Obavještenja

Obilježavanje dana rođenja crnogorskog vladara i pjesnika Petra II Petrovića Njegoša

Objavljeno 16.11.2022. u kategorijama Dešavanja i Nastava

U cilju obilježavanja državnog praznika, predmetna nastavnica Živka Radnjić organizovala je pripreme za recitovanje odabranih stihova Gorskog vijenca na engleskom jeziku. U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici dva odjeljenja naše škole (3.b brodomašinskog smjera i Ib nautičkog smjera).

Pripreme su podrazumijevale podjelu uloga i djelova teksta, uvježbavanje izgovora kao i načina izvođenja odabranih fragmenata.

Tronedjeljne pripreme i rad na savladavanju teksta, nimalo jednostavnog i nesavremenog jezika, ipak nisu predstavljale poteškoće petorici učenika koji su rado prihvatili uloge i izazov da javno nastupaju pred ostalim učenicima i odjeljenjima.

Uloge su bile podijeljene na sljedeći način:

Riječi igumana Stefana recitovao je Nikola Labović, 3b.

Vladiku Danila predstavljao je Srđan Mršić, 3b.

Riječi Vuka Mandušića recitovao je Milan Popović, Ib.

Uloga Vuka Mićunovića bila je povjerena Vasiliju Jankoviću, 3b.

Kolo tj. riječi crnogorskog naroda recitovao je Matija Pavićević, Ib.

Recitovanje je izvedeno u dva navrata: u petak, 11. novembra u odjeljenjima Ib, II1 i 3.b i u ponedjeljak, 14. novembra 2022. god. u odjeljenjima 1.a i 1.b brodomašinskog smjera.

Recitovanju odabranih stihova iz Gorskog vijenca u petak, 11. novembra, prisustvovala je Dragana Franić, prof. crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, dok je juče (14. novembra) gošća na času bila Biljana Petrović-Njegoš, školska pedagoškinja i potomak dinastije Petrović Njegoš.

U svim odjeljenjima u kojima su pomenuti učenici govorili stihove iz Gorskog vijenca na engleskom jeziku, reakcije učenika – gledalaca i slušalaca bile su pune divljenja kako prema ljepoti i lakoći izgovora, tako i prema vladanju jezičkom vještinom koju su učenici pokazali dok su svojim nastupom predstavili ljepotu jezika i duha crnogorskog naroda na stranom, engleskom jeziku.

Zadatak je bio prilično zahtjevan, ali je učenički odgovor na isti bio za svaku pohvalu!

Veliko bravo za Nikolu, Srđana, Milana, Vasilija i Matiju. Momci, bilo vas je zadovoljstvo slušati! Ponosni smo na vas! (više…)

Posjeta Pomorskom muzeju i Istorijskom arhivu

Objavljeno 15.11.2022. u kategoriji Dešavanja

Danas su učenici odjeljenja I1 (smjer Tehničar/ka za špediciju, carinu i organizaciju transporta) posjetili Pomorski muzej i Istorijski arhiv.

Kustos Muzeja, gđa Radojka Abramović, upoznala je učenike/ce sa slavnom pomorskom istorijom Boke Kotorske, a ujedno im je skrenula pažnju i na značaj Pomorskog muzeja kao čuvara pomorske i kulturne baštine Kotora i Boke Kotorske.

Učenici/ce su, nakon obilaska Muzeja, posjetili i Istorijski arhiv Kotora.

Sa Arhivom i njegovim radom upoznao ih je gospodin Joško Katelan koji im je, između ostalog, rekao da Arhiv čuva vrijednu građu koja je nastajala na širem području Boke Kotorske od 1326. god. do 1944. godine.

Sa učenicima su išli profesorice Tanja Nikolić i Nataša Stojanović. (više…)

Javni čas Njegoševa svjetlost u amfiteatru Gimnazije i Srednje pomorske škole

Objavljeno 15.11.2022. u kategorijama Dešavanja i Nastava

Povodom obilježavanja Njegoševog dana-dana kulture u Crnoj Gori, učenici Gimnazije i Srednje pomorske škole organizovali su javni čas u amfiteatru škole sa ciljem da se afirmiše stvaralaštvo najvećeg pjesnika našeg jezika, a crnogorskog vladike i vladara, 14. novembra u 12 sati.

