Zaposleni

Uprava:

VD direktor

Ratko Petrović, magistar mašinstva

Predstavnik Sistema za kvalitet

Ivan Perčin, dipl.ing.brodomašinstva

Pedagog

Biljana Petrović-Njegoš, dipl. pedagog

Sekretar

Marijana Sundečić, dipl. pravnik

ICT koordinator

Blažo Đurović, magistar elektrotehnike

Bibliotekar

Dragana Franić, prof. srpskog jezika i književnosti

 

Spisak nastavnika za šk. 2019/2020.god.

Rd. br. Ime i prezime Predmet
1. Vesna Barbić Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
2. Mira Lakčević
3. Dragana Franić
4. Mare Pržica
5. Sanja Avramović Engleski jezik
6. Friderika Pavlović
7. Živka Radnjić
8. Maja Mršulja
9. Jasmina Lalošević
10. Marija Milošević Sociologija
11. Jelena Gobović Geografija
12. Biljana Petrović-Njegoš Psihologija
13. Tatijana Zambata Istorija
14. Fikreta Adrović Biologija
15. Žana Sošić-Bošković Hemija
16. Aleksa Bastać Medicina za pomorce
17. M.Sc. Katija Nikolić Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta
18. M.Sc. Miloš Trivić
19. Tanja Nikolić
20. Slavica Rajman
21. Nataša Perović
22. Dragana Stanković Matematika
23. Snežana Kekić
24. Aljoša Vukašinović
25. Nataša Stojanović Informatika
26. Miloš Strugar
27. M.Sc. Blažo Đurović Informatika i Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika
28. Jelena Lesjak Fizika
29. M.Sc. Ratko Petrović Brodomašinska grupa predmeta
30. Ivan Perčin
31. Risto Miranović
32. Nenad Griner
33. Vasilije Đurović
34. Gojko Jokić
35. Marjan Brčić
36. Ivica Mišević
37. Bogdan Radović Nautička grupa predmeta
38. Jovan Mršulja
39. Mario Crvelin
40. Ivica Kordić
41. Radojica Stijepović
42. Darko Botica
43. Milodrag Jelisavac
44. Željko Gotesgreber
45. Milan Franović Fizičko vaspitanje
46. Zoran Pejović
47. Miloš Nikezić Sport
48. Snežana Sučević

 

Vannastavo osoblje:

  • Vasilije Vujković, kućni majstor
  • Anđelija Pajović, radnica na održavanju higijene
  • Nada Perović, radnica na održavanju higijene
  • Slobodanka Petrović, radnica na održavanju higijene – kafe kuvarica
  • Milica Peraš, radnica na održavanju higijene
  • Marjana Kankaraš, radnica na održavanju čistoće
  • Vukosava Nikolić, đačka kantina – priprema hrane
  • Slobodanka Bajić, đačka kantina – priprema hrane
  • Nada Denić, đačka kantina – priprema hrane

 

Grupna slika zaposlenih 23. maj 2014. godine:

Zaposleni-JUN-2014