Nastavni planovi

Pregled novih nastavnih planova:

Nautički odsjek

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: nautički tehničar /
Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72 72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72 72
2. Geografija 2 72 72
3. Sociologija 2 72 72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72 144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Brodske mašine i uređaji 2 72 72
2. Osnove tehničke mehanike 2 72 72
3. Teorija broda 2 72 2 72 144
4. Signalizacija i komunikacija u pomorstvu 2 72 72
5. Pomorska meterologija i okeanografija 3 108 108
6. Pomorska geografija 1 36 36
7. Teretristička navigacija 3 108 2 72 180
8. Socijalna psihologija pomoraca 2 72 72
9. Sigurnost na moru 2 72 72
10. Stabilnost broda 3 108 108
11. Medicina za pomorce 1 36 36
12. Astronomska navigacija 2 72 2 66 138
13. Pomorsko pravo 2 72 2 66 138
14. Manevrisanje brodom i MPISM 3 99 99
15. Krcanje i slaganje tereta 3 99 99
16. Elektronska navigacija 3 99 99
UKUPNO B: 6 216 11 396 14 504 13 429 1545
C – Praktična nastava: 4 144 3 108 3 108 4 132 492
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Mornarske vještine 1 36 1 36 72
2. Manipulacija brodskim teretom 2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 31 1116 32 1152 32 1056 4440
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana

 

Brodomašinski tehničar

Područje rada: saobraćaj

Zanimanje: brodomašinski tehničar /
Stepen stručne spreme: IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72 72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72 72
2. Geografija 2 72 72
3. Sociologija 2 72 72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72 144
UKUPNO A: 18 684 14 504 10 360 10 330 1842
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72 72
2. Tehnologija materijala 2 72 72
3. Osnove teorije broda 2 72 1 36 108
4. Tehnička mehanika 2 72 2 72 144
5. Pomorsko pravo 1 36 36
6. Termodinamika 3 108 108
7. Mašinski elementi 3 108 108
8. Socijalna psihologija pomoraca 2 72 72
9. Medicina za pomorce 1 36 36
10. Hidraulika i pneumatika 2 72 72
11. Brodska elektrotehnika i elektronika 2 72 2 66 138
12. Brodske pomoćne mašine i uređaji 2 72 2 66 138
13. Brodski kotlovi i mašine 2 72 2 66 138
14. Brodski motori 2 72 3 99 171
15. Automatizacija brodskog sistema 2 66 66
16. Sigurnost na moru 6 66 66
UKUPNO B: 8 288 10 360 13 486 13 429 1545
C – Praktična nastava: 3 108 4 144 4 144 4 132 528
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Radionička praksa 1 36 1 36 72
2. Brodski sistemi 2 72 2 66 138
3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210
4. Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 32 1152 31 1116 32 1152 32 1056 4476
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 15 dana 35 dana

 

Špeditersko-agencijski i carinski tehničar

Područje rada:saobraćaj

Zanimanje:špeditersko-agencijski i carinski tehničar /
Stepen stručne spreme:IV

Nastavni predmeti – grupe predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
A – OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI:
1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423
2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423
3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
4. Informatika 2 72 72
5. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282
Društvena grupa predmeta:
1. Istorija 2 72 72
2. Geografija 2 72 72
3. Psihologija 2 72 72
2. Sociologija 2 72 72
Prirodna grupa predmeta:
1. Fizika 2 72 2 72 144
2. Hemija 2 72 72
3. Biologija 2 72 72
UKUPNO A: 20 720 16 576 12 432 10 330 2058
B – STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
1. Međunarodni transport 2 72 72
2. Saobraćajno pravo 2 72 72
3. Komercijalno i carinsko poznavanje robe 2 72 72
4. Rukovanje i prevoz tereta 2 72 72
5. Saobraćajna geografija 1 36 36
6. Ekonomika saobraćaja 2 72 72
7. Skladišta i skladišno poslovanje 2 72 72
8. Mehanizacija luka i terminala 2 72 72
9. Poslovne komunikacije 2 72 72
10. Špedicija 3 108 108
11. Logistika 2 72 72
12. Transportno osiguranje 2 72 72
13. Osnovi ekonomike preduzeća 2 72 72
14. Carine i carinsko poslovanje 2 72 3 99 171
15. Agencijsko poslovanje 3 99 99
16. Organizacija prevoza tereta 3 99 99
17. Lučka koordinacija 2 66 66
18. Preduzetništvo 2 66 66
UKUPNO B: 6 216 11 396 11 396 13 429 1404
C – Praktična nastava: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
D – Slobodne aktivnosti: 1 36 1 36 1 36 1 33 141
E – IZBORNA NASTAVA:
1. Poslovna informatika 2 72 2 72 144
2. Računovodstvo 2 72 72
3. Međunarodno poslovanje 2 66 66
4. Poslovni engleski jezik 2 72 2 66 138
5. Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282
UKUPNO E: 2 72 2 72 4 144 4 132 420
UKUPNO A + B + C + D + E: 31 1116 32 1152 32 1152 32 1056 4443
BROJ RADNIH SEDMICA 36 36 36 33 141
F – PROFESIONALNA PRAKSA 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana