Skip to content
Zaposleni

Uprava:

Direktor
Veljko Botica, prof. fizičkog vaspitanja

 

Zamjenik direktora
Slavko Ostojić, prof. sociologije i filozofije

 

Predstavnik Sistema za  kvalitet
Ivan Perčin, dipl.ing.brodomašinstva

 

Pedagog
Biljana Petrović-Njegoš, dipl. pedagog

 

Sekretar
Ivica Biskupović, dipl. pravnik

 

ICT koordinator
Blažo Đurović, magistar elektrotehnike

 

Bibliotekar
Dragana Franić, prof. srpskog jezika i književnosti

 

 Spisak nastavnika:
za šk. 2013/2014.god.

Rd. br. Ime i prezime Predmet
1. Vesna Nenadov Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost
2. Mira Lakčević
3. Dragana Franić
4. Mare Pržica
5.  Friderika Pavlović Engleski jezik
6.  Živka Radnjić
7. Sanja Avramović
8. Jasmina Lalošević
9. Maja Mršulja
10.  Slavko Ostojić Društvena grupa predmeta
11.  Jelena Gobović (Slađana Gopčević) Geografija
12.  Tatijana Zambata Istorija
13. 

Fikreta Adrović

Biologija

14. 

Biljana Petrović-Njegoš

Psihologija

15.  Dr Vladimir Dedović Medicina za pomorce
15.  Dragana Stanković Matematika
16.  Snežana Kekić
17. Marija Nikolić
18.  M.Sc. Blažo Đurović Informatika
19.  Nataša Stojanović
20.  Jelena Lesjak Prirodna grupa predmeta i osnovi elektrotehnike i  elektronike
21.  Ivica Mišević Brodomašinska grupa predmeta
22.  M.Sc. Ratko Petrović
23.  Gojko Jokić
24.  Ivan Perčin
25.  Marjan Brčić
26.  Risto Miranović
27. Vasko Đurović
28. Nenad Griner
29. Radojica Stijepović Nautička grupa predmeta
30. Bogdan Radović
31. Zdravko Milošević
32. Mario Crvelin
33. Milidrag Jelisavac
34. Jovan Mršulja
35. Zoran Usanović
36. Darko Botica
37. M.Sc. Katja Nikolić Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta
38. Miloš Trivić
39. Tanja Nikolić
40. Milan Franović Fizičko vaspitanje
41. Zoran Pejović

 

Vannastavno osoblje:

Petar Proroković, kućni majstor

Zorica Kukalj, radnica na održavanju higijene

Mirjana Kandić, radnica na održavanju higijene

Željka Nikolić, radnica na održavanju higijene

Slobodanka Petrović, radnica na održavanju higijene - kafe kuvarica

Anđelija Trbo, radnica na održavanju higijene

Mladen Lalatović, menadžer đačke kantine

Vukosava Nikolić, đačka kantina - priprema hrane

Slobodanka Bajić, đačka kantina - priprema hrane

Stanislavka Vuković, đačka kantina - priprema hrane

 

Grupna slika zaposlenih 24. januar 2014. godine:

Grupna slika u Kotoru

 


Vrh