Savjet roditelja

Roditelji učenika svoje interese mogu ostvarivati preko Savjeta roditelja. Roditelje svakog odjeljenja škole predstavlja po jedan roditelj član Savjeta. Kako u školi trenutno postoji 20 odjeljenja, Savjet roditelja broji 20 članova. Članovi Savjeta roditelja u školskoj 2023/2024. godini su:

 

Smjer Odjeljenje Ime i prezime roditelja
nautički  Ia Sanja Vuletić
Ib Borka Radonjić
brodomašinski  1a Goran Parteli
1b Dušanka Lazarević
špeditersko-agencijski i carinski I1 Slađana Vukotić
nautički tehničar IIa Zoran Vesković
IIb Željka Prandel
brodomašinski tehničar 2a Zorana Marković
2b Marina Milaš
špeditersko-agencijski i carinski II1 Ivica Niketić
nautički tehničar IIIa Aleksandar Brnada
IIIb Tatajana Plavšić
brodomašinski tehničar 3a Saša Idrizović
3b Branislav Knezović
špeditersko-agencijski i carinski III1 Predrag Klakor
nautički tehničar IVa Marina Vulović
IVb Jovana Popović
brodomašinski tehničar 4a Savo Đuričić
4b Marija Đorđević
špeditersko-agencijski i carinski IV1 Ivana Pajović

 

Predsjednik Savjeta roditelja je Borka Radonjić.