Konferencija “Ka efikasnijim javnim nabavkama u Crnoj Gori”

Dana 10. i 11. 11. 2017.god  u Petrovcu, u hotelu “Palas” održana je II konferencija o javnim nabavkama sa glavnom temom “Ka efikasnijim javnim nabavkama u Crnoj Gori” u organizaciji Uprave za javne nabavke i Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Cilj konferencije je bila razmjena mišljenja o praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama, kao i obavezama  i izazovima  na putu prema punopravnom članstvu u EU.

Konferenciju je otvorio direktor Uprave za javne nabavke, doc dr.Mersad Mujević i predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka  javnih nabavki, Zoran Živković.

Konferenciji su takođe prisustvovali i: Anđelko Rukelj – zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu javne nabave Republike Hrvatske, Tomo Miljić – član Državne komisije za kontrolu postupaka  javnih nabavki i Mara Bogavac – pomoćnica  direktora Uprave za javne nabavke.

Ispred naše Škole, učesnica ove konferencije bila je Slavica Rajman, službenica za javne nabavke.