Pomorska škola Kotor na šestom Međunarodonom andragoškom simpozijumu „6mas“ u Biogradu na moru

Delegacija Pomorske škole u Kotoru koju su činili direktor Veljko Botica, pedagogica Biljana Petrović-Njegoš i profesor Miloš Trivić, učestvovali su na šestom Međunarodonom andragoškom simpozijumu „6mas“ koji se održavao u Biogradu na moru u periodu od 17. do 20. aprila.

Glavne teme simpozijuma su bile „Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje odraslih polaznika“ i „Korišćenje informacionih tehnologija za unaprijeđenje rada ustanova za obrazovanje odraslih“. Simpozijum su organizovali Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Evropski strukturni i investicioni fondovi i projekat Promocija cjeloživotnog učenja.

Prvog dana održan je sastanak predstavnika međunarodne mreže „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“, a drugog dana, nakon uvodne riječi koju je održao Mile Živčić, direktor Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Hrvatske, uslijedio je pregled stanja po državama, i to: Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Srbije. Potom su održane prezentacije na temu „Informacione tehnologije kao komunikaciona prečica ka korisnicima obrazovnih usluga organizacija za obrazovanje odraslih, Karijerno vođenje i savjetovanje – unaprijeđivanje kvaliteta i Doprinos kvalitetu obrazovanja odraslih iz perspektive usavršavanja andragoških kompetencija: iskustva na programu „Curriculum globALE“. Po zvaršetku radionica, upriličena je vožnja brodom po Pašmanskom zalivu.

Treći dan simpozijuma bio je posvećen zanimljivim predstavljanjima rješenja za usmjeravanje: lekcijama i inicijativama iz cijele Evrope i cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u kontekstu cjeloživotnog učenja i zapošljivosti. Nakon tog dijela, predstavlljene su vještine upravljanja karijerom i trenerski pristup usmjeravanju – škotski pristup odabira karijere u svijetu izazova, promjena i prilika kao i Novi mrežni alati za procjenjivanje vještina odraslih – SVOS. U drugom dijelu dana, predstavnici međunarodne mreže „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“ iz Slovenije, Crne Gore i Makedonije prezentovali su obrazovni program Inkluzija odraslih sa posebnim potrebama u obrazovanju, Informacioni sistem obrazovanja i Priznavanje neformalnog i informalnog učenja.

Pomorska Kotor na 6mas-u (9)

Picture 1 of 8

Predstavnici naše obrazovne ustanove  poslijepodnevne sate iskoristili su za obilazak srodne škole – Pomorske škole u Zadru sa kojom već duži period imamo uspješnu saradnju. Dogovoreni su neki projekti i međusobne posjete sa ciljem podizanja saradnje na viši nivo. Zahvaljujemo direktoru Svetku Perkoviću i pedagogu Marinu Periniću.

Posljednjeg dana ovog Simpozijuma, kojem su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore i Centra za stručno obrazovanje, održane su radionice čije su teme, između ostalog, bile Digitalne tehnologije u obrazovanju, Strateško planiranje integracije tehnologije u rad ustanova za obrazovanje odraslih i mnoge druge, nakon čega je simpozijum zatvoren, kolege kažu da su se u Kotor vratili bogatiji novim iskustvima i pozitivnim utiscima.

Za izvještaj sa „6mas-a“ zahvaljujemo profesoru Milošu Triviću.