Posljedice upotrebe nuklearnog naoružanja

Jedanaest učenika naše Škole ispratilo je u četvrtak (4. X) javni događaj za mlade na temu „Posljedice upotrebe nuklearnog naoružanja“. Budući da smo prepoznali značaj teme, odgovorili smo na inicijativu opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja

Ovaj događaj je dio projekta “Global Voyage for Nuclear-Free World“,projekta kojeg sprovodi međunarodna nevladina organizacija “Peace Boat“. Učenici su bili u prilici da se upoznaju sa misijom ove međunarodne organizacije čije je sjedište u Tokiju, čuli su da oni već više od trideset godina organizuju edukativne programe na prekookeanskom brodu, organizuju svjetska i regionalna putovanja u cilju promocije mira, održivosti i ljudskih prava, te da su aktivno angažovani na širenju svijesti o posljedicama upotrebe nuklearnog naoružanja i član su međunarodne kampanje za eliminaciju oružja ICAN, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 2017. godine.

Učenici su saznali od gđe Teraki da je od 2008. godine Brod mira pozvao i hibakuše (preživjele atomskih bombardovanja Hirošime i Nagasakija) da se pridruže njihovim globalnim putovanjima i da ispričaju svoja svjedočanstva o užasnim posljedicama atomskog bombardovanja koje se dogodilo u njihovoj zemlji.
Na kraju Drugog svjetskog rata 1945. godine nuklearno naoružanje je po prvi i posljednji put upotrebljeno u Japanu.

Bačene su dvije različite vrste atomskih bombi: jedna 6. avgusta na Hirošimu, druga 9. avgusta na Nagasaki. Te bombe su trenutno ubile 100 hiljada ljudi, a ukupno je do kraja te iste godine stradalo 210 hiljada ljudi.
Gđa Teraki je istakla da se smatra da je nekih 300 hiljada ljudi umrlo do današnjih dana od posljedica izloženosti radijaciji – mladima je skrenuta pažnja kako je nuklearno naoružanje zaista oružje masovnog uništenja.

Peace Boat, 4. X 2018 (1)

Picture 1 of 6

Ona je rekla da danas u svijetu postoji 14 500 vrsta nuklearnog naoružanja koje je spremno da se upotrijebi u bilo kojem trenutku, a najveći broj tog naoružanja je u posjedu Amerike i Rusije. To oružje je danas barem hiljadu puta jače i destruktvinije od onog koje je upotrebljeno u Japanu i može da ubije milione ljudi sa samo jednim pritiskom dugmeta.

Govornici su apelovali na mlade da razvijaju svijest o štetnosti upotrebe ovakvog naoružanja. Mladi su detaljnije upoznati i sa organizacijom pod imenom ICAN. ICAN je koalicija koja se sastoji od više od 400 nevladinih organizacija iz stotine zemalja.
„U jednom nizu globalnih kampanja i radeći sa političarima i vladama, ICAN je uspio da mobiliše obične ljude i Međunarodnu zajednicu da naprave Sporazum o zabrani korišćenja i upotrebe nuklearnog naoružanja. Za ugovor o zabrani upotrebe nuklearnog naoružanja glasale su 122 zemlje, a on je usvojen 7. jula 2017. godine. Ugovor podrazumjeva činjenicu da je nezakonito da bilo koja zemlja posjeduje, koristi, razvija, testira ili pomaže u bilo kojoj od aktivnosti vezanih za nuklearno naoružanje“ – gđa Teraki je još istakla koliko je zapravo važan ovaj napravljeni korak koji bi trebalo da dovede do svijeta koji bi podrazumjevao nepostojanje nuklearnog naoružanja.

Svoje potresne priče o atomskom bombardovanju ispričale su hibakuše Tsukamoto Michiko i Sora Tamiko.

Učenike je pratila profesorica Dragana Franić.