Nastavni planovi

Pregled novih nastavnih planova:

Nautički odsjek

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: nautički tehničar /
Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Sociologija     2 72         72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Brodske mašine i uređaji 2 72             72
2. Osnove tehničke mehanike 2 72             72
3. Teorija broda 2 72 2 72         144
4. Signalizacija i komunikacija u pomorstvu     2 72         72
5. Pomorska meterologija i okeanografija     3 108         108
6. Pomorska geografija     1 36         36
7. Teretristička navigacija     3 108 2 72     180
8. Socijalna psihologija pomoraca         2 72     72
9. Sigurnost na moru         2 72     72
10. Stabilnost broda         3 108     108
11. Medicina za pomorce         1 36     36
12. Astronomska navigacija         2 72 2 66 138
13. Pomorsko pravo         2 72 2 66 138
14. Manevrisanje brodom i MPISM             3 99 99
15. Krcanje i slaganje tereta             3 99 99
16. Elektronska navigacija             3 99 99
UKUPNO B: 6 216 11 396 14 504 13 429 1545
C – Praktična nastava: 4 144 3 108 3 108 4 132 492
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Mornarske vještine 1 36 1 36         72
2. Manipulacija brodskim teretom         2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 31 1116 32 1152 32 1056 4440
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana

 

Brodomašinski tehničar

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: brodomašinski tehničar /
Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Sociologija     2 72         72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72             72
2. Tehnologija materijala 2 72             72
3. Osnove teorije broda 2 72 1 36         108
4. Tehnička mehanika 2 72 2 72         144
5. Pomorsko pravo     1 36         36
6. Termodinamika     3 108         108
7. Mašinski elementi     3 108         108
8. Socijalna psihologija pomoraca         2 72     72
9. Medicina za pomorce         1 36     36
10. Hidraulika i pneumatika         2 72     72
11. Brodska elektrotehnika i elektronika         2 72 2 66 138
12. Brodske pomoćne mašine i uređaji         2 72 2 66 138
13. Brodski kotlovi i mašine         2 72 2 66 138
14. Brodski motori         2 72 3 99 171
15. Automatizacija brodskog sistema             2 66 66
16. Sigurnost na moru             6 66 66
UKUPNO B: 8 288 10 360 13 486 13 429 1545
C – Praktična nastava: 3 108 4 144 4 144 4 132 528
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Radionička praksa 1 36 1 36         72
2. Brodski sistemi         2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 32 1152 31 1116 32 1152 32 1056 4476
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 15 dana   35 dana

 

Špeditersko-agencijski i carinski tehničar

Područje rada:saobraćaj

Zanimanje:špeditersko-agencijski i carinski tehničar /
Stepen stručne spreme:IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72             72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72             72
2. Geografija 2 72             72
3. Psihologija     2 72         72
4. Sociologija         2 72     72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72         144
2. Hemija 2 72             72
3. Biologija     2 72         72
UKUPNO A: 20 720 16 576 12 432 10 330 2058
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Međunarodni transport 2 72             72
2. Saobraćajno pravo 2 72             72
3. Komercijalno i carinsko poznavanje robe 2 72             72
4. Rukovanje i prevoz tereta     2 72         72
5. Saobraćajna geografija     1 36         36
6. Ekonomika saobraćaja     2 72         72
7. Skladišta i skladišno poslovanje     2 72         72
8. Mehanizacija luka i terminala     2 72         72
9. Poslovne komunikacije     2 72         72
10. Špedicija         3 108     108
11. Logistika         2 72     72
12. Transportno osiguranje         2 72     72
13. Osnovi ekonomike preduzeća         2 72     72
14. Carine i carinsko poslovanje         2 72 3 99 171
15. Agencijsko poslovanje             3 99 99
16. Organizacija prevoza tereta             3 99 99
17. Lučka koordinacija             2 66 66
18. Preduzetništvo             2 66 66
UKUPNO B: 6 216 11 396 11 396 13 429 1404
C – Praktična nastava: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Poslovna informatika 2 72 2 72         144
2. Računovodstvo         2 72     72
3. Međunarodno poslovanje             2 66 66
4. Poslovni engleski jezik         2 72 2 66 138
5. Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 32 1152 32 1152 32 1056 4443
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana   30 dana