Održana vježba evakuacije i spasavanja iz zgrade Srednje pomorske škole i Gimnazije u Kotoru

JU Srednja pomorska škola i JU Gimnazija obavezale su se na osnovu člana 50 Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu da preduzmu potrebne mjere i odrede zaposlene za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica.

S tim u vezi, Uprave obje škole su odlučile da se organizuje vježba evakuacije i spasavanja iz objekta. Plan izvođenja i ukupna organizacija vježbe povjerena je nastavniku Srednje pomorske škole Marjanu Brčiću čiji je zadatak bio da osmisli scenario po kojem bi se vježba izvela. Podršku ovom projektu u organizaciji i realizaciji vježbe dala je ovlašćena organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu MONTINSPEKT d.o.o. Podgorica.

Cilj vježbe je bila praktična provjera spremnosti i obučenosti zaposlenih i učenika prilikom evakuacije i spasavanja usljed vanrednih situacija. Pored ovoga, vježba je pokazala i spremnost spoljašnjih saradnika (vatrogasne službe, službe hitne pomoći i policije).

U pripremi evakuacije veoma je značajno da svako lice na vrijeme bude upoznato sa načinom evakuacije, pravcima kretanja, mjestom okupljanja (zborno mjesto), mjerama zaštite tokom evakuacije, odgovornom osobom za sprovođenje evakuacije, kao i sa tim šta treba ponijeti sa sobom prilikom evakuacije (lična dokumenta, odjeljensku knjigu i sl.). Psihološki momenat prilikom evakuacije je važan faktor, pa zbog toga treba nastojati da lica organizovano i što mirnije dođu do mjesta za okupljanje.

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Picture 1 of 9

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Prije realizacije vježbe evakuacije, direktori škola su organizovali zajedničku sjednicu Nastavničkih vijeća obje škole. Sjednici su, pored zaposlenih obje škole, prisustvovali i komandir Službe zaštite i spasavanja u Kotoru, g-din Maksim Mandić i direktor ovlašćene organizacije za poslove ZZNR, g-din Branislav Šebek. Zaposlenima se obratio direktor naše Škole, g-din Veljko Botica, i objasnio cilj vježbe evakuacije i scenario koji je planiran za dan vježbe. Za odgovorno lice za poslove zaštite i spasavanja za ovu vježbu određen je Marjan Brčić.

Sam plan izvođenja vježbe evakuacije, postupke nastavnog i vannastavnog osoblja, radnje koje se izvršavaju prilikom sprovođenja evakuacije predočio je g-din Šebek. Komandir Službe zaštite i spasavanja g-din Mandić objasnio je ulogu Službe zaštite i spasavanja, službe hitne pomoći i policije. Poseban akcenat je stavljen na ozbiljnost vježbe i veliku korist koja se dobija njenom realizacijom, sada i ubuduće.

U pripremi za vježbu evakuacije i spasavanja, pored Marjana Brčića, učestovali su i školski domar Josip Semerad, nastavnik praktične nastave Risto Miranović, ICT koordinator Blažo Đurović i direktor Srednje pomorske škole Veljko Botica.

Realizacija vježbe je počela bacanjem dimne bombe blizu školske radionice, u suterenu zgrade. To je označilo i početak vježbe. Nedugo zatim oglasio se alarm za uzbunjivanje i evakuacija je počela. Učenicima i zaposlenima je bilo potrebno 5 minuta da se evakuišu iz objekta i okupe na predviđeno mjesto okupljanja. Služba zaštite i spasavanja – vatrogasci, hitna pomoć i policija su na mjesto događaja došli u roku od nepunih 6 minuta i odmah pristupili radnjama predviđenim u ovakvim situacijama. Vježba je uspješno privedena kraju u 10:10 časova.

Vježba evakuacije i spasavanja pokazala je sposobnost i spremnost svih zaposlenih da se u kratkom vremenskom periodu evakuišu zajedno sa učenicima. I pored nekih nedostataka, može se smatrati da je vježba realizovana sa velikim uspjehom. Ona će svima biti od velike koristi da se uvide nedostaci i predvide korektivne mjere kako bi se nivo spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama još više podigao.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima Službe zaštite i spasavanja u Kotoru, timu Hitne pomoći kao i policijskom službeniku  koji su učestvovali u vježbi.

Profesoru Marjanu Brčuću zahvaljujemo na izvještaju.