Obavještenja: Upis

Konkurs za upis vanrednih učenika u 1. razred

Objavljeno 20.9.2019. u kategoriji Upis

Prijava na konkurs za upis vanrednih učenika u 1. razred naše škole za školsku 2019-20. godinu primaće se od 20. do 27. septembra 2019. godine. Prijave možete podnijeti kod sekretara škole.

Zajedno sa prijavom treba predati i svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole.

U našoj školi prema planu upisa možemo maksimalno upisati sledeći broj učenika vanredno na programe:

  • Nautički tehničar – 5 učenika
  • Brodomašinski tehničar – 5 učenika
  • Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta – 5 učenika.
  • Automehaničar – 5 učenika 

Detaljnije o konkursu možete naći na sledećem linku.

Upis vanrednih učenika 2, 3. i 4. razreda biće objavljen naknadno.

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred za školsku 2019/2020. godinu

Objavljeno 20.8.2019. u kategoriji Upis

Upis redovnih učenika u 2, 3. i 4. razred za školsku 2019/2020. godinu održaće se 26. i 27. avgusta 2019. godine u vremenu od 8 do 12 časova. Za upis je potrebno donijeti svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu, a za učenike 3. i 4. razreda špedicije potrebna je i takođe potvrda o profesionalnoj praksi.

Prilikom upisa učenik treba do popuni prijavu o upisu kod odjeljenskog starješine.

Naknadni konkurs za upis u 1. razred u školskoj 2019/2020. godini

Objavljeno 14.8.2019. u kategoriji Upis

Povodom Naknadnog konkursa koji je objavilo Ministarstvo prosvjete a odnosi se na upis učenika u 1. razred srednje škole za školsku 2019/2020. godinu obavještavamo Vas da će se prijava na Konkurs podnositi Školi od 14. do 16. avgusta u terminu od 8 do 12 časova. 

Broj kandidata koji se mogu upisati po naknadnom konkursu je:

  • za obrazovni program Brodomašinski tehničar – 5 učenika
  • za obrazovni program Automehaničar – 20 učenika.

Sve detalje o Naknadnom konkursu možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvjete.

KONAČNA rang lista učenika koji su stekli USLOV za upis u 1. razred

Objavljeno 21.6.2019. u kategoriji Upis

Konačne rang liste, za ovaj konkurs, za upis u 1. razred Srednje pomorske škole za obrazovne programe:

PAŽNJA! Kandidati čija imena se nalaze na ovim listama, stekli su pravo upisa u prvi razred Srednje pomorske škole. Upis je obavezan i vršiće se u ponedjeljak, 24.06.2019. godine, od 08 do 12 časova kod sekretara Škole. Tom prilikom kandidati za četvorogidišnje programe će odabrati jedan od izbornih predmeta koji će slušati ove godine.

Trenutno stanje rang lista za upis u 1. razred – [ČETVRTAK]

Objavljeno 20.6.2019. u kategoriji Upis

Trenutno stanje rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2019/20. godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2018/2019. godinu (»Službeni list CG«, br. 32/18)“, učenici sa manje od 48 osvojenih bodova nemaju uslov za upis u srednju stručnu školu IV nivoa (četvorogodišnje škole) bez obzira na njihovu poziciju na rang listi. Ovakvi učenici se kod nas mogu upisati u prvi razred Automehaničara pošto je u pitanju trogodišnji program.

Trenutno stanje rang lista za upis u 1. razred – [SRIJEDA]

Objavljeno 19.6.2019. u kategoriji Upis

Trenutno stanje rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2019/20. godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2018/2019. godinu (»Službeni list CG«, br. 32/18)“, učenici sa manje od 48 osvojenih bodova nemaju uslov za upis u srednju stručnu školu IV nivoa (četvorogodišnje škole) bez obzira na njihovu poziciju na rang listi. Ovakvi učenici se kod nas mogu upisati u prvi razred Automehaničara pošto je u pitanju trogodišnji program.

Trenutno stanje rang lista za upis u 1. razred – [UTORAK]

Objavljeno 18.6.2019. u kategoriji Upis

Trenutno stanje rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2019/20. godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2018/2019. godinu (»Službeni list CG«, br. 32/18)“, učenici sa manje od 48 osvojenih bodova nemaju uslov za upis u srednju stručnu školu IV nivoa (četvorogodišnje škole) bez obzira na njihovu poziciju na rang listi. Ovakvi učenici se kod nas mogu upisati u prvi razred Automehaničara pošto je u pitanju trogodišnji program.

Trenutno stanje rang lista za upis u 1. razred – [PONEDJELJAK]

Objavljeno 17.6.2019. u kategoriji Upis

Trenutno stanje rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2019/20. godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2018/2019. godinu (»Službeni list CG«, br. 32/18)“, učenici sa manje od 48 osvojenih bodova nemaju uslov za upis u srednju stručnu školu IV nivoa (četvorogodišnje škole) bez obzira na njihovu poziciju na rang listi. Ovakvi učenici se kod nas mogu upisati u prvi razred Automehaničara pošto je u pitanju trogodišnji program.

Konkurs za upis u prvi razred za školsku 2019/2020. godinu

Objavljeno 4.6.2019. u kategoriji Upis

Ove godine u našoj Školi vršiće se upis na sljedeće programe sa sljedećim brojem učenika:

Obrazovni program broj odjeljenja ukupno učenika
1) Nautički tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar (nivo IV) 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta (nivo IV) 1 odjeljenje 28 učenika
4) Automehaničar (nivo III) 1 odjeljenje 28 učenika

Minimalni broj bodova za upis u prvi razred ČETVOROGIDIŠNJE (nivo IV) srednje stručne škole za školsku 2019/20. godinu je 48 bodova.
Prijava na konkurs za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2019/20. godinu, podnosi se Školi od 17. do 21. juna u periodu od 8.00 do 12.00 sati.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Uz prijavu na konkurs, učenici podnose originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju (ako ih ima), a za smjer automehaničar potrebno je i opšte ljekarsko uvjerenje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata zbog njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli Škole, kao i na sajtu Škole i sadrži za svakog kandidata sljedeće podatke: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima i ostvareni ukupan broj bodova.

Detalje konkursa Ministarstva prosvjete Crne Gore možete pogledati na sljedećem linku.

KONAČNA rang lista učenika koji su stekli USLOV za upis u 1. razred

Objavljeno 22.6.2018. u kategoriji Upis

Konačna rang lista za upis u 1. razred Srednje pomorske škole za obrazovne programe:

PAŽNJA! Kandidati čija imena se nalaze na ovim listama, stekli su pravo upisa u prvi razred Srednje pomorske škole. Upis je obavezan i vršiće se u ponedjeljak, 25.06.2018. godine, od 08 do 12 časova kod sekretara Škole. Tom prilikom kandidati će morati odabrati koji će izborni modul/predmet slušati ove godine.