Skip to content
Zaposleni

Uprava:

Direktor
Veljko Botica, prof. fizičkog vaspitanja

 

Zamjenik direktora
Slavko Ostojić, prof. sociologije i filozofije

 

Predstavnik Sistema za  kvalitet
Ivan Perčin, dipl.ing.brodomašinstva

 

Pedagog
Biljana Petrović-Njegoš, dipl. pedagog

 

Sekretar
Ivica Biskupović, dipl. pravnik

 

ICT koordinator
Blažo Đurović, magistar elektrotehnike

 

Bibliotekar
Dragana Franić, prof. srpskog jezika i književnosti

 

 Spisak nastavnika:
za šk. 2015/2016.god.

Rd. br. Ime i prezime Predmet
1. Vesna Nenadov Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost
2. Mira Lakčević
3. Dragana Franić
4. Mare Pržica
5.  Friderika Pavlović Engleski jezik
6.  Živka Radnjić
7. Sanja Avramović
8. Jasmina Lalošević
9. Maja Mršulja
10.  Marija Milošević Društvena grupa predmeta
11.  Jelena Gobović Geografija
12.  Tatijana Zambata Istorija
13.  Milenko Sekulić Hemija
14. 

Aleksandra Jovanović

Biologija

15. 

Biljana Petrović-Njegoš

Psihologija

16.  Boris Maslovski Medicina za pomorce
17.  Dragana Stanković Matematika
18.  Snežana Kekić
19. Aljoša Vukašinović
20.  M.Sc. Blažo Đurović Informatika
21.  Nataša Stojanović
22.  Jelena Lesjak Prirodna grupa predmeta i osnovi elektrotehnike i  elektronike
23.  Ivica Mišević Brodomašinska grupa predmeta
24.  M.Sc. Ratko Petrović
25.  Gojko Jokić
26.  Ivan Perčin
27.  Marjan Brčić
28.  Risto Miranović
29. Vasko Đurović
30. Nenad Griner
31. Radojica Stijepović Nautička grupa predmeta
32. Bogdan Radović
33. Zdravko Milošević
34. Mario Crvelin
35. Milidrag Jelisavac
36. Jovan Mršulja
37. Željko Gotesgreber
38. Darko Botica
39. M.Sc. Katja Nikolić Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta
40. Miloš Trivić
41. Tanja Nikolić
42. Nataša Perović
43. Milan Franović Fizičko vaspitanje
44. Zoran Pejović

 

Vannastavno osoblje:

Petar Proroković, kućni majstor

Zorica Kukalj, radnica na održavanju higijene

Mirjana Kandić, radnica na održavanju higijene

Željka Nikolić, radnica na održavanju higijene

Slobodanka Petrović, radnica na održavanju higijene - kafe kuvarica

Anđelija Trbo, radnica na održavanju higijene

Mladen Lalatović, menadžer đačke kantine

Vukosava Nikolić, đačka kantina - priprema hrane

Slobodanka Bajić, đačka kantina - priprema hrane

Stanislavka Vuković, đačka kantina - priprema hrane

 

Grupna slika zaposlenih 23. maj 2014. godine:

zaposleni

 


Vrh