Nacionalna SOS dječija linija

Predstavnici Nacionalnog savjetodavnog telefonskog servisa za djecu i mlade Crne Gore gostovali su juče u našem amfiteatru i uputili su učenike svih pet odjeljenja prvog razreda u sljedeće: Šta je to SOS dječija linija; Koji je cilj postojanja iste; Kome je namijenjena te ko je ispred SOS linije sa mladima?

Poseban akcenat tokom prezentacije stavljen je na činjenicu da je servis potpuno anoniman i besplatan te svakodnevno dostupan svoj djeci i mladima koji imaju problem. Podvučeno je da je prvenstveni cilj servisa zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja, ali i prevencija nasilja.

Gospodinu Laboviću zahvaljujemo na prezentaciji i na promo materijalu koji je podijeljen učenicima i Školi.

Nacionalna SOS djecija linija (1)

Picture 1 of 5