Kontakt


Napominjemo da u kontaku unesete vasu e-mail adresu ili kontakt telefon, kako bih smo mogli da vam odgovorimo da postavljena pitanja.
 

Kontakt informacije škole

Naziv: JU Srednja pomorska škola

Direktor: Veljko Botica

Godina osnivanja:1849.

Adresa:

Dobrota b.b. – Kotor

Telefon:

+382 (0) 32 305-212

koordinator obrazovanja odraslih: +382 (0) 69 369 145

Matični broj: 02387930

E-mail: pomorskakotor@t-com.me

Šifra djelatnosti: 80220

Žiro-račun: 510 – 8125 –12