Materijalno tehnički uslovi

Podaci o školi

Od 1979.god., Pomorska škola, zajedno sa Gimnazijom iz Kotora, koristi zgradu u Dobroti, sa oko 7000 m² korisne površine. Od toga su učionice (32), kabineti (6), fiskulturna sala, zbornica, kancelarije, amfiteatar (214 sjedišta), biblioteka sa čitaonicom, školske radionice, radni prostori, holovi, hodnici i sanitarne prostorije.

Pomorska škola posjeduje 2 računarske učionice, i više dodatnih računara računara.

Škola posjeduje sopstveni parking, atomsko sklonište, uređene zelene površine i školsko dvorište sa fudbalskim terenom od vještačke trave.

 

Pregled školskog prostora

Redni broj Naziv prostorije br. prostorija
1. Zbornica 1
2. Biblioteka 1
3. Kancelarije sekretara 1
4. Kancelarije za direktora 1
5. Kancelarije za pedagoga 1
6. Kancelarije za Sistem kvaliteta 1
7. Amfiteatar 1
8. Kuhinja 1
9. radionica 2
Učionice / kabineti:
10. Engleski jezik 2
11. Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik 1
12. Matematika 1
13. Računarstvo i informatika 2
14. Geografija, Istorija… 1
15. Hemija, Biologija, Fizika 1
16. nautička grupa predmeta 4
17. brodomašinska grupa predmeta 4
18. Fiskulturna sala 1
19. školsko dvorište 1
20. stadion za mali fudbal 1

Škola raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima. Radi u 18 odjeljenja, u jednoj smjeni, pa su potrebe za kabinetima a naročito za specijalizovanim učionicama veoma velike, posebno zbog rada po grupama.

Školski namještaj u učionicama nedavno je u potpunosti obnovljen (klupe, stolice, ormani, katedre, table, zavjese, plafoni, vješalice …), kao i sistem centralnog grijanja.

Skoro sve učionice imaju računar namjenjen profesoru, koji je povezan na internet, kao i plafonski projektor, tako da je svim profesorima omogućeno da predaju koristeći se najnovijim sredstvima. Takođe, u 4 učionice, ravnomjerno raspoređene po smjerovima i značaju predmeta, postoji adekvatana video i audio oprema (DVD uređaji i TV aparati, grafoskopi, odnosno CD plejeri).

Zbog dugogodišnjeg teškog materijalnog stanja, i prvenstveno veoma loših početnih osnova nakon podjele škole 2003.god., odnosno ponovnog početka samostalnog rada Pomorske škole, i pored značajnih permanentnih ulaganja, izvjestan broj prostorija kao i dio školskog dvorišta još uvijek nijesu opremljene na adekvatan način. Ovo se posebno odnosi na fiskulturnu salu gdje su sprave ali i kompletan prostor, u prilično dotrajalom stanju.