Savjet roditelja

Roditelji učenika svoje interese mogu ostvarivati preko Savjeta roditelja. Roditelje svakog odjeljenja škole predstavlja po jedan roditelj član Savjeta. Kako u školi trenutno postoji 20 odjeljenja Savjet roditelja broji 20 članova. Članovi Savjeta roditelja u školskoj 2016/2017.godini su:

Smjer Odjeljenje Ime i prezime roditelja
nautički I a Jablan Danijela
I b Begović Simeona
brodomašinski 1. a Ratković Milosava
1. b Vujičić Božidar
špeditersko-agencijski i carinski I 1 Pićan Dragana
nautički II a Maslan Ljubomir
II b Milaš Tamara
brodomašinski 2. a Todorović Predrag
2. b Radonjić Tamara
špeditersko-agencijski i carinski II 1 Pandilovska Magdalena
nautički III a Popović Antonela
III b Kosić Spomenka
brodomašinski 3. a Nikaljević Danijela
3. b Bulatović Vladimir
špeditersko-agencijski i carinski III 1 Knežević Srđana
nautički IV a Kokeza Radmila
IV b Gobović  Valentina
brodomašinski 4. a Radočaj Tanja
4. b Štampić Maša
špeditersko-agencijski i carinski IV1 Lazović Sandra

Predsjednik Savjeta je Simeona Begović.