Gdje smo i što nas čeka – javne nabavke

U hotelu Sato u Sutomoru (u periodu od 8. 12. do 10.12. 2016.god.)održana je konferencija pod nazivom Gdje smo i šta nas čeka u organizaciji Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i uprave za javne nabavke. Ispred Srednje pomorske škole Kotor konferenciji je prisustvovala koleginica Slavica Rajman.

Tema konferencije bila je trenutna pozicija javnih nabavki u Crnoj Gori, najčešće greške u sprovođenju postupaka i upoznavanju učesnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama. Novi Zakon o javnim nabavkama radna grupa će uskoro dati na javnu raspravu.

U novom Zakonu o javnim nabavkama akcenat je stavljen na usaglašavanje crnogorskog zakona sa evropskim direktivama.