Praktična nastava na Jadranu

Početkom trećeg klasifikacionog perioda, učenici prvog razreda nautičkog odsjeka nastavili su sa praktičnom nastavom na školskom brodu “Jadran”.

Profesoru Željku Gotesgreberu zahvaljujemo na fotografijama, a obećao nam je da će ih još poslati. 

Prakticna nastava na Jadranu, januar 2019 (1)

Picture 1 of 4