Učesnici programa bili su učenici jednog prvog razreda (1-2) i tri četvrta razreda (4-1, 4-2, 4-3) Gimnazije i jednog odjeljenje drugog (II-1) i tri odjeljenja trećeg razreda (III-1, IIIb I IIIa) Srednje pomorske škole.

Za scenario časa korišten je materijal iz knjige Njegoševa svetlost u kojoj hronološkim redom sabrani Anrićevi tekstovi, inspirisani Njegoševom umjetnošću, ali i Njegoševim podvižničkim životom, kao i sami tekstovi Petra II Petrovića Njegoša.

Misli koje ilustruju spoj ovih tekstova su i ideja vodilja planiranog javnog časa.

Dva su izvora svetlosti naizmenično dejstvena u opusu cetinjskog pustinjaka. Jedan je nebeski, božanski; drugi zemaljski, čovečanski. Prvi nas oslobađa za večnost, drugi nam otvara put u istoriju.

Kako se ove godine obilježava 175 godina od štampanja Gorskog vijenca, razumljivo je bilo da se tekst baš ovog Njegoševog djela inkorporira u sadržaj časa. Osvijetljeni su segmenti junaštva u Crnoj Gori u teškim vremenima borbe sa lukavim Turcima, zatim diplomatske sposobnosti i visprenost Crnogorca u Mlecima, senzibilitet istih tih junaka koji uživaju u ljepotama i snovima, kao i iskustvo mudrih duhovnika koji su ovaj svijet ispitali, otrova mu čašu iskapili i potvrdili svojim odlukama misao da vaskrsenja ne biva bez smrti.Takvi junaci su oni koji dovijeka žive i koji su se imali rašta i roditi.

Takav čovjek, junak, pjesnik i religiozni mislilac je i sam Petar II Petrović Njegoš. (više…)

Polaznici prekvalifikacije posjetili kruzer „Costa Deliciosa“

Objavljeno 8.11.2022. u kategorijama Dešavanja, Nastava, Obuka pomoraca i Prekvalifikacija

U ponedjeljak, 7. novembra 2022. godine, polaznici prekvalifikacije za zanimanje nautički i brodomašinski oficir, obuke koju organizuje naša škola, posjetili su kruzer „Costa Deliciosa“ u Luci Kotor.

Prethodno su direktor škole Ratko Petrović i pilot Luke Kotor Zoran Brković obezbijedili neophodne dozvole i ispunili tražene administrativne zahtjeve.

Ovom prilikom je Kapetan Brković za polaznike prekvalifikacije, a u pratnji koordinatora obrazovanja odraslih Balda Saulačića, osmislio dvočasovnu posjetu brodu. Nakon upoznavanja sa procedurom dolaska posjetilaca na brod, kapetan Brković je održao predavanje na komadnom mostu zajedno sa dežurnim oficirom. Upoznao je polaznike prekvalifikacije sa sistemom i opremom za vez broda, načinima vezivanja broda, a zatim i sa čamcima i ostalom opremom za spasavanje prilikom napuštanja broda. Uslijedio je obilazak prostorija koje koristi posada, kao i sadržaja koji su dostupni putnicima tokom kružnog putovanja.

Polaznici prekvalifikacije su na kraju, uz zahvalnost, iskazali zadovoljstvo i divljenje, jer su se po prvi put susreli sa ovakvim brodom, a njihova želja za pomorskim zanimanjem postala je još veća.

Ovo je tek prva u nizu posjeta, planiranih za sve buduće polaznike prekvalifikacije, kao i za učenike koji redovno pohađaju Srednju pomorsku školu. (više…)

Volonteri na prvoj Kotorskoj školskoj olimpijadi

Objavljeno 28.10.2022. u kategoriji Dešavanja

U petak, 28. 10, na prepunom stadionu „Nikša Bućin“ održana je prva Kotorska školska olimpijada. Učenici prvog razreda naše Škole (iz odjeljenja Ia, Ib i I1) učestvovali su kao volonteri i na taj način pomogli u realizaciji ovog događaja. 

Olimpijada je okupila po 77 učesnika iz svake osnovne škole sa teritorije opštine Kotor.

