elektronska navigacija Stijepović Radojica Stijepović Radojica
Astronomska navigacija Nikolić Katija Nikolić Katija
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Pavlović Friderika
Avramović Sanja /
Radnjić Živka
Manipulacija brodskim teretom Kordić Ivica Stijepović Radojica
Praktična nastava Jelisavac Milodrag /
Stijepović Radojica
Jelisavac Milodrag /
Stijepović Radojica
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, za šk. 2018/2019. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
1a (Pržica Mare)
Predmetni nastavnici
1b (Mršulja Maja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša Stanković Dragana
Engleski jezik Radnjić Živka Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Franović Milan Pejović Zoran
Informatika Stojanović Nataša Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Geografija Zambata Tatijana Zambata Tatijana
Tehnička mehanika I Perčin Ivan Perčin Ivan
Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Đurović Blažo /
Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Osnove mašinstva Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Brčić Marjan /
Đurović Vasilije /
Griner Nenad
Teorija broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Sport I Sučević Snježana Sučević Snježana

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
2a (Pejović Zoran)
Predmetni nastavnici
2b (Franović Milan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana Stanković Dragana
Engleski jezik Pavlović Friderika Pavlović Friderika
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran Franović Milan
Sociologija Milošević Marija Milošević Marija
Osnove teorije broda Radović Bogdan Radović Bogdan
Pomorsko pravo Nikolić Katija Nikolić Katija
Mašinski elementi Brčić Marjan Brčić Marjan
Tehnička mehanika Petrović Ratko Petrović Ratko
Termodinamika Petrović Ratko Perčin Ivan
Fizika Lesjak Jelena Lesjak Jelena
Engleski jezik za pomorce Pavlović Friderika Pavlović Friderika
Radionička praksa Griner Nenad /
Miranović Risto
Griner Nenad /
Miranović Risto
Praktična nastava Griner Nenad /
Miranović Risto
Griner Nenad /
Miranović Risto

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
3a (Jokić Gojko)
Predmetni nastavnici
3b (Radović Bogdan)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira Pržica Mare
Matematika Stanković Dragana Kekić Snežana
Engleski jezik Lalošević Jasmina Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Socijalna psihologija pomoraca Milošević Marija Milošević Marija
Medicina za pomorce Maslovski Boris Maslovski Boris
Hidraulika i pneumatika Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Engleski jezik za pomorce Avramović Sanja /
Mršulja Maja
Mršulja Maja /
Radnjić Živka
Brodski sistemi Jokić Gojko Jokić Gojko
Praktična nastava Đurović Vasilije /
Miranović Risto
Đurović Vasilije /
Griner Nenad

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
4a (Barbić Vesna)
Predmetni nastavnici
4b (Vukašinović Aljoša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna Lakčević Mira
Matematika Kekić Snežana Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Avramović Sanja Radnjić Živka
Fizičko vaspitanje Franović Milan Franović Milan
Brodski motori Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodski kotlovi i parne mašine Petrović Ratko Petrović Ratko
Automatizacija brodskog sistema Mišević Ivica Mišević Ivica
Brodska elektrotehnika i elektronika Jokić Gojko Jokić Gojko
Brodske pomoćne mašine i uređaji Jokić Gojko Jokić Gojko
Sigurnost na moru Jelisavac Milodrag Jelisavac Milodrag
Engleski jezik za pomorce Mršulja Maja /
Radnjić Živka
Avramović Sanja /
Lalošević Jasmina
Brodski sistemi Mišević Ivica Mišević Ivica
Praktična nastava Đurović Vasilije /
Miranović Risto
Đurović Vasilije /
Miranović Risto
 

Odjeljenska vijeća obrazovnog programa ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR, za šk. 2018/2019. god.

Prvi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
I1 (Nikolić Tanja)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Franić Dragana
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Lalošević Jasmina
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Istorija Zambata Tatijana
Geografija Zambata Tatijana
Hemija Sošić- Bošković Žana
Međunarodni transport Perović Nataša
Fizika Lesjak Jelena
Saobraćajno pravo Perović Nataša
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Nikolić Tanja
Poslovna informatika Stojanović Nataša
Praktična nastava Nikolić Tanja /
Perović Nataša

Drugi razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
II1 (Perović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Lakčević Mira
Matematika Stanković Dragana
Engleski jezik Avramović Sanja
Fizičko vaspitanje Franović Milan
Psihologija Petrović-Njegoš Biljana
Biologija Jovanović Aleksandra
Rukovanje i prevoz tereta Rajman Slavica
Saobraćajna geografija Gobović Jelena
Ekonomika saobraćaja Perović Nataša
Fizika Lesjak Jelena
Skladišta i skladišno poslovanje Rajman Slavica
Mehanizacija luka i terminala Perović Nataša
Poslovne komunikacije Nikolić Tanja
Poslovna informatika Đurović Blažo /
Stojanović Nataša
Praktična nastava Rajman Slavica /
Perović Nataša

Treći razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
III1 (Stojanović Nataša)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Barbić Vesna
Matematika Vukašinović Aljoša
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Sociologija Milošević Marija
Špedicija Nikolić Katija
Logistika Perović Nataša
Transportno osiguranje Perović Nataša
Osnovi ekonomike preduzeća Nikolić Tanja
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Poslovni engleski jezik Avramović Sanja /
Pavlović Friderika
Računovodstvo Nikolić Tanja
Praktična nastava Nikolić Katija /
Nikolić Tanja

Četvrti razred

Predmeti: Predmetni nastavnici
IV1 (Rajman Slavica)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Pržica Mare
Matematika Kekić Snežana
Engleski jezik Mršulja Maja
Fizičko vaspitanje Pejović Zoran
Carine i carinsko poslovanje Rajman Slavica
Agencijsko poslovanje Nikolić Tanja
Organizacija prevoza tereta Nikolić Katija
Lučka koordinacija Perović Nataša
Preduzetništvo Nikolić Tanja
Međunarodno poslovanje Nikolić Tanja
Poslovni engleski jezik Avramović Sanja /
Pavlović Friderika
Praktična nastava Rajman Slavica /
Perović Nataša