Seminari u Srednjoj pomorskoj školi Kotor

U Srednjoj pomorskoj školi u četvrtak i petak (6. i 7. aprila 2017.) održani su seminari na teme: Krizne situacije i psihološke krizne intervencije u vaspitno-obrazovnim ustanovama i Sigurna komunikacija sa medijima u stresnim situacijama.

Seminari su namijenjeni direktorima, pomoćnicima direktora i stručnim saradnicima, a opšti cilj seminara jeste skretanje pažnje direktorima i stručnim saradnicima u vaspitno-obrazovnim institucijama na važnost osjetljivog i efikasnog reagovanja na potrebe djece i adolescenata u kriznim situacijama; cilj je bio i upoznati ih sa osnovnim principima komunikacije sa medijima u kriznim situacijama kako bi se povećala mogućnost pružanja preciznih i pravovremenih informacija sa aspekta zaštite djece/adolescenata, ali i škole u cjelini.

Seminari, april, 2017. (1)

Picture 1 of 3

Na zajedničku inicijativu Zavoda za školstvo i direktora naše Škole, gdina V. Botice, mi smo bili domaćini seminara. Seminaru su prisustvovali predstavnici predškolskih ustanova kao i predstavnici škola koje se bave osnovnim i srednjim obrazovanjem u opštinama Kotor i Tivat.

Treneri na seminarima bili su: gdin Radoje Novović, načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema Zavoda za školstvo, gđa Jasmina Đukić, specijalistkinja gelštat psihologije i gđa Ana Jovović, novinarka RTCG.