Seminar na temu „Ocjenjivanje učenika u stručnom obrazovanju“

U okviru profesionalnog razvoja nastavnika Srednje pomorske škole, danas je, u našoj zbornici, održan seminar na temu „Ocjenjivanje učenika u stručnom obrazovanju“.

Seminar je registrovan kod Centra za stručno obrazovanje i nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019.godinu. Po katalogu, seminar spada u oblast „Pedagogija, psihologija, didaktika“.

Ciljna grupa kojoj je namijenjen seminar su nastavnici stručnih predmeta sva tri aktiva – brodomašinske, nautičke i špeditersko-agencijske i carinske grupe predmeta.

Predavači na seminaru bili su Željko Raičević i Zorica Minić iz Podgorice.

Nastavak seminara na istu temu planiran je i za sjutra.

Seminar su ispratili direktor Škole Veljko Botica i koordinatorka PRNŠ-a, školska pedagogica, Biljana Petrović-Njegoš.

sa seminara (3)

Picture 1 of 4