Obavještenja: Uncategorized

[PONEDJELJAK] Trenutno stanje rang lista za upis u 1. razred

Objavljeno 18.6.2018. u kategoriji Uncategorized

Trenutno stanje rang lista za upis u prvi razred Srednje Pomorske Škole u školskoj 2018/19 godini je sledeće:

Ovo je samo trenutna rang lista, i ne garantuje da će učenici koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na konkurs završi. Kandidati se savjetuju da provjere svoju poziciju i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu uslova konkursa i specifično na osnovu „Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2018/2019. godinu (»Službeni list CG«, br. 32/18)„, učenici sa manje od 45 osvojenih bodova se ne mogu upisati u prvi razred srednje stručne škole bez obzira na njihovu poziciju na rang listi.

Video o Godišnjaku za školsku 2016/17. godinu

Objavljeno 12.2.2018. u kategorijama Dešavanja, Publikacije i Uncategorized

Snimili smo video o našem Godišnjaku… pogledajte ga 🙂

Godišnjak za šk. 2016/2017. godinu

Raspored pismenog dijela VANREDNIH ispita u junskom ispitnom roku za učenike 1, 2. i 3. razreda

Objavljeno 2.6.2017. u kategorijama Uncategorized i Vanredna nastava

Raspored polaganja pismenog dijela VANREDNIH ispita u junskom ispitnom roku za učenike 1, 2. i 3. razreda možete naći OVDJE.

Interna evaluacija i godišnji plan i program

Objavljeno 13.2.2017. u kategoriji Uncategorized

Godišnji plan i program rada škole za 2016-2017

Izvještaj interne evaluacije 2014-2016