Praktična nastava u marini Porto Montenegro

Uspostavljanjem saradnje između v.d. direktora Srednje pomorske škole, Ratka Petrovića, i menadžmenta Adriatic Marinas d.o.o, učenicima 3. i 4. razreda omogućeno je obavljanje dijela praktične nastave u marini Porto Montenegro.

Saradnja dviju institucija ima tri faze i trajaće do kraja nastavne godine, cilj saradnje jeste – omogućiti učenicima što kvalitetnije obrazovanje i pripremiti ih, kroz konkretne primjere, na zadatke koji će ih čekati kao buduće pomorce.

U prvoj fazi saradnje između Srednje pomorske škole i nautičke marine Porto Montenegro, učenici su prošli kroz upoznavanje sa konceptom nautičkog turizma, rukovanjem jahtama i megajahtama te dispozicijom vezova, opslužnih stanica, opreme za protivpožarnu zaštitu i opremu za spasavanje života na moru.

U drugoj fazi, obezbjeđena je posjeta Pomorskom muzeju i podmornicama izloženim u dvorištu Muzeja.

U trećoj fazi, učenici će posjetiti jahte i megajahte, pri čemu će nautički odsjek imati pristup komandnom mostu, a brodomašinski odsjek mašinskom postrojenju.

U toku obuke, učenici će imati priliku da savladaju manevrisanje malim plovilima, plovila obezbjeđuje  marina Porto Montenegro.

prakticna nastava u marini Porto Montenegro (1)

Picture 1 of 6

Učenici brodomašinskog odsjeka imaju priliku da prisustvuju demonstraciji paljenja i rada glavnih motora, pomoćnih motora kao i emergency pumpi.

Praktična nastava je uslovljena vremenskim prilikama, tako da iste mogu odgoditi neku od planiranih aktivnosti.

U januaru će biti organizovana velika protivpožarna vježba uz učešće vatrogasne jedinice Tivat i vatrogasne jedinice Porto Montenegro.

Dogovoreno je da 14 najboljih učenika kao nagradu dobiju sezonski posao i licencu za voditelja čamca.

Ukoliko ovaj oblik saradnje i obuke da planirane rezultate, saradnja i obuka koje su u toku već dva mjeseca, biće nastavljene i u narednim godinama.