Skip to content

Zaposleni

Uprava:

Direktor

Veljko Botica, prof. fizičkog vaspitanja

Zamjenik direktora

Slavko Ostojić, prof. sociologije i filozofije

Predstavnik Sistema za  kvalitet

Ivan Perčin, dipl.ing.brodomašinstva

Pedagog

Biljana Petrović-Njegoš, dipl. pedagog

Sekretar

Ivica Biskupović, dipl. pravnik

ICT koordinator

Blažo Đurović, magistar elektrotehnike

Bibliotekar

Dragana Franić, prof. srpskog jezika i književnosti

 

Spisak nastavnika za šk. 2015/2016.god.

Rd. br. Ime i prezime Predmet
1. Vesna Nenadov Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost
2. Mira Lakčević
3. Dragana Franić
4. Mare Pržica
5.  Friderika Pavlović Engleski jezik
6.  Živka Radnjić
7. Sanja Avramović
8. Jasmina Lalošević
9. Maja Mršulja
10.  Marija Milošević Društvena grupa predmeta
11.  Jelena Gobović Geografija
12.  Tatijana Zambata Istorija
13.  Milenko Sekulić Hemija
14.  Aleksandra Jovanović Biologija
15.  Biljana Petrović-Njegoš Psihologija
16.  Boris Maslovski Medicina za pomorce
17.  Dragana Stanković Matematika
18.  Snežana Kekić
19. Aljoša Vukašinović
20.  M.Sc. Blažo Đurović Informatika
21.  Nataša Stojanović
22.  Jelena Lesjak Prirodna grupa predmeta i osnovi elektrotehnike i  elektronike
23.  Ivica Mišević Brodomašinska grupa predmeta
24.  M.Sc. Ratko Petrović
25.  Gojko Jokić
26.  Ivan Perčin
27.  Marjan Brčić
28.  Risto Miranović
29. Vasko Đurović
30. Nenad Griner
31. Radojica Stijepović Nautička grupa predmeta
32. Bogdan Radović
33. Zdravko Milošević
34. Mario Crvelin
35. Milidrag Jelisavac
36. Jovan Mršulja
37. Željko Gotesgreber
38. Darko Botica
39. M.Sc. Katja Nikolić Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta
40. Miloš Trivić
41. Tanja Nikolić
42. Nataša Perović
43. Milan Franović Fizičko vaspitanje
44. Zoran Pejović
 

Vannastavo osoblje:

  • Petar Proroković, kućni majstor
  • Zorica Kukalj, radnica na održavanju higijene
  • Mirjana Kandić, radnica na održavanju higijene
  • Željka Nikolić, radnica na održavanju higijene
  • Slobodanka Petrović, radnica na održavanju higijene - kafe kuvarica
  • Anđelija Trbo, radnica na održavanju higijene
  • Mladen Lalatović, menadžer đačke kantine
  • Vukosava Nikolić, đačka kantina - priprema hrane
  • Slobodanka Bajić, đačka kantina - priprema hrane
  • Stanislavka Vuković, đačka kantina - priprema hrane
 

Grupna slika zaposlenih 23. maj 2014. godine:

zaposleni

 
Vrh