Seminar na temu „Moje vrijednosti i vrline“

Seminar Zavoda za školstvo na temu „Moje vrijednosti i vrline“ održan je u periodu od 5. do 7. decembra u Podgorici, u prostorijama pomenute institucije.

Zavod za školstvo, počev od 2015. godine, razvija i realizuje program za unaprijeđenje vaspitne uloge škole pod nazivom „Moje vrijednosti i vrline“, uz podršku UNICEF-a Crna Gora.

Cilj seminara je osnaživanje kompetencija nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca da kod učenika/ca podstiču razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, kako u redovnoj nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima. Riječ je o vještinama koje podstiču njihova dobra školska postignuća, ali i kvalitet budućeg života, rada i učešća u društvu.

Program se već realizuje u 46 škola (osnovnih i srednjih) u svim regionima Crne Gore, a u ovom, decembarskom, ciklusu obuke obuhvaćeno je novih 30 škola.

Prvog dana seminara učesnici/ce su odslušali/le predavanja i učestvovali/le u radionicama na sljedeće teme: O programu „Moje vrijednosti i vrline“ iz prakse, Usmjeravanje razvoja SE vještina, Ja nastavnik/nastavnica, Kada je škola uspješna u razvoju SE vještina.

Seminar Moje vrijednosti i vrline, dec, 2019 (2)

Picture 1 of 9

Drugog dana seminara učesnici/ce su odslušali/le predavanja i učestvovali/le u radionicama na sljedeće teme: Moja nastava, Metode nastave i razvoj SE vještina.

Trećeg dana seminara učesnici/ce su odslušali/le predavanja i učestvovali/le u radionicama na sljedeće teme: Radionice za razvoj SE vještina, Priručnik i vodič kroz redovnu nastavu za razvoj SE vještina, Ocjenjivanje u funkciji razvoja učenika i unapređenje nastave i učenja u školi te SE vještine u mojoj praksi – Izrada plana.

Voditelji/ke seminara bili/le su: Anđa Backović, Slavica Vujović, Tatijana Vujović, Radmila Bajković, Ana Ćalov –Prelević, Tatjana Jokić, Ana Đurović, Nada Mitrović te mr Zoran Lalović.

Seminar su ispred naše Škole pratile pedagogica Biljana Petrović-Njegoš, te profesorice Tanja Nikolić i Dragana Franić.