Radionice na temu emocija i uloge razumijevanja emocija

U organizaciji odjeljenjskog starješine Nataše Perović i pedagogice Biljane Petrović-Njegoš, u odjeljenju II1 održane su dvije radionice na temu emocija kao i uloge razumijevanja emocija u npr. sprječavanju nasilja.

Na prvom času pedagogica je razgovarala sa učenicima na temu emocija i njihove uloge u svakodnevnim životnim situacijama.

Na drugom času vršnjačke edukatorke Nikolina Đukić i Gorana Ćuk realizovale su radionicu na temu: Zašto neće sa mnom da se druže, u okviru koje su razgovarale sa učenicima o emocijama koje se javlјaju u konkretnim situacijama i razumijevanju emocionalnog reagovanja drugih osoba u tim situacijama. 

Prof. Nataši Perović i pedagogici Biljani Petrović-Njegoš zahvaljujemo na informacijama i pratećim fotografijama.

Radionice na temu emocija i uloge razumojevanja emocija (1)

Picture 1 of 8