Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

U cilju obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Turistička organizacija opštine Kotor u saradnji sa NVU Juventas i Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja prava manjina organizovala je u četvrtak, 8. 12,  edukativne interaktivne radionice sa učenicima drugog i trećeg  razreda.
Radionice su vodile Snežana Stevović Janković i Slađana Mijanović.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (1)

Picture 1 of 8