Prekvalifikacija

Prekvalifikacija

U okviru Centra za obrazovanje odraslih vrši se prekvalifikacija za zanimanja: kadet nautičke struke i kadet brodomašinske struke. Autori obrazovnih programa za navedena zanimanja su nastavnici Škole u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje. Programi su namijenjeni odraslim licima koja su završila četvorogodišnju školu, žele da se bave nekim od pomorskih zanimanja, a nemaju potrebno obrazovanje za njih. Programom je predviđeno izučavanje isključivo stručnih predmeta, a realizacija traje šest mjeseci.

Spisak predmetnih oblasti za oba zanimanja možete pogledati ovdje.

Programi obrazovanja:

Nakon završene obuke iz svake predmetne oblasti polaže se ispit u obliku testa. Kandidat koji uspješno završi obuku i položi sve ispite stiče jedno od zvanja u rangu IV stepena stručne spreme – kadet nautičke struke   ili kadet brodomašinske struke. O stečenom zvanju Škola izdaje  potvrdu (sertifikat) koja je ekvivalentna diplomi Srednje pomorske škole.

Uslovi prekvalifikacije i dokumenta

Na kurs za prekvalifikaciju mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove stečene tokom prethodnog školovanja:

 • IV  stepen stručne spreme
 • Engleski jezik kao prvi strani jezik;
 • Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;
 • Matematika tokom sve četiri godine školovanja;
 • Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.

Za prijavu su potrebna sljedeća dokumenta:

 • Svjedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (ovjerene fotokopije);
 • Diploma o položenom maturskom ispitu (ovjerena fotokopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerena fotokopija lične karte ili pasoša
 • Opšte ljekarsko uvjerenje;
 • Popunjena prijava koju možete dobiti u Školi ili naći ovdje.

Kandidati koji srednju školu nijesu završili u Crnoj Gori obavezni su da svjedočanstva i diplomu nostrifikuju. Nostrifikacija se obavlja preko Srednje pomorske škole. Napominjemo da se nostrifikacijom inostrano svjedočanstvo izjednačava sa svjedočanstvom stečenim u Crnoj Gori.

Dokumenta za prijavu predaju se u Srednjoj pomorskoj školi, administratorki za obrazovanje odraslih ili se dostavljaju poštom na adresu Škole. Predaja dokumenata vrši se nakon poziva od strane koordinatora za eksterne poslove da se prilože neohodni dokumenti. 

Ukoliko se za prekvalifikaciju prijavi 8 i više kandidata po zanimanju, formiraju se grupe polaznika. Grupa polaznika broji od 8 do 20 kandidata – polaznika.

Nakon konkursa kandidat – polaznik i Škola sklapaju ugovor.

Cjena prekvalifikacije je 2000 eura i ovaj iznos se može platiti u više rata. 1000 eura se uplaćuje prilikom predaje dokumenata na upisu, a ostatak se može platiti u četri mjesečne rate po 250 eura tokom trajanja prekvalifikacije. 

Pregled realizovanih i planiranih grupa možete pogledati ovdje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora obrazovanja odraslih, telefonom ili mailom na mail adresu Škole.

OGLASNA TABLA PREKVALIFIKACIJE

4 3 2 1