Zahvaljujemo se našim učenicima što su bili dio prve Kotorske školske olimpijade. (više…)

Okrugli sto na temu: „Promocija mehanizama za učešće mladih i sprovođenje omladinskih politika u Crnoj Gori“

Objavljeno 27.10.2022. u kategoriji Uncategorized

Učenice naše Škole Gorana Ćuk, Nikolina Đukić, Terezija Janović, Milica Ružić i Elena Senić bile su učesnice današnjeg okruglog stola na temu: „Promocija mehanizama za učešće mladih i sprovođenje omladinskih politika u Crnoj Gori“.

Okrugli sto organizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i asocijacijom nevladinih udruženja „Mreža za mlade Crne Gore“.

Pomenuti okrugli sto jedna je od aktivnosti koje se realizuju u okviru Projekta Montenegrin Youth Action – Youth Wiki, koji je finansijski podržan od strane Evropske Komisije, a ima za cilj da okupi predstavnike lokalnih samouprava koji su uključeni u strateško kreiranje politika za mlade na lokalnom nivou, te podmlatke političkih partija, predstavnike NVU-a i mlade. 

Kulturni centar „Nikola Đurković“ ugostio je učesnike navedene aktivnosti.

Prof. Nataši Stojanović zahvaljujemo na informacijama i na pratećem fotografijama. (više…)

Upis vanrednih učenika za školsku 2022/23 godinu

Objavljeno 11.10.2022. u kategoriji Vanredna nastava

Upis vanrednih učenika 1, 2, 3. i 4. razreda u vanrednu školsku godinu 2021/22 održaće se od 12. oktobra 2022. godine do 14. oktobra 2022. godine u vremenu od 8 do 12 časova kod Sekretara škole.

Accademia Nautica dell’Adriatico u Srednjoj pomorskoj školi

Objavljeno 9.9.2022. u kategoriji Dešavanja

Dana 9. IX 2022. ugostili smo četvoro kolega iz Trsta, iz Accademia Nautica dell’Adriatico.  Direktor naše Škole, prof. Ratko Petrović, kolege je upoznao sa našim obrazovnim profilima kao i sa organizacijom rada Škole i njenim prostornim kapacitetima. Cilj posjete bio je uspostavljanje saradnje između naših dviju institucija.

Tokom današnjeg dvočasovnog sastanka razmatrano je koji bi sve vidovi saradnje mogli biti uspostavljeni. Kao inicijalni produkt ovog sastanka dato je obećanje da će nekoliko naših učenika završnih odjeljenja dobiti priliku da ode u Trst, gdje bi im, nakon niza provjera, bio ponuđen besplatan nastavak školovanja, a nakon školovanja bi im bio zagarantovan i ukrcaj na brod.

Dogovoreno je da sljedeći sastanak bude u januaru mjesecu, tada bi detalji dogovora bili precizirani.

Dio razmatranja o budućoj saradnji odnosio se i na mogućnost da, po ugledu na Akademiju iz Trsta, i naša Škola u budućnosti preraste u Akademiju.

Direktor Akademije, gdin Bruno Zvech bio je na čelu četvoročlane delegacije iz Italije, a sem njih u razgovorima su učestvovali i ugostili smo i gdina Sašu Dendera iz Zajednice Italijana CG kao i gdina Miroslava Vukićevića, kolegu sa Fakulteta za pomorstvo Kotor. (više…)

Prvi dan škole za učenike prvog razreda

Objavljeno 25.8.2022. u kategoriji Nastava

Prvi roditeljski sastanak za učenike prvog razreda održaće se na prvi dan škole, ponedjeljak 5. septembra, u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta: 8.30

Brodomašinski tehničar: 9.00

Nautički tehničar: 9.30

Upis u 2, 3. i 4. razred za redovne učenike

Objavljeno 25.8.2022. u kategorijama Nastava i Redovna nastava

Upis učenika na redovnu nastavu za 2, 3. i 4. razred će se održati u ponedjeljak 29.8.2022. godine kod odjeljenskog starješine od 8.00 do 12.00 časova.

Učenici su OBAVEZNI da dođu na upis i donesu svjedočanstvo od prethodnog razreda ako namjeravaju da nastave školovanje redovno.