Predstavom ,,Snaga ljubavi” obilježen Dan opštine Kotor i Svjetski dan djeteta

Povodom obilježavanja  Dana opštine Kotor  kao i povodom Svjetskog dana djeteta, učenici Srednje pomorske škole i Gimnazije, inače volonteri opštinske Kancelarije za prevenciju narkomaniije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, izveli su danas, u velikoj sali Kulturnog centra ,,Nikola Đurković”, predstavu ,,Snaga ljubavi”.  

Predstava je nastala kao plod rada na sekcijama  prevencije u zajednici koje pohađaju učenici. Glumci/volonteri htjeli su poručiti da ljubav mijenja  ljude,  da predrasude ne treba  hraniti, da treba prihvatati različitosti, te da snaga ljubavi pomjera granice i da se čovjek uvijek može vratiti na pravi put.

Scenario je napisala učenica Sanela Spahić, a igrali su: Dušan Lučić, Kristina Radulović, Katja Fabian, Hasan Kurti, Igor Šekarić, Nikola Katić, Nikola Vasiljević, Željka Drinčić, Amer Hadžić, Petar Đolović, Aleksandra Benusi, Martin Krivokapić i Sanela Spahić. Narator je bila učenica Emilija Burić.

Učenike su pripremale profesorice Dragana Franić i Milica Mrdak.

sa predstave Snaga ljubavi (1)

Picture 1 of 12