Seminar na temu „Kompetencije savremenog nastavnika“

U okviru profesionalnog razvoja nastavnika Srednje pomorske škole, u subotu, 02.decembra 2017. godine, održan je seminar na temu „Kompetencije savremenog nastavnika“. I ovaj seminar, kao i onaj koji je realizovan 30.novembra i 1. decembra, registrovan je kod Centra za stručno obrazovanje i nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu.

Po Katalogu, seminar spada u prioritetnu oblast. Predavači na seminaru bili su Aleksandra Lalević i Danijela Bokan.

Seminar je organizovan za nastavnike stručnih predmeta sva tri aktiva – brodomašinske, nautičke i špeditersko-agencijske i carinske grupe predmeta.

Realizaciju seminara ispratio je direktor Škole Veljko Botica kao i koordinatorka PRNŠ-a Biljana Petrović-Njegoš.

sa seminara (5)

Picture 1 of 5