Smjerovi

Osnovna djelatnost Srednje pomorske škole je obrazovanje i obuka učenika i polaznika kurseva u oblastima brodomašinstva, nautike i špedicije – agencija i carina.

U tom smislu u Školi postoje tri smjera: Nautički, Brodomašinski i Špeditersko – agencijski i carinski smjer. Kroz proces obrazovanja, odnosno redovne nastave, kao i kroz proces posebnih obuka, u školi se vrši obrazovanje i stiče obuka za sledeća zvanja u pomorstvu:
Obuka za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti:

 • oficir plovidbene straže na brodovima od 500BT ili većim, Sl. list SRJ br. 67/99, C3, STCW 95 A-II/1
 • oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750kW ili jačim, Sl. list SRJ br. 67/99, C.11, STCW 95 A-III/1

 

Stručni predmeti
nautičkog smjera:
Stručni predmeti brodomašinskog smjera:
 • Brodske mašine i uređaji
 • Osnove tehničke mehanike
 • Teorija broda
 • Signalizacija i komunikacija u pomorstvu
 • Pomorska meteorologija i okeanografija
 • Pomorska geografija
 • Terestrička navigacija
 • Socijalna psihologija pomoraca
 • Sigurnost na moru
 • Medicina za pomorce
 • Astronomska navigacija
 • Pomorsko pravo
 • Manevrisanje brodom i MPISM
 • Krcanje i slaganje tereta
 • Elektronska navigacija
 • Mornarske vještine
 • Manipulacija brodskim teretom
 • Engleski jezik za pomorce
 • Strani jezik II- Italijanski jezik
 • Praktična nastava
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Tehnologija materijala
 • Osnove teorije broda
 • Tehnička mehanika
 • Pomorsko pravo
 • Termodinamika
 • Mašinski elementi
 • Socijalna psihologija pomoraca
 • Medicina za pomorce
 • Hidraulika i pneumatika
 • Brodska elektrotehnika i elektronika
 • Brodske pomoćne mašine i uređaji
 • Brodski kotlovi i parne mašine
 • Brodski motori
 • Automatizacija brodskog sistema
 • Sigurnost na moru
 • Brodski sistemi
 • Engleski jezik za pomorce
 • Strani jezik II- Italijanski jezik
 • Praktična nastava
 • Radionička praksa
Stručni predmeti špeditersko-agencijsko carinskog smjera:
 • Međunarodni transport
 • Saobraćajno pravo
 • Komercijalno i carinsko poznavanje robe
 • Rukovanje i prevoz tereta
 • Saobraćajna geografija
 • Ekonomika saobraćaja
 • Skladišta i skladišno poslovanje
 • Mehanizacija luka i terminala
 • Poslovne komunikacije
 • Špedicija
 • Logistika
 • Transportno osiguranje
 • Osnovi ekonomike preduzeća
 • Carine i carinsko poslovanje
 • Agencijsko poslovanje
 • Organizacija prevoza tereta
 • Lučka koordinacija
 • Preduzetništvo
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo
 • Međunarodno poslovanje
 • Poslovni engleski jezik
 • Strani jezik II- Italijanski jezik