Obavještenja: Upis

KONAČNA rang lista učenika koji su stekli USLOV za upis u 1. razred

Objavljeno 16. јуна 2017. u kategoriji Upis

Konačna rang lista za upis u 1. razred Srednje pomorske škole za obrazovne programe:

PAŽNJA! Kandidati čija imena se nalaze na ovim listama, stekli su pravo upisa u prvi razred Srednje pomorske škole. Upis je obavezan i vršiće se u petak, 23.06.2017.godine, od 08 do 12 časova kod sekretara Škole. Tom prilikom kandidati su dužni priložiti svoju e-mejl adresu.

Upis u prvi razred za školsku 2017/18. godinu

Objavljeno 6. јуна 2017. u kategorijama Dešavanja i Upis

Prijava na konkurs za upis u prvi razred Srednje pomorske škole podnosi se školi od 12. do 16. juna 2017. godine od 8 do 12 časova.

Kandidati za upis u prvi razred za zanimanja brodomašinski i nautički tehničar osim prijave i svjedočanstava, koji se traže u konkursu Ministarstva prosvjete, dužni su da dostave i ljekarsko uvjerenje. 

Detaljnije o prijavi na konkus za upis u prvi razred kao i kada će se on održati možete naći u Konkursu Ministarsva prosvjete.