Posjeta Upravi za zaštitu kulturnih dobara

Učenici odjeljenja III1, dana 06.12.2022. godine, posjetili su Upravu za zaštitu kulturnih dobara koja se nalazi u Starom gradu u Kotoru.

Načelnica Uprave za zaštitu kulturnih dobara mr Jovana Laloševic Vidović, istoričarka umjetnosti, Jelena Vidović, dipl. etnološkinja i Maja Radulović, spec. sci. arh, upoznale su učenike sa poslovima koje obavlja ova Uprava, odnosno kako teče upravni postupak, počev od podnošenja zahtjeva stranke pa do izdavanja rješenja Uprave. Učenicima je predstavljen i način  saradnje ove institucije sa Sekretarijatom za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, kao i sa zakonima koji se primjenjuju u ovoj oblasti.

Učenike je pratila profesorica Božana Smolović.

Posjeta Upravi za zastitu kulturnih dobara (1)

Picture 1 of 3