Upis – dopunske informacije

Učenici koji su osnovnu školu završili u Crnoj Gori, a nemaju mogućnosti da elektronski izvrše prijavu ili imaju probleme prilikom prijave, mogu doći u Školu kako bi dobili pomoć. Ovi učenici mogu doći svakog upisnog dana od 11 do 15 časova. Tom prilikom obavezni su donijeti svjedočanstva VII, VIII i IX razreda.

Strani državljani mogu konkurisati za upis na način što će Školi dostaviti, najkasnije do četvrtka, 02.07.2020.godine, do 15 časova, sljedeća dokumenta: popunjenu, štampanu prijavu na konkurs; izvod iz matične knjige rođenih; originalna svjedočanstva tri posljednja razreda osnovne škole; zahtjev za nostrifikaciju; dokaz o uspjehu na eksternoj provjeri znanja u  osnovnoj školi  i dokaze o postignutim rezultatima na državnim takmičenjima ukoliko ih učenik posjeduje.

Prijavu na konkurs, prema izboru zanimanja možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za nostrifikaciju možete preuzeti ovdje.