„Susreti  seniora i juniora“

Opet smo malo zavirili u učionicu profesorice Sanje Avramović – ovoga puta povod je bio gostovanje Matije Bojanića, bivšeg učenika Srednje pomorske škole, sada već pomorca sa desetogodišnjim iskustvom.

Naime, na profesoričinu inicijativu planirano je nekoliko druženja mladih pomoraca sa našim srednjoškolcima. Ova gostovanja nazvali smo „Susreti  seniora i juniora“. Korist ovakvih gostovanja/druženja je višestruka – učenici razgovaraju sa nekim ko im je blizak po godinama, a već ima dragocjeno iskustvo sa broda; razgovori će biti vođeni isključivo na engleskom jeziku, tako da će učenicima ovo poslužiti i kao odlična vježba, a druženja će poslužiti i profesorici i učenicima da bolje upoznaju jedni druge.

Prvo gostovanje dogovoreno je za 8.mart, sa odjeljenjem III b (nautički tehničar), tokom 5.časa.

Profesorica Sanja Avramović odabrala je za ovo prvo druženje baš Matiju Bojanića (drugi oficir nautike) jer ga se sjeća još iz srednje škole kao nekoga ko može ponuditi lijepe odgovore, ali i zbog toga što i dalje uči kod nas (polaznik je kursa za starije oficire u okviru našeg  Centra za obuku pomoraca).

Matija Bojanic, gost u odjeljenju III b

Picture 1 of 2

U razgovoru „seniora i juniora“ moglo se čuti šta sve zanima naše srednjoškolce o životu i radu na brodu – između ostalog, pitali su ga da li je, po njegovom mišljenju, bolje poslije srednje škole otići odmah na brod ili je bolje nastaviti sa školovanjem; kako je rješavao neke od konfliktnih situacija na brodu; da li i kako se čovjek može odbraniti od raznih pritisaka; bude li teško ako među članovima posade niko ne govori tvoj maternji jezik; kako mu je prošla kadetura…

Matija Bojanić im je odgovorio kako to izgleda život i rad na brodu; da je njegov stav da je bolje odmah poslije srednje škole otići na brod jer su mladi i lakše će podnijeti odvajanje od porodice i drugačije uslove života, a i te godine iskustva na moru će im kasnije kada budu odlučili da nastave sa školovanjem puno pomoći; da je za konfliktne situacije na brodu kao i za savladavanje kulturoloških razlika izuzetno važno imati pravi stav, biti tolerantan; gost im je još rekao glede kadeture da je njegovo iskustvo bilo dobro, ali da su iskustva različita budući da smo i svi mi kao ljudi različiti.

Opšti utisak kako učenika, tako i gosta i profesorice jeste da je čas bio vrlo dinamičan, a iskustvo razgovora dragocjeno.

Obavještavaćemo vas i o narednim „Susretima seniora i juniora“.