Prekvalifikacija

Prekvalifikacija

U okviru Centra za obrazovanje odraslih vrši se prekvalifikacija za zanimanja: kadet nautičke struke i kadet brodomašinske struke. Autori obrazovnih programa za navedena zanimanja su nastavnici Škole u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje. Programi su namijenjeni odraslim licima koja su završila četvorogodišnju školu, žele da se bave nekim od pomorskih zanimanja, a nemaju potrebno obrazovanje za njih. Programom je predviđeno izučavanje isključivo stručnih predmeta, a realizacija traje šest mjeseci.

Spisak predmetnih oblasti za oba zanimanja možete pogledati ovdje.

Programi obrazovanja:

Nakon završene obuke iz svake predmetne oblasti polaže se ispit u obliku testa. Kandidat koji uspješno završi obuku i položi sve ispite stiče jedno od zvanja u rangu IV stepena stručne spreme – kadet nautičke struke   ili kadet brodomašinske struke. O stečenom zvanju Škola izdaje  potvrdu (sertifikat) koja je ekvivalentna diplomi Srednje pomorske škole.

Uslovi prekvalifikacije i dokumenta

Na kurs za prekvalifikaciju mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove stečene tokom prethodnog školovanja:

 • IV  stepen stručne spreme
 • Engleski jezik kao prvi strani jezik;
 • Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;
 • Matematika tokom sve četiri godine školovanja;
 • Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.

Za prijavu su potrebna sljedeća dokumenta:

 • Svjedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (ovjerene fotokopije);
 • Diploma o položenom maturskom ispitu (ovjerena fotokopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerena fotokopija lične karte ili pasoša
 • Opšte ljekarsko uvjerenje;
 • Popunjena prijava koju možete dobiti u Školi ili naći ovdje.

Kandidati koji srednju školu nijesu završili u Crnoj Gori obavezni su da svjedočanstva i diplomu nostrifikuju u Ministarstvu prosvjete i sporta Crne Gore. Napominjemo da se nostrifikacijom inostrano svjedočanstvo izjednačava sa svjedočanstvom stečenim u Crnoj Gori.

Dokumenta za prijavu predaju se u Srednjoj pomorskoj školi koordinatorki za obrazovanje odraslih ili se dostavljaju poštom na adresu Škole. Predaja dokumenata vrši se nakon konkursa koji se po pravilu objavljuje mjesec dana prije organizovanja kursa u dnevnom listu „Pobjeda“ i na sajtu Škole.

Ukoliko se na konkursu prijavi 8 i više kandidata po zanimanju, formiraju se grupe polaznika. Grupa polaznika broji od 8 do 15 kandidata – polaznika.

Nakon konkursa kandidat – polaznik i Škola sklapaju ugovor.

Cjenovnik za oba kursa možete pogledati ovdje.

Pregled realizovanih i planiranih grupa možete pogledati ovdje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora obrazovanja odraslih, telefonom ili mailom na mail adresu Škole.

OGLASNA TABLA PREKVALIFIKACIJE

4 3 2 1