Seminar na temu: „Luke i terminali – stanje i tendencije razvoja“

(7. i  8. decembar)

U okviru EPALE projekta (Evropska elektronska platforma za učenje odraslih), koji je dio Erasmus+ programa finansiranog od strane Evropske unije, a čiji je nosilac Centar za stručno obrazovanje (EPALE Nacionalni servis podrške (NSS)), održana je dvodnevna obuka za nastavnike stručno-teorijskih predmeta iz sljedećih srednjih stručnih škola: JU Srednja stručna škola Bar, JU Srednja stručna škola Cetinje i za nastavnike naše Škole.

Cilj seminara bio je stručno usavršavanje. Obuci je prethodilo istraživanje koje je pokazalo potrebu za stručnim usavršavanjem kako onih nastavnika koji rade u srednjim stručnim školama, tako i onih koji rade u mješovitim školama i onih nastavnika koji rade kod organizatora obrazovanja odraslih.

Istraživanje je sprovedeno u okviru EPALE projekta, a obuke ove vrste predstavljaju nastavak ove projektne aktivnosti. Program je akreditovan i nalazi se u Katalogu za stručno usavršavanje nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu.

Voditelji seminara/treneri bili su:  mr Željko Raičević i mr Miloš Trivić

Seminar na temu-Luke i terminali, 7. i 8. XII 2018 (1)

Picture 1 of 6